Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: grupper og gruppeprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: grupper og gruppeprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: grupper og gruppeprosesser

2 Egne erfaringer med grupper/team?
Forskjellige erfaringer med grupper/team (+/-)

3 Hvorfor grupper/team? Krav til økt effektivitet og produktivitet i arbeidslivet stiller store krav til daglig samhandling (mennesker som samarbeider) (Sjøvold 2006)

4 Skolen Grupper, arbeidslag, arbeidsfellesskap er nå en vanlig måte å organisere arbeidet i skolen Elever Lærere Kunnskapsløftet: Generell del: Det arbeidende menneske, Det samarbeidende menneske, Læringsplakaten

5 Basisgrupper ved HiØ Derfor er basisgrupper en del av studiet her ved lærerhøgskolen Praktisk: Egen deltaking i grupper Møter grupper i praksis Teoretisk: kjenne Gruppeteori Forskning om grupper Metodisk tilnærming

6 Hva er en gruppe? En samling mennesker?
Er tilskuerne på en fotballkamp en gruppe? Er spillerne en gruppe Er svensker og nordmenn en gruppe? Er flyktninger en gruppe?

7 Oppgave Beskriv noen kjennetegn for det dere mener skiller en samling mennesker fra en gruppe.

8 En første definisjon på en gruppe
Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen Vår definisjon på grupper: ”tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet” (Sjøvold s.17, 2006) Felles mål: bli lærere Vi samhandler for å nå dette målet

9 Tre perspektiver (Sjøvold 2005)
Yter vi bedre sammen med andre? Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen

10 1. Yter vi bedre sammen med andre?
Sosial fasilitering: økt ytelse når andre er til stede (Sjøvold 2005,s.25). sykle fiske Alt skjer raskere når vi er sammen med andre

11 Ny kunnskap (60-tallet) Sosial fasilitering knyttet til
Enkle oppgaver Nærmest automatiserte arbeidsoppgaver Når kompleksiteten på oppgavene øker: Ulempe å ha andre rundt seg Eks: lære seg nye ting

12 Ny kunnskap igjen (70- og 00-tallet)
Sosial fasilitering ved opplevelse av straff og belønning. Yteevne øker når oppgaven er knyttet til egen identitet/selvbildet.

13 En ytterligere spiker i kista til teamets fortreffelighet?
Brainstorming Forskning: Vi produserer færre ideer sammen med teamet enn alene.

14 En foreløpig konklusjon
Er grupper egentlig så effektive som vi har antatt?

15 2. Å prestere sammen andre versus å prestere sammen
Forsøk på forklaring Tidligere forskning: Å prestere noe sammen med andre, men ikke fokus på teamets prestasjoner (prestere sammen) Et nytt perspektiv: Å være medlem i et team = å samhandle Inntil nå: enkeltindividets prestasjon sammen med andre Nå: å prestere sammen

16 3. Å støttes seg til gruppen eller å støttes av gruppen
Sosial loffing = UNNASLUNTRING En form for motivasjonstap Skjer når det kan skjules og det er forholdsvis enkle oppgaver Grupper en tendens til å skjule sosial loffing ved å gripe inn og hjelpe Koordinasjonstap: gruppas evne til å bruke sine ressurser avtar øker med gruppestørrelsen

17 Perspektiv på optimal gruppeytelse
Medlemmenes ressurser må passe til oppgaven som skal gjøres Medlemmene må klare å dele og utnytte ressursene samme

18 Oppgave (til onsdag 6. september):
Les kompendiet (Sjøvold, 2006)

19 Gruppefunksjoner og -roller

20 Samspill mellom 4 grunnleggende funksjoner i gruppen
Kontroll Resultatoppnåelse Omsorg Relasjonsbygging, sosial åpen, kreativitet, ivareta Opposisjon Kritikk, konkurranse, provokasjon) Avhengighet Lojalitet, konformitet, aksept

21 Samspill og balanse Omsorg Kontroll Opposisjon Avhengighet

22 Kontroll (C – Controll)
Personer Lite fleksible Regelryttere Systematikk Riktig måte å gjøre oppgaver på Humor ingen sterk side Gruppens særpreg Har aksepterte kjøreregler Fokus på produksjon Kontrollkultur Nye ideer (truende) Vi er best Lederen Den sterke Leder i kampen mot konkurrentene

23 Omsorg (N – nuture) Personer: Gruppens særpreg Lederen Vennlige
Uformelle Åpne Demokratiske Gruppens særpreg Omsorgskultur Lederen Tar vare på Beskytter

24 Opposisjon (O – opposition)
Gruppens særpreg Gjensidig mistenksomhet Åpenhet for personers rett til påvirkning og makt Tøff, aggressiv atferd verdsatt Mangler vilje til å arbeid for felles mål Lederen Forutsettes å stå opp for en av partene ved konflikt Blir ignorert hvis hun/han ikke gjør det Forhandler Personer Intoleranse for kontroll Motstand mot autoriteter Nekter å innordne seg Oppfatninger av disse Upålitelige Irritable Utålmodige Motstreberske

25 Avhengighet (D – dependence)
Personer: Logiske Objektive Analytiske Intellektuell tilnærming til oppgaveløsing Selvkontrollert Rasjonelt Men ikke selvstendig initiativ. Gruppens særpreg Avhengighetskultur Verdier som fremmer lojalitet og disiplin Lederen Tar ansvar for å sikre gruppens måloppnåelse og medlemmenes velbefinnende

26 Gruppeoppgave Drøft de grunnleggende funksjoners betydning for gruppen med spesiell vekt på egen basisgruppe Lag en punktvis oppsummering av drøftingen og ta med til plenum.

27 Å utvikle sitt potensial i gruppen - individuelt og som gruppe
Synergi Engasjement, empati, samarbeid Tilbaketrekking Motløshet, utydelighet, usikkerhet

28 Utviklingsdimensjonene
Tilbaketrekning: Medlemmene ingen felles identitet Ingen delt opplevelse av forpliktelse til samarbeid Personen: Meg selv først Gruppen: vi og de andre Synergi Sterk felles gruppeidentitet Høy grad av læring Dristige meningsytringer fører til ny kunnskap Søker aktivt kunnskap Søker relasjoner utenfor gruppen Medlemmene mesterer alle grunnleggende gruppefunksjoner

29 Det totale bildet Kontroll Omsorg Opposisjon Avhengighet Synergi
Tilbaketrekking Synergi Opposisjon Avhengighet

30 Fri flyt - balanse Alle medlemmer behersker alt i kommunikasjonen mellom gruppemedlemmene Stort potensial for å mestre omgivelsene

31 Flytsonemodellen, (Bearbeidet etter Csikszentmihalyi i Andreassen og Wadel 1989 og Sjøvold 2006)
U t f o r d i n g e K Om T S A Op Flytsonen Ferdigheter

32 Oppgave Drøft: I hvilken grad påvirker teorien om grupper din oppfatning av gruppens betydning i skole og utdanning? Summer opp drøftingen i hovedpunkter og ta med til plenum.

33 Belbins teamanalyse

34 Oppgave Bruk utdelt materiale og arbeid med testen.
Ta den individuelle testen Sett poengene inn i tabellen (side 18) Lag din egen profil (side 15) Analyser teamet og bruk skjemaet på side 16 Ta en avsluttende vurdering og bruk skjemaet på side 17 Sammenlign rollene i Belbin og Sjøvold. Se eget utdelt skjema. Gjør en vurdering av forskjeller og likheter.


Laste ned ppt "Tema: grupper og gruppeprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google