Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2012 Tieto Corporation Company confidential Konfigurering og forvaltning Meldingsutveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2012 Tieto Corporation Company confidential Konfigurering og forvaltning Meldingsutveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Konfigurering og forvaltning Meldingsutveksling

2 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Agenda •Introduksjon •Enkel konfigurasjon •Tjenestebasert adressering •Forvaltning meldingslogg og konsoll •Forvaltning drift •Avansert funksjonalitet i konsollet •Feilsøking •Rapporter 2 2012-07-12

3 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Mål for kurset •Ha kunnskap om hvordan man setter opp kom.parter og avtaler •Ha kunnskap om forvaltning og drift av eLink 3 2012-07-12

4 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Hva er meldingsutveksling? •Kan sammenlignes med e-post •Transport over et eget sikkert nett, Norsk Helsenett. •PLO og sykehus •PLO og NAV •PLO og LAB/Røntgen •PLO og fastleger •PLO og apotek •Strukturert innhold definert fra sentralt hold (KITH) •Leverandøruavhengig, sendes/mottas i alle fagsystem. 4 2012-07-12

5 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 5 Meldingsflyt Gerica Gerica/Legekontor/Sykehus… eLink Norsk Helsenett Kommune 1 MHS KITH MeldingMelding Kommune 2/Lege/Sykehus Forespørsel Har P. Hansen vært pasient hos deg? Transport Kvittering KITH Melding Transport Kvittering Melding sendt Melding sendt EbXML konvolutt App. Kvittering EbXML konvolut t

6 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Verktøyene 6 2012-05-16 Meldingslogg Gerica Pro Gerica Drift eLink konsoll Shedule task

7 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Enkel konfigurering 7 2012-07-12

8 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Digitale sertifikater Publikumsrettede Virksomhetsrettede

9 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Private Key (p12) Passordbeskyttet Public Key (cer) Offentlig tilgjengelig

10 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kryptering og signering Kryptering gjør meldingen uleselig for uvedkommende Signering sikrer riktig avsender, ingen kan gi seg ut for å være deg

11 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Hvordan skille på sertifikatene ? Krypteringssertifikat = Key Encipherment

12 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Signeringssertifikat = Non Repuduation Se sertifikat 12 2012-05-16

13 © 2012 Tieto Corporation Company confidential System eier (kommunen selv) •NAVN •ID (HER-ID) •Email (NHN epostadresse) •Sertifikater og passord 13 2012-05-16 Her id: Ved registrering i Adresseregisteret, blir den enkelte virksomhet og dens egne kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) knyttet til en unik identifikator som kalles HER-id. HER-id brukes til å identifisere avsendere og mottakere av alle elektroniske meldinger med pasientinformasjon.

14 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kom.part – hva må vi vite om den? •Navn •ID og type (HER) •NHN Adresse •De offentlige Sertifikatene (uten passord) 14 2012-05-16

15 © 2012 Tieto Corporation Company confidential CPA/Avtale •En CPA er en avtale mellom to parter som beskriver hvordan de driver elektronisk samhandling seg i mellom. •CPA kan beskrive én eller flere tjenester (her meldingstyper). •CPA beskriver hvilke sikkerhetsrutiner som skal benyttes i kommunikasjonen (her sertifikater) e og motta en epikrise. 15 2012-05-16

16 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Avtale •Hva må partene være enige om? •Hvilke meldingstyper (KITH standarder) som skal sendes •Krypteringsmetode og utveksle dette i forkant •DES (gammel usikker krypteringsmetode utviklet ca 1970) •Sertifikater (PKI) 16 2012-05-16

17 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Legg til Avtale (CPA) i konsollet 17 2012-07-12

18 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Støttede meldinger i Avtale (CPA) 18 2012-07-12

19 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 19 2012-07-12 Systemeier + Kom.part = Avtale

20 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Konfigurering i drift 20 2012-05-16

21 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Verktøyene 21 2012-05-16 Meldingslogg Gerica Pro Gerica Drift eLink konsoll Shedule task Gerica Drift

22 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Sikkerhet 22 2012-05-16 •Tilgang til systemeier/tjeneste Kriterie 4 •Tilgang til meldingstype Kriterie 3 •Tilgang til bruker Kriterie 2 •Tilgang til eLink Kriterie 1

23 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Tilgang til eLink 23 2012-05-16

24 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Tilgang til meldingstype 24 2012-05-16

25 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Tilgang til systemeier/tjeneste 25 2012-07-12

26 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Send i Pro 26 2012-07-12

27 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Motta melding i Pro 27 2012-07-12

28 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Tjenestebasert adressering 28 2012-07-12

29 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Hva er tjenestebasert adressering? •Korrekt adressering er viktig for å sikre at informasjonen kommer frem til riktig mottaker. •Tjenestebasert adressering er en måte å adressere kommunikasjonsparter basert på tjenesten som ytes. •Sikker måte å definere kommunikasjonsparter på •Tjenestetilbudet mer stabilt enn intern organisering i kommune/helseforetak. •Tjenestebasert adressering er en standardisert måte å navngi kommunikasjonsparter på definert i NHN. •Lik registreringsmetodikk for like typer virksomheter vil bidra til lik adressering i hele landet •For eksempel vil sykehus som samhandler med mange kommuner ikke ha behov for å kjenne intern organisering til den enkelte kommune

30 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Krav til kommunen •Pleie- og omsorgssystemene skal ha tilrettelagt for å kunne styre tilgang basert på tjenesteadressene •Alle kommuner skal opprette minimum 3 tjenestebaserte kommunikasjonsparter (nivå 2 ): • Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg (KP02) • Legetjeneste, pleie- og omsorg (KP01) • Saksbehandler pleie, omsorg, rehab (KD0501) •Tjenestebasert adressering åpner for at EPJ-systemene kan tilrettelegge for tilgangskontroll basert på mottakeradressen. 30 2012-05-16

31 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 31 2012-07-12

32 © 2012 Tieto Corporation Company confidential NHN Adresserregisteret •https://register.nhn.no/Arhttps://register.nhn.no/Ar 32 2012-07-12

33 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 33 2012-07-12

34 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 34 2012-07-12

35 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Integrasjon mot NHN Adresseregisteret 35 2012-07-12

36 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 36 2012-07-12

37 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Oversikt over alle kom.parter 37 2012-07-12

38 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kommunens tjenester 38 2012-07-12

39 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Hvordan vises dette i Pro? 39 2012-07-12

40 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Standard avsender 40 2012-07-12

41 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Forvaltning - konsollet

42 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Daglig forvaltning- Krav til elektronisk meldingsutvekslingKrav til elektronisk meldingsutveksling •Krav 6: Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåking av meldingstrafikk. Prosedyrene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å overvåke meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring. •Krav 7: Virksomheten skal ha tilgjengelig tilstrekkelig kompetanse for feilsøking. Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i forbindelse med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommendes kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter. •Krav 8: Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan avvik, for eksempel manglende eller negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyrene skal beskrive hvordan samhandlingsparten skal varsles via telefon, faks og / eller e-post.

43 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Krav 9: Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det er klart for brukerne hvor de skal henvende seg ved behov for brukerstøtte. •Krav 10: Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp, herunder hendelser som krever involvering av flere virksomheter / samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølgning av henvendelsene skal være tydelig presisert. Vi kommer til å få krav fra sykehusene på meldinger om innlagt og utskrivingsklare pasienter på tilnærmet 24/7 oppetid/tilgjengelighet. 43 2012-07-12

44 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Roller •Ulike roller: • Teknisk overvåking • – serverer/prosesser/linjer •Meldingsovervåking – meldingstrafikken •Meldingsflyt – ulike step i meldingssendig og mottak •Oppdage feil i sending og mottak •Starte feilsøking og eller varsle de som skal feilsøke •Bruk/rutine oppfølging •Følge opp at rutiner for behandling av meldinger inn (frister) •Følge opp at svar på forespørsler (melding ut) kommer innen frist •Følge opp at kvitteringer kommer på melding ut. 44 2012-07-12

45 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Meldingsflyt inn 45 2012-07-12 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

46 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Meldingsflyt ut 46 2012-07-12 Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

47 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Meldingsflyten / Inngående meldinger 47 2012-05-16

48 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Lese inn melding •Roller: IT-avdelingen •Verktøy: scheduled task •Rutiner: IT avdelingen har varsling •Begrep: •Scheduled task – oppsett av automatiske jobber 48 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task

49 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilsituasjon: Feil ved henting av vedlegg •Hvem kontaktes: IT avdelingen •Mulig årsak: Scheduled task har stoppet, evt sjekke feilmelding på denne 49 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

50 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Dekrypterer melding •Roller: Systemansvarlig / IT avd •Verktøy : eLink Console / Meldingslogg •Begrep: •Virksomhetssertifikater •Kom.part •Systemeier •Standard/krav •National standard på sertifikatene – kjøpes på buypass 50 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task

51 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Dekryptering feilet •Hvem kontaktes: kommunikasjonspart/Systemansvarlig •Mulig årsak: •Sertifikatene som er brukt for kryptering tilsvarer ikke de sertifikatene som vi prøver å dekryptere med. •Feilen kommer normalt fra kommunikasjonspart. De har ikke brukt vårt offentlige serifikat (eller korrekt versjon) for å kryptere meldingen. Meldinger fra andre kommunikasjonsparter komme inn feilfritt. •OBS! Feilen kan også være vår, hvis vi i konsollet på systemeier ikke har koblet til korrekt privat sertifikatfil (da vil sannsynligvis alle meldinger inn feile) 51 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

52 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Identifisere meldingstype •Roller: Systemansvarlig •Verktøy : eLink Console •Begrep: •Meldingstyper (installert i Gerica eLink) •CPA - Avtale •Standard/krav •eLink må støtte meldingstypene 52 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

53 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Identifisering av meldingstypet feilet •Hvem kontaktes: systemansvarlig/kommunikasjonspart •Mulig årsak: Motta meldingstype som ikke er lagt til under «supported message». •Den skal være med og systemansvarlig legger den til i konsollet •Meldingstypen skal ikke mottas fra kom.part. Kontakter kom.part 53 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

54 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kontrollerer innhold •Roller: Systemansvarlig •Verktøy : eLink Console •Begrep: •Validering •Standard/krav •Sjekker om filene som kommer inn validerer mot KITH skjema 54 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

55 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Kontrollering feilet •Hvem kontaktes: kommunikasjonspart •Mulig årsak: Meldingen inneholder ikke påkrevd informasjon •Kontakte kom.part •Kan evt laste ned fila og sjekke mot http://trubadur.kith.no for å gi mer informasjonhttp://trubadur.kith.no •Mangler eller feilaktig referanse til valideringsfila (feilen er intern) 55 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

56 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Tilgjengelig i Gerica •Roller: Systemansvarlig •Verktøy : Drift •Standard/krav •Tilgangsstyring 56 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

57 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Lagring i vertssystemet feilet •Hvem kontaktes: Systemansvarlig •Mulig årsak: Ikke tilgang til: •Bruker - 0- bruker 57 2012-05-16 Leser inn melding Dekrypterer melding Identifiserer meldingstype Kontrollerer innhold Tilgjengelig i Gerica

58 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Utgående meldinger 58 2012-05-16

59 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Henter melding fra Gerica Forutsatt at meldingen(e) er opprettet og ligger klar til sending fra Gerica Pro •Roller: Systemansvarlig/IT-avdeling •Verktøy : Drift •Standard/krav 59 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

60 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilsituasjon: Meldingene vises i Gerica Pro med status «klar for sending» •Hvem kontaktes: Systemansvarlig/IT avdelingen •Mulig årsak: •Scheduled task har stoppet, evt sjekke feilmelding på denne •Avtalen (CPA) er inaktiv 60 2012-05-16 Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

61 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kryptere melding •Roller: Systemansvarlig •Verktøy : eLink Console •Standard/krav •Kommunikasjonsprtens offentlige virksomhetssertifikat (PKI) •Avtale (CPA) 61 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

62 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Kryptering feilet •Hvem kontakte: IT/Systemansvarlig •Mulig årsak: Ligger sertifikatet på stien som er registrert i konsollet? 62 2012-05-16 Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

63 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Sender melding •Roller: Systemansvarlig •Verktøy : eLink Console •Standard/krav •Avtale (CPA) •Com-Part (adresser og HER-ID) 63 2012-05-16 Gerica Pro eLink Console Scheduled task Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

64 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Sending feilet •Hvem kontakte: IT •Mulig årsak: •Er kommunikasjon til NHN tilgjengelig? •Hindres trafikk i brannmur •Er edi-adressen (mail-adressen) til kom-part korrekt 64 2012-05-16 Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

65 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Melding hos mottaker •Roller: Systemansvarlig •Verktøy : Konsoll •Begreper: •Transportkvittering •Standard/krav •ebXML standard krav fra KITH 65 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

66 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilindikasjon: Transportkvittering mangler •Hvem kontakte: Kommunikasjonspart •Mulig årsak: •Problemer hos kommunikasjonspart •Vises feil edi adresse her? 66 2012-05-16 Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

67 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Melding levert til mottakers fagsystem •Roller: Sluttbruker •Verktøy : Gerica Pro •Begrep: •Applikasjonskvittering 67 2012-05-16 Gerica Pro Gerica Drift eLink Console Scheduled task Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

68 © 2012 Tieto Corporation Company confidential •Feilmelding: Mottatt negativ applikasjonskvittering •Hvem kontaktes: Kommunikasjonspart •Mulig årsak: •Dette skal stå beskrevet i kvitteringen. Kvitteringen vises i selve meldingen hos sluttbruker 68 2012-05-16 Henter melding fra Gerica Krypterer melding Sender melding Melding hos mottaker Melding behandlet av mottaker

69 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Forvaltning verktøyene 69 2012-05-16

70 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Forvaltning – teknisk - overvåking 70 2012-05-16

71 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Administrasjon per CPA 71 2012-07-12

72 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 72 2012-07-12

73 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 73 2012-07-12

74 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 74 2012-07-12

75 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Forvaltning – drift - overvåkning 75 2012-05-16

76 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Forvaltning – Pro- overvåkning 76 2012-07-12

77 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Avansert konfigurasjon 77 2012-05-16

78 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Avansert funksjonalitet i konsollet 78 2012-07-12

79 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Basis meldinger NavnNavn meldingsmodulenVersjon ApprecApplikasjonskvittering1.1 Dialog_avvikAvviksmelding1.0 Dialog_foresporselForespørsel1.0 Dialog_notat (utgått og bør ikke brukes)Notat1.0 Dialog_svarSvar på forespørsel1.0 79 2012-07-12

80 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kommunikasjons mot fastlege 80 2012-07-12 NavnNavn meldingsmodulenVersjon LOG_DODOrientering om død1.5 MEDISINSKEOPPLYSNINGERMedisinske opplysninger1.5 ORIENTERING_OM_TJENESTETILBUDOrientering om tjenestetilbud1.5 HELSEOPPLYSNINGER_LEGEHelseopplysninger til lege1.5 EPJ_EKSTRAKTLegemiddelopplysninger1.4 LOG_DODOrientering om død1.6 MEDISINSKEOPPLYSNINGERMedisinske opplysninger1.6 ORIENTERING_OM_TJENESTETILBUDOrientering om tjenestetilbud1.6 HELSEOPPLYSNINGER_LEGEHelseopplysninger til lege1.6 LOG_DODOrientering om død1.6

81 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kommunikasjon mot sykehus - PLO 81 2012-07-12 Navn eLink ConsoleNavn meldingsmodulenVersjon INNLEGGELSESRAPPORTInnleggelsesrapport1.5 LOG_AVMELDING Avmelding Utskrivningsklar pasient 1.5 LOG_INNLAGTMelding Innlagt Pasient1.5 LOG_UTSKREVETMelding om utskrevet pasient1.5 LOG_UTSKRIVNINGSKLAR Melding utskrivingsklar pasient 1.5 UTSKRIVNINGSRAPPORTUtskrivningsrapport1.5 HELSEOPPL_SOKNAD Helseopplysninger ved søknad 1.5 INNLEGGELSESRAPPORTInnleggelsesrapport1.6 LOG_AVMELDING Avmelding Utskrivningsklar pasient 1.6 LOG_INNLAGTMelding Innlagt Pasient1.6 LOG_UTSKREVETMelding om utskrevet pasient1.6 LOG_UTSKRIVNINGSKLAR Melding utskrivingsklar pasient 1.6 UTSKRIVNINGSRAPPORTUtskrivningsrapport1.6 HELSEOPPLHelseopplysninger1.6

82 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kommunikasjon mot sykehus - Henvisning 82 2012-07-12 Navn Navn meldingsmodulen Versjon Henvisning 1.0 Henvisning 1.1

83 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kommunikasjon mot sykehus - Epikrise 83 2012-07-12 Navn Navn meldingsmodulen Versjon Epikrise 1.0 Epikrise 1.1 Epikrise 1.2

84 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Kommunikasjon mot sykehus - Labsvar 84 2012-07-12 NavnNavn meldingsmodulenVersjon SVARRAPPORTSvarrapport1.2 SVARRAPPORTSvarrapport1.3

85 © 2012 Tieto Corporation Company confidential NAV 85 2012-07-12 Navn Navn meldingsmodule n Versjon Innrapportering_trekk Innrapportering trekk 1.0 Innrapportering_trekk_ret ur Innrapportering trekk retur 1.0

86 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Legg til enkeltvis støttede meldinger 86 2012-07-12

87 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Legge til flere 87 2012-07-12

88 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Rapporter 88 2012-07-12

89 © 2012 Tieto Corporation Company confidential Rapporter 89 2012-07-12

90 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 90 2012-07-12

91 © 2012 Tieto Corporation Company confidential 91 2012-07-12


Laste ned ppt "© 2012 Tieto Corporation Company confidential Konfigurering og forvaltning Meldingsutveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google