Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSE NORD RHF Kliniske effektmål som kvalitetsmål Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSE NORD RHF Kliniske effektmål som kvalitetsmål Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSE NORD RHF Kliniske effektmål som kvalitetsmål Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF

2 HELSE NORD RHF Rygglidelser •Trange og nedslitte rygger, prolaps •Viktig årsak til uførhet og langvarig sykemelding, -svære kostnader •Ca 5200 pasienter opereres årlig ved 47 sykehus •Effekten av kirurgisk behandling er omdiskutert Smerter og funksjonssvikt

3 HELSE NORD RHF Sier en del om drift, kan si noe om kvalitet (Høringsuttalelse fra Lægeforeningen 2001)

4 HELSE NORD RHF Hva ønsker vi å finne ut? •Er effekten av behandlingen slik vi tror ? •Er standarden god nok ?

5 HELSE NORD RHF Prospektive, valide effektmål •Helse relatert livskvalitet, EQ-5D (kostnad/nytte-analyser) •Funksjon (dagliglivets aktiviteter) •Smerte •Yrkesstatus •Nytte av operasjon •Fornøydhet •Komplikasjoner

6 HELSE NORD RHF Pasientsentrerte spørreskjema •Pasienten skriver sin egen sykehistorie (journal) i det formatet vi ønsker •Den lagres i tabeller (målbare størrelser) •Vi sikrer at all vesentlig informasjon samles inn Informasjonen går ikke tapt som fritekst i EPJ

7 HELSE NORD RHF Hva kan et register brukes til ? •Kvalitetskontroll: -Identifisere uønskede hendelser og ulike behandlingseffekter -Kohortestudier Risikoanalyser -Forbruksoversikt Helsetjenestekontroll Gjenspeiler “real life” Risiko

8 HELSE NORD RHF Informasjonsbehov •Risikofaktorer •Behandlingseffekt Kostnader Klinisk forskning er kvalitetssikring

9 HELSE NORD RHF Kvalitetsmålinger Identifisere problemer Identifisere årsak/risikofaktor Måle effekterJustere for forskjeller i pasientpopulasjon er ”Kvalitetsindikatorene”janei Klinisk kvalitetsregisterja

10 HELSE NORD RHF Krav til database •Enkel og brukervennlig,-nettbasert •Valide måleinstrumenter •Enkelt rapportsystem - splittet på diagnose og behandling •Datainnsamlig, punching og etterkontroller bør ikke gjøres av lege •Billig

11 HELSE NORD RHF Enkle, sexy spørreskjema

12 HELSE NORD RHF Ryggoperasjon 3 måneder 12 måneder Data fra pasient før operasjon Data fra lege/sykepleier før operasjon 3 måneders kontroll hos sykepleier, uavhengig observatør 1 års kontroll med spørreskjema per brev

13 HELSE NORD RHF Billig Sykepleier: •Samler inn og registerer data •Kaller inn pasienter, styrer logistikk •20% av all poliklinikk •Frigjør legetid til nyhenviste pasienter •Selvfinaniserende

14 HELSE NORD RHF Enkelt, bukervennlig, -nettbasert

15 HELSE NORD RHF Interaktivt rapportsystem

16 HELSE NORD RHF “Spin-off effekter” •Lokale kvalitetssikringsprosjekter - Sykepleiere/fysioterapeuter - Kontorpersonalet - Studentoppgaver Kvalitetsregistrering hever kvaliteten

17 HELSE NORD RHF Nasjonale tall: Antall ryggoperasjoner i Norge 1999 - 2005

18 HELSE NORD RHF Antall og fordeling av “lette” ryggoperasjoner (ABCx) mellom private og offentlige sykehus 1999-2005 Number of operations

19 HELSE NORD RHF Operasjonsrater for “tunge” ryggoperasjoner per Regionale Helseforetak (RHF) sammenliknet med et landsgjennomsnitt

20 HELSE NORD RHF ?? •Hvor høyt bør operasjonsraten ligge ? •Er ulikheter i operasjonsrater et uttrykk for kvalitetsforskjeller eller urettferdighet ? •Hva betyr ulikhetene for pasientstrømmer mellom sykehus, regioner og offentlig/privat virksomhet ? •Er det sammenheng mellom operasjonsvolum og kvalitet ?

21 HELSE NORD RHF Fremtidige utfordringer •Økonomi -Kvalitetssikring må belønnes i takstsystemet •Plikt til å registrere? •Kobling/integrering med sykejournal (EPJ) •Kobling til andre registre

22 HELSE NORD RHF Konklusjon •Kvalitetssikring drives best av fagmiljøet selv, med prospektiv registrering •Kliniske effektmål er de beste kvalitetsindikatorer •Kvalitetsdata koblet med virksomhetsdata kan gi viktig styringsinformasjon

23 HELSE NORD RHF


Laste ned ppt "HELSE NORD RHF Kliniske effektmål som kvalitetsmål Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google