Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Riktig og sikker legemiddelhåndtering. Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Riktig og sikker legemiddelhåndtering. Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Riktig og sikker legemiddelhåndtering

2 Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Pasientbehandlingen i makroperspektiv Verdi for pasienten, og skal være styrende for alt vi gjør

3 Behandlingsprosessen Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Oppfølging Vurdering Diagnostikk Kontroll Behandling Dette er behandlings- prosessen i helsetjenesten. Det faglig kunnskaps- grunnlaget skal ligge i denne prosessen. Behandlingsprosessen har en logisk sammenheng, men ytes ikke nødvendigvis sammenhengende Henvisning Oppfølging Undersøkelse

4 Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens ”forløp” Kontroll Vurdering Diagnostikk Kontroll Behandling Dette er pasientforløpet for pasienten. Det inneholder faglige tiltak, service, ventetid, forflytning mm Begrepet forløp er verdinøytralt. Alle pasienter er i et forløp, ikke alle forløp er gode faglige, pasientopplevd, servicemessig etc For pasienten er pasientforløpet virkeligheten ……

5 Behandlingslinjer Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Planlegge behandlings tiltak Kontroll Vurdering Diagnostikk Behandling Kontroll ”Et godt behandlingsforløp” er et forløp som følger en kunnskapsbaserte behandlingsprosesses og som er organisert kosteffektivt, oppleves godt for pasienten og skaper verdi til oppfølgende prosess (feks primærhelsetjenesten)

6 Behandlingslinjer Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Planlegge behandlings tiltak Kontroll Vurdering Diagnostikk Behandling Kontroll ”Standardiserte behandlingslinjer” er et forhåndsdefinert forløp, med en forhåndsdefinert ressursplan for en pasientgruppe. Standarden har et teoretisk og til dels universelt grunnlag, men den krever implementering i en konkret organisasjon ”Standardiserte behandlingslinjer” er et forhåndsdefinert forløp, med en forhåndsdefinert ressursplan for en pasientgruppe. Standarden har et teoretisk og til dels universelt grunnlag, men den krever implementering i en konkret organisasjon

7 Pasientens behandlingsforløp HBO Sykehus

8 Feilmedisinering hos pasienter innlagt i sykehus •Studie fra St.Olav tok for seg 2988 avviksrapporter ved sykehuset i perioden 2002- 2006 •610 (20,4%) rapporter omhandlet legemiddelfeil •Nesten utelukkende sykepleiere som rapporterer feil

9 Når går det galt? •Studien konkluderer med at den vanligste type av feilmedisinering er at pasienten får en annen dose eller et annet legemiddel enn det som er ordinert. (610 tilfeller rapportert over en 3 års periode) •Utydelig kurveføring, vanskelig lesbar håndskrift og uklare telefonordinasjoner er typiske legerelaterte forhold som fører til feil. Teigen, Rendum, Slørdal og Spigseth 2006

10 Når går det galt? •610/3 = 104 tilfeller pr år av meldte feilmedisineringer •St Olav hadde i perioden 150 000 innleggelser og over 900 000 somatiske liggedøgn •Dette gir en feilprosent på 0,07%

11 Når går det galt? •Er vi friskmeldt?

12 •Forekomst av innlagte 10% •Dødelighet % av u.h.5% •Forebyggbarhet50% •Liggedøgn per u.h.7 Gjennomsnittstall fra 8 rapporter Peter F Hjort, 2007 Her er en viktig grunn: Uheldige hendelse i somatiske sjukehus, internasjonale rapporter

13 Stemmer estimatene har vi disse tallene for Helse Sunnmøre •25.000 innlagte pasienter i 2007 •2500 opplevde u.h. •125 av disse døde, hvorav halvparten kunne vært unngått (forbedringsarbeid) •Uheldige hendelser førte til 17.500 ekstra liggedøgn •(dvs 9% av alle våre liggedøgn)

14 Ålesund sjukehus - dagens situasjon 87% avvik i kilder til lm-anamnese 50% av epikriser/ orientering til pasient inneholder minst 1 feil/mangel Innleggelse Utskrivning Opphold

15 Prosjekt legemiddelanamnese (2006) Metode •Opplysninger om legemidler i kurve ble sammenlignet med informasjon fra andre kilder: -Fastlege -Hjemmesykepleie evt institusjon -Pasientens egne medisiner

16 Prosjekt legemiddelanamnese pasienter •Pasienter lagt inn som øyeblikkelig hjelp ved Med 1 eller med 6 i perioden april – august 2006 •53 personer •Gjennomsnittlig ant. legemidler: 8,4 (4-18)

17 Prosjekt legemiddelanamnese Resultater •Doseringsavvik (legemiddel registrert i alle kilder, men ulik dosering) hos 60 % av pasientene (32), 1-3 avvik per pasient •Legemiddelavvik (legemiddel mangler i en eller flere av kildene) hos 72 % av pasientene (38), 1-18 avvik per pasient •Bare hos 13 % pasientene ble det ikke funnet avvik

18 Prosjekt legemiddelanamnese Øvrige funn •Ingen skriftlige rutiner for opptak av legemiddelanamnese/mottak av pasient •Ingen dokumentasjon av hvor opplysningene i kurven er hentet fra

19 Legemiddelhåndteringsprosessen

20 •13 administrative styrende dokument •29 styrende dokument knyttet til anamneseopptak og medikamenthåndtering

21 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008

22 Hvem kan være ansvarlig for medikamenthåndtering på en enhet?

23 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008 Autorisert helsepersonell som har legemiddelhpndteringsoppgaver forventes å ha tilstrekkelig faglig kompetanse om følgende: •Legemidlenes virkning og virkemåte •Holdbarhet og oppbevaring •Ulike legemiddelformer •Byttbare legemidler •Interaksjoner •Bivirkninger •Medikamentregning •Viten om dosering •Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger •Dokumentasjon Kompetansekrav

24 Legegemiddelhåndteringsforskriften 2008 Kompetansekrav ved utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient

25 Ålesund sjukehus - dagens situasjon 87% avvik i kilder til lm-anamnese 50% av epikriser/ orientering til pasient inneholder minst 1 feil/mangel Innleggelse Utskrivning Opphold

26 Heis-underet •Legevaktslege •Fastlege •Hjemmesykepleie •Pasient •Pårørende •Funn på stedet •Medbragt •Sykehusjournal •osv

27 mann 83 år, hjem med HBO → Amaryl 6mg 1x1Amaryl 4mg 1x1 → Carduran depot 8mg 1x1Carduran depot 8mg 1x1 → Burinex 1mg 1-1-0Burinex 1mg 1,5x1 →Cordarone 200mg x 1Cordarone 200mg 1x2 → Selo-zok 50mg x 1Selo-Zok 100mg x 1 → Zestril 20mg x 1Zestril 120mg x 1 → Glucophage 500mg 1-0-1Glucophage 500mg 1-0-1 → Ventoline 5mg inntil x 4Ventoline 2mg inntil x4 → Atrovent 0,25mg inntil x 4Atrovent 0,125mg inntil x 4 → Mucomyst 200mg x 3Mucomyst 200mg x 3 14/9 Ciproxin 500mg x 2Ciproxin 500mg x 2 t.o.m. 23/9 Kurve siste dag Orientering til pasient

28 Pasientsikkerhetskampanjen - Riktig og sikker legemiddelbruk Helse Sunnmøre HF og Sjukehusapoteket i Ålesund

29 www.pasientsikkerhetskampanjen.no (2011-2013)

30 Samstemming av legemiddelliste inn i og ut av sykehus 1.Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese 2.Overføring av legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd

31 87% avvik i kilder til legemiddelanamnese 2 50% av epikriser/ orientering til pasient inneholder minst 1 feil/mangel 3 Bakgrunn 1 Commonwealth Fund undersøkelsen i 2009 blant allmennleger 2 Prosjekt legemiddelanamnese (2007), Sjukehusapoteket i Ålesund 3 Prosjekt ”riktig og sikker legemiddelbruk i HSM – kartlegging” (2010) Kun 20% av fastlegene gir rutinemessig medisinliste til sine pasienter 1

32 Bakgrunn •Prosjekt legemiddelanamnese 2006 •Ny forskrift om legemiddelhåndering 2008 •Prosjekt ”Riktig og sikker legemiddelbruk i HSM” 2009-2010 •Pasientsikkerhetskampanjen 2011-2013

33

34

35

36 Hva er multidose? Multidose er ferdig doserte legemidler til den enkelte bruker ”Dose i pose”. Pasienten/brukeren mottar en pose til hvert klokkeslett for inntak. I posen kan det også pakkes kosttilskudd som for eksempel vitaminer og mineraler. Multidose pakkes som oftest for en eller to uker av gangen. Dette blir forskjellig fra vanlig reseptutlevering der legemidlene blir levert ut for tre måneder av gangen. For at multidose skal fungere kreves det gode rutiner for utveksling av informasjon om pasientenes/brukernes legemiddelbruk. Endringer/justeringer som er foretatt under sykehusopphold må være dokumentert og følge pasienten ved utskriving. Pasienten får deretter ny forpakning med multidose tilpasset den nye medikamentlisten. Kilde: Helsedirektoratet IS-1555

37 Tenke nytt

38


Laste ned ppt "Riktig og sikker legemiddelhåndtering. Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google