Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Lover og forskrifter Helsepolitisk ramme Tilgjengelighet Lege Pasient Med- arbeider Medisinsk-faglig ramme Organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Lover og forskrifter Helsepolitisk ramme Tilgjengelighet Lege Pasient Med- arbeider Medisinsk-faglig ramme Organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Lover og forskrifter Helsepolitisk ramme Tilgjengelighet Lege Pasient Med- arbeider Medisinsk-faglig ramme Organisering Kvalitet Elementer i allmennlegetjenestens oppbygning og virksomhet

2 Anders Grimsmo 14.08.83 Allmennpraksis Pasientfordeling på omsorgsnivå Personer per måned Omsorgsnivå 1 Regionsykehus 9 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 90 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000 Risikobefolkning

3 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Samarbeidspartnere SOSIALTJENESTER Bolig Barnevern 2. LINJETJENESTEN Poliklinikker, sykehus Privatpraktiserende spesialister TRYGDEKONTOR ANDRE STATLIGE INSTITUSJONER OG REGISTRE Folkehelsa Statens helseundersøkelser Fødselsregistre Statistisk sentralbyrå Kreftregistre med mer. POLITI LABORATORIER Klinisk-kjemiske Patologiske ALKOHOLISTOMSORG FRIVILLIGE ORGANISASJONER ADMINISTRASJON Helsesjef Helse- og sosialstyre PLEIE/OMSORG Hjemmesykepleie Syke- og aldershjem Psykiatri FOREBYGGENDE TJENESTER Helsestasjon/skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern Skole/Barnehage/PP-tjeneste Bedriftshelsetjeneste PRIMÆRLEGEN KOMMUNALE INSTANSER FYLKES- KOMMUNALE INSTANSER STATLIGE INSTANSER REHABILITERING Fysioterapi Ergoterapi Vernepleie BEREDSKAP Legevakt, AMK, ambulanse HELSETILSYNET Fylkeslege APOTEK

4 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Trinn i pasient-lege kontakten Pasientmottak Pasientdata Avtale Utredning Anamnese DiagnoseUndersøkelse Forebyggende tiltak Helseopplysn. Screening Vaksinasjon Terapeutiske tiltak SamtaleFysikalsk beh. Medisinsk beh. Kirurgisk beh. Administrasjon Statistikk Drift Journal Kommunikasj Oppgjør Pasient tar kontakt Kontaktårsak

5 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Kjennetegn ved helsetjenesten AllmennlegetjenestenSpesialisthelsetjenesten OrganisasjonDesentralisert, autonomStyrt, hierarkisk ØkonomiStykkpris og egenandelerRammer og stykkpris Lave kostnaderHøye kostnader TjenesterStort volum, bredspektret,Segregert og spesialisert kortvarige kontakter Pasient-lege forholdKontinuerlig, personligKortvarig, avgrenset og forpliktende

6 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Kjennetegn ved arbeidsteknikker AllmennlegetjenestenSpesialisthelsetjenesten Antall helseproblemerSom regel flereSom regel ett Naturlig sykdomsforløpTidlig i forløpetFullt utviklet sykdomsbilde Prevalens av sykdomLav og uselektertHøy og selektert Diagnostisk metodeReduksjonistiskSystematisk og fullstendig Hypotetisk deduktivMønstergjenkjenning modellering og sann- synlighetsvurdering Tester og prosedyrerFå og enkleMange og avanserte BehandlingPasientorientertOrgan- og sykdomssentrert Enkel, prøvendeMer avansert, basert på sikker diagnose

7 Anders Grimsmo 17.01.00 Diagnostikk Den diagnostiske prosess Presentert helseproblem (kontaktårsak) Hypoteser Søking etter kjennetegn (symptomer, funn) Diagnose Behandling Revisjon av hypotese Tidligere kunnskap om pasienten Vurdering av sannsynligheter

8 Anders Grimsmo 25.05.91 Diagnostikk Prediktorer i medisinsk diagnostikk Prevalens Sensivitet Spesifisitet 2 x 2 tabellen : Ekte positiv Falsk positiv Ekte negativ Falsk negativ Syk Frisk Positiv testNegativ test

9 Anders Grimsmo 25.05.91 Diagnostikk Betydningen av sensivitet og spesifisitet, et eksempel: Forekomst: 1% (nærsynthet ved skolestart) Sensivitet: 95% Spesifisitet: 95% Antall barn: 65.000 Syke 617 33 650 Friske 3 218 61 132 64 350 65 000 Positiv prøve Negativ prøve Undersøkelse skolebarn

10 Anders Grimsmo 25.05.91 Diagnostikk Prediksjonsverdi av symptomer SymptomDiagnose % av pasientene AllmennpraksisIndremedisinsk avd Sure oppstøt Magekatarr Magesår Magekreft 90 10 0,5 30 60 10 Slapphet Depresjon Blodkreft 37 0,05 AllmennpraksisHematologisk pol 4 24

11 Anders Grimsmo 25.05.91 Diagnostikk 100 60 40 % 00 Andel sanne positive Falsk positive Falsk positive Sann positive 1 %10 %100 % Forekomst (prevalens) av sykdom Eksempel: Prøvens sensivitet = 95 % Prøvens spesifisitet = 95 % Prevalens viktigst for prøveresultatet

12 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Pasientjournalens hovedformål er dokumentasjon Medisinsk, for legen som et verktøy i diagnostikk og behandling Juridisk, for pasienten i henhold til rettigheter

13 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Hovedmodulene i dagens EPJ ”Kjernejournalen” Personopplysninger Kontakter og diagnoser Journalnotat (fritekst om sympt, funn og overveielser) Laboratoriemodul Reseptmodul Sykmelding/trygdesaker Henvisninger/epikriser Støttefunsjoner Avtalebok/venteliste Regnskapsmodul Korrespodanse (skjemamodul) Enkel statistikk

14 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal Person Diagnose Kontakt Prosesser Støttefunksjoner Avtalebok Økonomi Kommunikasjon Kvalitetssikring Kodeverk Oppslagsverk Statistikk Samarbeidspartnere ”Kjerne- journalen” Skjema Pasientjournalens anatomi

15 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal Bedre oversikt og være bedre tilpasset allmennlegens arbeidsmetoder Hjelp i diagnostikk og behandling Kvalitetssikring av prosedyrer Deling av informasjon Gjenbruk av informasjon Utfordringene i EPJ En journal som kan gi

16 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Gjenspeile innhold og prosess i konsultasjonen Subjective – symptomer (anamnese) Objektive – tegn og funn (klinisk undersøkelse/prøver) Assessment – overveielser og konklusjon (diagnose) Plan – iverksettelse av tiltak (resept, sykm etc) S O A P

17 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal "While the core of earlier patient records were schemes of book-keeping, the core of EPR ought to be the patient’s health problems represented by episodes of care" Problemorientert journal

18 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal Omsorgsperiode Sykdomsperiode Symptomperiode Allmennpraksis Sykehus Kontakter:KKKKKInnleggelse Omsorgsperiode

19 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal Sukkersyke Slitasjegikt Depresjon Blindtarm Senebetennelse Lungebetennelse T Sykehistorie (omsorgsperioder)

20 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal Problemliste

21 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Informasjonsbehovet i daglig arbeid Spørsmål oppstår regelmessig i arbeidet med pasienter er knyttet til behandling, oftest om medikamenter kan omhandle mye mer enn medisinsk kunnskap passerer vanligvis ubesvart Leger spør helst kollegaer – muntlig/per telefon Nytten av medisinsk informasjon = relevans x validitet arbeidet med å finne frem

22 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal To trinn i beslutningsprosessen 1.Innsamling og organisering av informasjonen (inkl. medisinsk kunnskap 2.Trekke konklusjoner basert på informasjonen Fokus på trinn to har ikke vært noen suksess

23 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Kvalitetssikring – ”reminders” Obligatorisk varsling Selvvalgt varsling De alvorligste feil blir begått i samband med medikasjon, de fleste klager kommer på grunn av kommunikasjonssvikt, legene selv er mest redd for å ikke stille riktig diagnose

24 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Deling av informasjon Hovedproblemstillinger: Felles journalsystem eller bedre kommunikasjonsverktøy? Standardisere brukerne eller informasjonen

25 Anders Grimsmo 08.09.98 Elektronisk pasientjournal BehoveneKonfliktene Standardisering i medisin Forskning Effektivisering Kommunikasjon Prioritering Styring Kvalitetssikring Den imperfekte kliniske virkelighet Medisinsk etikk Verdivalg Makt/marked Kreativitet Gevinsten

26 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Gjenbruk av data til Kvalitetsutvikling …… Planlegging ………. Statistikk ………... Evaluering ……….. er vi avhengig av at vi kjenner: Hvem gjelder det? (person) Hva gjelder det? (problem/diagnose) Og i hvilken sammenheng? (kontakt)

27 Anders Grimsmo 03.03.99 Elektronisk pasientjournal Viktige nevnere Friske Syketilfeller Resept Legekontakter Hele populasjonen

28 Anders Grimsmo 17.01.01 Elektronisk pasientjournal Eksperter i team Oppgave: Bedre elektronisk pasientjournal for primærhelsetjenesten Oppdragsgiver: Anders Grimsmo, kommunelege I, Surnadal Felles EDB-utvalg for primærmedisin (DNLF) Elektronisk pasientjournal standard (KITH) Samarbeidsforum (SHD) Si @! IT og helse tiltaksplan 2001 til 2003 Informasjonssikkerhet Helsenett indikatorer Sentrale data fra allmennlegetjenesten (SSB/NSD) Evaluering av fastlegeordningen (NFR) Helse og IT (NFR) NSAM’s klassifikasjonsutvalg WONCA International Classification Commitee Medisinsk informatikk (NTNU)


Laste ned ppt "Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Lover og forskrifter Helsepolitisk ramme Tilgjengelighet Lege Pasient Med- arbeider Medisinsk-faglig ramme Organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google