Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabeteskofferansen Ledere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabeteskofferansen Ledere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabeteskofferansen 2010 - Ledere

2 Ulike lederstiler Dirigerende: Lederen er sterk, og kan tvinge igjennom ting. Visjonær: Lederen fokuserer på klarhet og kommunikasjon. Tilsluttende: Lederen vektlegger harmoni og relasjoner. Deltakende: Lederen er samarbeidende og demokratisk. Foregangsmannen: Lederen går foran gjennom å tilstrebe heroiske handlinger. Coachende: Lederen fokuserer på langsiktig utvikling og mentorskap. Diabeteskonferransen 2010

3 Ulike ledertyper Pådriveren: Iverksetteren:
Som "den sterke" i lederteamet er pådriverens rolle å drive teamet framover. Denne lederen leder oppmerksomheten mot mål og tema for arbeidet og er gjerne resultatorientert. Pådriveren holder de andre på sporet. Denne lederen er gjerne utadvendt, usentimental og utålmodig, men kan også være dominerende, rastløs og uredd. Pådriveren diskuterer gjerne og blir fort irritert. Iverksetteren: Rollen er å få jobben gjort. Iverksetteren omsetter strategiske beslutninger til praktisk handling. Følgelig er denne lederen god til å organisere og setter planer effektivt og systematisk ut i livet. Iverksetteren er gjerne konservativ, pliktoppfyllende og behersket. Denne lederen er handlekraftig, men misliker gjerne nye og uprøvde ideer. 
 Diabeteskonferransen 2010

4 Ulike ledertyper Ressurssamleren: Idéskaperen:
Innhenter og formidler andres ideer og ressurser. Liker ofte å utforske alt nytt, og har en egen evne til å få kontakt med mennesker. Kjennetegnes ved et stort kontaktnett og alltid mange jern i ilden. Ressurssamleren er gjerne flink til å lede forhandlinger - mye på grunn av at han er sosial, entusiastisk, nysgjerrig, ukonvensjonell og sjelden usikker. Kan imidlertid miste interessen og gløden når den første spenningen er over. 
 Idéskaperen: Diabeteskonferransen 2010

5 Ulike ledertyper Koordinatoren: Teamarbeideren:
Å samordne teamets aktiviteter er koordinatorens hovedoppgave. Denne lederen evner gjerne å se teamets styrker og svakheter, og kan derfor få mest mulig ut av det potensiale som er i ledergruppen. Denne lederen har gjerne en sterk selvtillit, er stabil, kontrollert og realistisk. 
 Teamarbeideren: Denne rollen krever en person som kan skape et godt samarbeidsklima. Derfor må aun være omgjengelig og godt likt - en typisk "brobygger". Denne lederen skal dempe konflikter og motsetninger innad i teamet. Ofte er teamarbeideren avslappet og flink til å lytte - og ikke dominerende. I dette ligger at teamarbeideren må ha en vel utviklet sosial intellligens. Skyr gjerne konflikter. Diabeteskonferransen 2010

6 Ulike ledertyper Analytikeren: Ferdigstilleren:
Står gjerne for en objektiv vurdering av alternativene ved problemer. Skal sikre kvalitet og forhindre feil gjennom grundig evaluering. Analytikeren er gjerne intellektuell, rasjonell og noe skeptisk av legning. Holder ofte litt avstand til mennesker, og kan oppfattes som "tørr" og kjedelig. 
 Ferdigstilleren: Diabeteskonferransen 2010

7 Ulike ledertyper Spesialisten:
Har den nødvendige detaljkunnskapen andre mangler. Er gjerne svært opptatt av sitt fag, og dermed profesjonell og grundig. Finnes imidlertid ikke i alle team. En ledergruppe kan sjelden komponeres etter disse prinsippene - den består av de individene som allerede er der. Likevel: Kanskje finner du igjen sjefen din blant disse lederrollene? Vær klar over at individene i en ledergruppe kan inneha flere forskjellige roller. En person med høy grad av selvinnsikt kan for eksempel være enten ressurssøker, teamarbeider eller pådriver. Diabeteskonferransen 2010


Laste ned ppt "Diabeteskofferansen Ledere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google