Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk diagnostikk. Typer diagnostiske analyser  Billeddiagnostikk  Røntgen, CT, MR, UL, nukleærmedisinske undersøkelser  Biokjemiske undersøkelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk diagnostikk. Typer diagnostiske analyser  Billeddiagnostikk  Røntgen, CT, MR, UL, nukleærmedisinske undersøkelser  Biokjemiske undersøkelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinsk diagnostikk

2 Typer diagnostiske analyser  Billeddiagnostikk  Røntgen, CT, MR, UL, nukleærmedisinske undersøkelser  Biokjemiske undersøkelser  Blod (serum/ plasma), urin  Hematologiske undersøkelser  Mikrobiologiske undersøkelser  Patologi  Histologiske og cytologiske undersøkelser  Medisinsk genetiske undersøkelser

3 Vekst/ utvikling  Voldsom vekst i antallet tester i 1970- og 1980- årene  Kostnadsvekst  Staten ønsket å påvirke dette – forhandlet med Legeforeningen 1991  Veksten fortsatte på 1990-tallet. Både økende prøvetall og mer ressurskrevende tester.  Etter 1990 har kostnadsutviklingen på dette området konstant stått på dagsordenen.  Hva er riktig antall diagnostiske tester? Skjer det overforbruk/ feilbruk?

4 Viktige begreper ifb. med diagnostiske tester Sensitivitet: Sannsynligheten for å oppdage at en person er syk. Mer presist: Sannsynligheten for at testen slår ut positivt, gitt at personen er syk. Eksempler: HIV-test: 98.0% Mammografi: 98.0% Spesifisitet: Sannsynligheten for å oppdage at en person er frisk. Mer presist: Sannsynligheten for at testen slår ut negativt, gitt at personen er frisk. Eksempler: HIV-test: 99.8% Mammografi: 95.0%

5 Prediktiv verdi Positiv prediktiv verdi (PPV): Sannsynligheten for at en person med positiv test virkelig er syk Negativ prediktiv verdi (NPV): Sannsynligheten for at en person med negativ test virkelig er frisk

6 Positiv prediktiv verdi (PPV) – oppgave a) Hva er sannsynligheten for at en person med positiv HIV-test virkelig er HIV-smittet? Anta en prevalens på 1 promille (=0,001). Løsning: Ved hjelp av Bayes lov får vi

7 Avhengighet av prevalens Pos.pred.verdi (PPV) kan være veldig avhengig av prevalensen. Tabellen nedenfor viser hvordan PPV fra forrige eksempel endrer seg med prevalensen. Prevalens PPV 1/10 000 5 % 1/1000 33 % 1/100 83 % 1/10 98 % Merk! Dette gir et problem ved masseundersøkelser. De fleste av personene med pos. prøve kan faktisk være friske.

8 Nye diagnostiske kriterier I – Hjerteinfarkt  Troponin – enzym med høy spesifisitet for myokard. Sensitive målemetoder utviklet.  Internasjonalt foreslo man at grensen for akutt infarkt skulle være over 99-percentilen for normalbefolkningen.  Det ville medført at man i Norge diagnostiserte ca. 67% flere infarkter enn før denne analysen kom.  I Norge valgte man en høyere grense. Allikevel flere som får diagnosen.  Konsekvenser: Redusert letalitet, vanskelig å følge utviklingen i forekomst og prognose, flere som mister førerkort osv.

9 Nye diagnostiske kriterier I – Diabetes mellitus  1979-97: Fastende plasmaglukose 7,8 mmol/l. Totimersverdi ved peroral glukosebelastning: 11,1 mmol/l  Fra 1997: Fastende plasmaglukose 7,0 mmol/l. Totimersverdi ved peroral glukosebelastning: 11,1 mmol/l

10 Elektroforese  Separere makromolekyler i et elektrisk felt ved hjelp av molekylenes ladning. + + - - - + - + + + + - - + + + + - - + + + + - - + + + + - - + + + + - - + + - - - + + - - - + + - - - + + - - - + + - - -

11 Immunhistokjemi


Laste ned ppt "Medisinsk diagnostikk. Typer diagnostiske analyser  Billeddiagnostikk  Røntgen, CT, MR, UL, nukleærmedisinske undersøkelser  Biokjemiske undersøkelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google