Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris
Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris? Teori og praksis Concept Temadag siv.ing. Eilif Holte

2 Erfaringsbakgrunn HolteProsjekt
Leverandør av prosjektstyringstjenester, analyser, styrings- og kvalitetssikringssystemer samt opplæring innen prosjektstyring Prekvalifisert av Finansdepartementet til kvalitetssikring av stor statlige investeringer Over 25 års erfaring, ca. 100 ansatte i Norge, Danmark og Spania

3 Den triste virkeligheten
!

4 Noen eksempler

5 Byutviklingsprosjekt

6 Norges banks nybygg Skånland 15.05.84:
Samlede byggekostnader var i fjor sommer, med dagjeldende prisnivå, beregnet til 1234 millioner kroner eksklusive moms og tomtekostnader Av det samlede beløp kan 25% tilskrives forskjellige spesialkostnader for sentralbank og seddeltrykkeri 20% er kostnader knyttet til en krevende tomt og tilpasning til miljøet De øvrige 55% kan man si er byggets ”normalkostnader” som kontorbygg med en pris, tilsvarende kontorbygg i Oslo-området kr /m2

7 Typiske usikkerhetsprofiler

8 Suksess dreier seg om å være best i de tidlige faser
Her bestemmes prosjektets suksess Her kommer regnskapets time Planfasen Utførelsesfasen Konseptfasen Frihetsgrad Kostnader

9 Riktig prosjekt – riktig pris?
Feil Prosjekt Pris Oslo Spektrum OSL Gardermoen Det Kongelige Slott Norges Bank

10 ”best practise”

11 Prosjektets faser (PS 2000)
Prosjektoppgaver Driftsoppgaver Identifisering Definering Gjennom- føring Drift og vedlikehold Avvikling behov konseptvalg anskaffelse Poenget med faser er at man derved tvangsmessig legger inn beslutningspunkter hvor prosjektets videre skjebne avgjøres

12 Finansiering/Bestilling
Verdikjeden, kritiske punkter Planlegging Behovsvurdering Finansiering/Bestilling Prioritering strategisk nivå Administrativt styringsnivå Operativt nivå Produksjon Levering Rådgivning Kontrakts-inngåelse Beslutningsgrunnlag

13 Riktig prosjekt –riktig pris?
Prosjektidé Forprosjekt Romprogram/ Skisseprosjekt Mål/Kravdokument X Skisseprosjekt Styringsdokument Løsningsdokument KS-system Usikkerhetsanalyse Tiltaksplan

14 Eierens/bestillerens uavvendelige ansvar
Sette mål Skape handlingsalternativer Vurdere og velge handlingsalternativ

15 Måldokument Samfunnsmål Effektmål Resultatmål kostnad tid ytelse HMS
Suksesskriterier

16 Kravdokument Krav og mål fra eier/forvalter Kravdokument Krav fra bruker Krav fra myndigheter Prosjektet skal svare på kravene, verken mer eller mindre! Prosjektet er ikke ”riktig” før kravene er helhetlige og entydige

17 Løsningsdokument - konseptvalg
Alternativ 2 Alternativ … Alternativ 1 Konsept Byggeprogram Kravdokument Forprosjekt Grunnlag for detaljprosjekt

18 Helhetlige styringsbasis
Kravdokument mål, rammer og suksesskriterier, krav til ytelse Løsningsdokument, alternativvurderinger og konseptvalg Styringsdokument styringsmål, styringsfilosofi og -system Usikkerhetsanalyse styringsmål og tiltaksplan Felles begrepsapparat > Solid grunnlag for tredjepartsvurdering

19 Kostnadsrammer og styringsmål
Grunnkalkyle Uspesifisert Forventet tillegg Usikkerhets - avsetning Restusikkerhet Basiskostnad Forventet kostnad Foreslått kostnadsramme Vedtatt kostnadsramme for Fagdepartement som prosjekteier Styringsramme for Utførende etat Styringsmål for prosjektleder (settes av utførende etat)

20 Eksempler på styringsgrunnlag

21 Samfunnsmål: Norge på kartet
Effektmål: Amundsen størst som polarforsker Resultatmål ytelse Sydpolen tur/retur Resultatmål tid desember 1911 Resultatmål kostnad Uklart Suksesskriterium 1 Alle mann returnerer Suksesskriterium 2 Førstemann på polen

22 Vestbanetomten, Statsbyggs mål for prosjektet
Vestbanen skal gjenoppstå som et av hovedstadens viktigste møtesteder Vestbanen skal: Bli et sted for læring, opplevelse og det gode byliv Romme kultur, kunnskap og kommunikasjon, støttet av arbeidsplasser, butikker og boliger Fullføre byutviklingen i Vika og få arkitektur med høy kvalitet Være et miljøprosjekt bygget på intensiv arealbruk og lavt ressurs- og energiforbruk Gi staten optimal avkastning ved salg, hensyntatt ovennevnte langsiktige samfunnsmessige gevinster

23 Nytt Bislett Stadion - Styringsdokument
Samfunnsmål Ta vare på Bislett-tradisjonen Effektmål Et stadion for internasjonale arrangementer, Et miljømessig løft i nærområdet Resultatmål Styringsramme MNOK 415, Styringsmål tid analyseres pt Positiv opplevelse for publikum, naboer og politikere i hele prosessen Styringsfilosofi Prioritet 1. Kostnad, Prioritet 2. Tid, Prioritet 3. Plan (innenfor minimumskravene) Kravdokument Minimumskrav: Internasjonale mål på 8 løpebaner samt sitteplasser Løsningsdokument Konsekvensanalyse Gjennomføringsstrategi Minimumsløsning, samspill med Riksantikvaren og lokale interesser Kontraktsstrategi Totalentreprisekontrakt Suksesskriterium Golden League (Bislett Games) på Bislett 2005 Kritiske suksessfaktorer Reguleringsplan, Rammetillatelse

24 Hva så?

25 Generell erfaring vedr. styringsbasis
Tema Offentlig Privat Behovsvurdering Svak systematikk* Svak systematikk Dokumentert styringsbasis Lite tilfredsstillende* Lite tilfredsstillende Incitamenter for nøktern ressursbruk Svake Til dels sterke Sanksjoner ved svake resultater Sjelden Forekommende * Noen lyspunkter grunnet statens ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter

26 Veien videre Styringsdokumenter tas suksessivt i bruk, noe nølende og uten særlig engasjement (Brysomt, unødvendig) Fortsatt langt fra tilfredsstillende nivå, både i omfang, kvalitet og interessen for å bruke styringsdokument for styring av prosjektene

27 Hva er ”tilfredstillende” nivå?
Styringsdokumenter av en standard svarende til krav til en godkjent hovedfagsoppgave

28 Forbedringspotensial
Aktiv bruk av faseinndeling Bevisst forhold til hva som avslutter en fase og hva som er grunnlaget for neste fase. Klar rollefordeling ved utarbeidelse av styringsgrunnlag Bruk av kvalitetssikrings-system og periodiske usikkerhetsanalyser Vilje til å sette krav og håndheve dem Verdsette og bruke tredjepartsvurdering

29 Dokumentasjon Nøkkelen Identifisering Definering Gjennom- føring
Drift og vedlikehold Avvikling


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av komplekse prosjekter Riktig prosjekt – riktig pris"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google