Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris? Teori og praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris? Teori og praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris? Teori og praksis Concept Temadag 15.10.03 siv.ing. Eilif Holte

2 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt HolteProsjekt – –Leverandør av prosjektstyringstjenester, analyser, styrings- og kvalitetssikringssystemer samt opplæring innen prosjektstyring – –Prekvalifisert av Finansdepartementet til kvalitetssikring av stor statlige investeringer – –Over 25 års erfaring, ca. 100 ansatte i Norge, Danmark og Spania Erfaringsbakgrunn

3 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Den triste virkeligheten !

4 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Noen eksempler

5 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Byutviklingsprosjekt

6 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Norges banks nybygg Skånland 15.05.84: Samlede byggekostnader var i fjor sommer, med dagjeldende prisnivå, beregnet til 1234 millioner kroner eksklusive moms og tomtekostnader Av det samlede beløp kan 25% tilskrives forskjellige spesialkostnader for sentralbank og seddeltrykkeri 20% er kostnader knyttet til en krevende tomt og tilpasning til miljøet De øvrige 55% kan man si er byggets ” normalkostnader ” som kontorbygg med en pris, tilsvarende kontorbygg i Oslo- området kr 11.000/m2

7 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Typiske usikkerhetsprofiler

8 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt PlanfasenUtførelsesfasenKonseptfasen Frihetsgrad Her bestemmes prosjektets suksess Her kommer regnskapets time Suksess dreier seg om å være best i de tidlige faser Kostnader

9 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt RiktigFeil Prosjekt Riktig Feil Pris Norges BankDet Kongelige Slott OSL GardermoenOslo Spektrum Riktig prosjekt – riktig pris?

10 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt ”best practise”

11 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Prosjektets faser (PS 2000) IdentifiseringDefinering Gjennom- føring Drift og vedlikehold Avvikling ProsjektoppgaverDriftsoppgaver Poenget med faser er at man derved tvangsmessig legger inn beslutningspunkter hvor prosjektets videre skjebne avgjøres behovkonseptvalganskaffelse

12 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Planlegging BehovsvurderingFinansiering/Bestilling Prioritering strategisk nivå Administrativt styringsnivå Operativt nivå ProduksjonLevering Rådgivning Kontrakts-inngåelse Beslutningsgrunnlag Verdikjeden, kritiske punkter

13 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Riktig prosjekt –riktig pris? Styringsdokument Usikkerhetsanalyse Tiltaksplan Løsningsdokument KS-system Romprogram/ Skisseprosjekt Prosjektidé Mål/Kravdokument Forprosjekt X Skisseprosjekt

14 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Eierens/bestillerens uavvendelige ansvar Vurdere og velge handlingsalternativ Skape handlingsalternativer Sette mål

15 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Måldokument Suksesskriterier Samfunnsmål Effektmål Resultatmål kostnad Resultatmål tid Resultatmål ytelse Resultatmål HMS

16 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Kravdokument Krav fra bruker Krav fra myndigheter Krav og mål fra eier/forvalter Prosjektet skal svare på kravene, verken mer eller mindre! Prosjektet er ikke ”riktig” før kravene er helhetlige og entydige Kravdokument

17 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Grunnlag for detaljprosjekt Løsningsdokument - konseptvalg Forprosjekt Alternativ 2Alternativ …Alternativ 1 Konsept Byggeprogram Kravdokument

18 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Helhetlige styringsbasis Kravdokument – –mål, rammer og suksesskriterier, krav til ytelse Løsningsdokument, – –alternativvurderinger og konseptvalg Styringsdokument – –styringsmål, styringsfilosofi og -system Usikkerhetsanalyse – –styringsmål og tiltaksplan Felles begrepsapparat > Solid grunnlag for tredjepartsvurdering

19 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Kostnadsrammer og styringsmål Grunnkalkyle Uspesifisert Forventet tillegg Usikkerhets- avsetning Restusikkerhet Basiskostnad Forventet kostnad Foreslått kostnadsramme Vedtatt kostnadsramme for Fagdepartement som prosjekteier Styringsramme for Utførende etat Styringsmål for prosjektleder (settes av utførende etat) Grunnkalkyle Uspesifisert Forventet tillegg Usikkerhets- avsetning Restusikkerhet Basiskostnad Forventet kostnad Foreslått kostnadsramme Vedtatt kostnadsramme for Fagdepartement som prosjekteier Styringsramme for Utførende etat Styringsmål for prosjektleder (settes av utførende etat)

20 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Eksempler på styringsgrunnlag

21 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Suksesskriterium 1 Alle mann returnerer Resultatmål ytelse Sydpolen tur/retur Resultatmål tid14. desember 1911 Resultatmål kostnad Uklart Suksesskriterium 2 Førstemann på polen Samfunnsmål: Norge på kartet Effektmål: Amundsen størst som polarforsker

22 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Vestbanetomten, Statsbyggs mål for prosjektet Vestbanen skal gjenoppstå som et av hovedstadens viktigste møtesteder Vestbanen skal: Bli et sted for læring, opplevelse og det gode byliv Romme kultur, kunnskap og kommunikasjon, støttet av arbeidsplasser, butikker og boliger Fullføre byutviklingen i Vika og få arkitektur med høy kvalitet Være et miljøprosjekt bygget på intensiv arealbruk og lavt ressurs- og energiforbruk Gi staten optimal avkastning ved salg, hensyntatt ovennevnte langsiktige samfunnsmessige gevinster

23 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Nytt Bislett Stadion - Styringsdokument Samfunnsmål – –Ta vare på Bislett-tradisjonen Effektmål – –Et stadion for internasjonale arrangementer, Et miljømessig løft i nærområdet Resultatmål – –Styringsramme MNOK 415, Styringsmål tid analyseres pt – –Positiv opplevelse for publikum, naboer og politikere i hele prosessen Styringsfilosofi – –Prioritet 1. Kostnad, Prioritet 2. Tid, Prioritet 3. Plan (innenfor minimumskravene) Kravdokument – –Minimumskrav: Internasjonale mål på 8 løpebaner samt 15 000 sitteplasser Løsningsdokument – –Konsekvensanalyse Gjennomføringsstrategi – –Minimumsløsning, samspill med Riksantikvaren og lokale interesser Kontraktsstrategi – –Totalentreprisekontrakt Suksesskriterium – –Golden League (Bislett Games) på Bislett 2005 Kritiske suksessfaktorer – –Reguleringsplan, Rammetillatelse

24 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Hva så?

25 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Generell erfaring vedr. styringsbasis TemaOffentligPrivat BehovsvurderingSvak systematikk* Svak systematikk Dokumentert styringsbasis Lite tilfredsstillende* Lite tilfredsstillende Incitamenter for nøktern ressursbruk SvakeTil dels sterke Sanksjoner ved svake resultater SjeldenForekommende * Noen lyspunkter grunnet statens ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter

26 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Veien videre Styringsdokumenter tas suksessivt i bruk, noe nølende og uten særlig engasjement (Brysomt, unødvendig) Styringsdokumenter tas suksessivt i bruk, noe nølende og uten særlig engasjement (Brysomt, unødvendig) Fortsatt langt fra tilfredsstillende nivå, både i omfang, kvalitet og interessen for å bruke styringsdokument for styring av prosjektene Fortsatt langt fra tilfredsstillende nivå, både i omfang, kvalitet og interessen for å bruke styringsdokument for styring av prosjektene

27 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Hva er ”tilfredstillende” nivå? Styringsdokumenter av en standard svarende til krav til en godkjent hovedfagsoppgave

28 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Forbedringspotensial Aktiv bruk av faseinndeling Aktiv bruk av faseinndeling –Bevisst forhold til hva som avslutter en fase og hva som er grunnlaget for neste fase. Klar rollefordeling ved utarbeidelse av styringsgrunnlag Klar rollefordeling ved utarbeidelse av styringsgrunnlag Bruk av kvalitetssikrings-system og periodiske usikkerhetsanalyser Bruk av kvalitetssikrings-system og periodiske usikkerhetsanalyser Vilje til å sette krav og håndheve dem Vilje til å sette krav og håndheve dem Verdsette og bruke tredjepartsvurdering Verdsette og bruke tredjepartsvurdering

29 www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Nøkkelen IdentifiseringDefinering Gjennom- føring Drift og vedlikehold Avvikling Dokumentasjon


Laste ned ppt "Www.holteprosjekt.no Prosjektstyring til suksess© HolteProsjekt Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris? Teori og praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google