Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjoner, mål og satsninger i e-helse Norsk Sykepleierforbunds konferanse Holmenkollen Park Hotell 5. desember 2013 Avdelingsdirektør Bjørn Astad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjoner, mål og satsninger i e-helse Norsk Sykepleierforbunds konferanse Holmenkollen Park Hotell 5. desember 2013 Avdelingsdirektør Bjørn Astad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjoner, mål og satsninger i e-helse Norsk Sykepleierforbunds konferanse Holmenkollen Park Hotell 5. desember 2013 Avdelingsdirektør Bjørn Astad

2 Helse- og omsorgsdepartementet 2 Eldre med omsorgsbehov øker kraftig om 10-15 år Ulike kroniske sykdommer Demensutfordringen Mangel på helsepersonell Eldre med omsorgsbehov øker kraftig om 10-15 år Ulike kroniske sykdommer Demensutfordringen Mangel på helsepersonell Det framtidige utfordringsbildet

3 Helse- og omsorgsdepartementet 201120122013200820092010 Sentrale meldinger og rapporter

4 Helse- og omsorgsdepartementet 4 Én innbygger – én journal: Utfordringer Teknologiske mulighetene utnyttes ikke Mange selvstendige aktører Mange systemer, lite integrasjon

5 Helse- og omsorgsdepartementet 5 Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Én innbygger – én journal: Mål

6 Helse- og omsorgsdepartementet 6 Fullføre pågående tiltak Digitale tjenester til innbyggerne - Min helse på nett Én innbygger – én journal Én innbygger – én journal: Fire grep Sterkere nasjonal styring og koordinering

7 Helse- og omsorgsdepartementet | 7 FastlegeApotekUplanlagt hendelseAMK / Legevakt / Akuttmottak Sykehus Kritiske allergier og lidelser Utleverte legemidler Tid og sted Bostedsadresse Folkeregisteret Kjernejournal Utlevering til helsepersonell med tjenstlig behov så lenge pasienten tillater det Planlagt forløp Uplanlagt forløp Utlevering til pasient Pasientens fastlege Fastlegeregisteret Helsenorge.no 7 Kjernejournal

8 Helse- og omsorgsdepartementet 8 Legekontor Apotek Sykehus NAV henvisninger, epikriser … sykmelding, legeoppgjør.. resepter Konsultasjon, medisinering Oppfølging av pasienter, epikriser Pleie- og omsorg Meldingsutveksling

9 Helse- og omsorgsdepartementet 05/06/2012Digital helse- og omsorgstjeneste9 Min helse – nye digitale tjenester

10 Helse- og omsorgsdepartementet 10 • Utrede løsninger for én journal • Forenkle regelverk slik at opplysninger følger pasient Én innbygger – én journal: hovedgrep

11 Helse- og omsorgsdepartementet 11 Utrede løsninger for én journal

12 Helse- og omsorgsdepartementet • Opplysningene skal følge pasienten/brukeren gjennom hele behandlingsforløpet • Loven foreslås delt i to: • Ny pasientjournallov (primærbruk) • Ny helseregisterlov (sekundærbruk) 12 Endre helseregisterloven

13 Nasjonale innsatsområder –handlingsplan Helsedirektoratet Utkast - under arbeid Kunnskaps- grunnlag Innbygger- tjenester Helsepersonell- tjenester IKT-infrastruktur og felleskomponenter Styring, koordinering og prioritering av e-helsetiltak Personvern og informasjonssikkerhet Standarder, terminologi og kodeverk Forskning, innovasjon og kompetanse Én innbygger – én journal


Laste ned ppt "Visjoner, mål og satsninger i e-helse Norsk Sykepleierforbunds konferanse Holmenkollen Park Hotell 5. desember 2013 Avdelingsdirektør Bjørn Astad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google