Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppepsykologi. 2 Om grupper  Mennesket er et sosialt vesen  Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale behov  Grupper har stor betydning for utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppepsykologi. 2 Om grupper  Mennesket er et sosialt vesen  Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale behov  Grupper har stor betydning for utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppepsykologi

2 2 Om grupper  Mennesket er et sosialt vesen  Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale behov  Grupper har stor betydning for utvikling av ego og identitet  Spesielle forutsetninger må oppfylles for at en samling individer skal kunne omtales som gruppe

3 3 Hva er en gruppe?  En gruppe består av  Et antall personer som er forenet i et nettverk av sosiale relasjoner  Synlig gruppemedlemskap  Medlemmene oppfatter seg som gruppemedlemmer  Gruppen har minst ett mål  Det eksisterer et sett normer som regulerer atferden i gruppen

4 4 Gruppetyper  Primær- og sekundærgrupper  Formelle og uformelle grupper  Medlemsgrupper og referansegrupper

5 5 Gruppers egenskaper  Størrelse: har betydning for effektivitet, avhengig av oppgaven  Formelt og uformelt lederskap: innebærer statusfordeling  Kohesjon (samhørighet): har betydning for innovasjonsevne, beslutningsatferd og evne til omstilling  Kommunikasjonsstruktur  Normstruktur

6 6 Gruppers dynamikk/prosesser  Rollediferensiering  Konformitet  Gruppetenking  Upåvirkelighet  Rasjonalisering  Moral  Stereotypi  Konformitetspress  Selvsensur  Tankekontrollører  Illusjon om enighet  Sosial loffing

7 7 Gruppers utvikling  Vanlig å operere med stadier i gruppers utvikling  Forming (utvikle mål og prosedyre  Storming (konflikter dominerer)  Norming (samarbeid og felles ansvar)  Performing (produktiv, effektiv, målrettet)  Adjourning (avslutning, oppløsing av gruppen)

8 8 Team  Grupper med høyere potensiale for ytelse  Lite antall medlemmer med komplementære ferdigheter  Opptatt av felles mål  Felles utgangspunkt  Bevissthet om gjensidig avhengighet

9 9 Forholdet mellom grupper  Konkurranse mellom grupper påvirker dem  Medlemmene blir sterkere knyttet til hverandre  Høyere grad av lojalitet og konformitet  Personlige behov viker for gruppens beste  Sterkere struktur og mer autoritær ledelse  Konkurrent oppfattes som “fiende”  Persepsjonsforstyrrelse i retning av forherligelse av egen gruppe, og nedvurdering av konkurrent  Kommunikasjon mellom gruppene reduseres


Laste ned ppt "Gruppepsykologi. 2 Om grupper  Mennesket er et sosialt vesen  Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale behov  Grupper har stor betydning for utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google