Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P 9 P 3 FP behandles IVB Forsvarsbygg PP EBA Behovs- beskrivelse FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument Godkjent EBAP FD behandler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P 9 P 3 FP behandles IVB Forsvarsbygg PP EBA Behovs- beskrivelse FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument Godkjent EBAP FD behandler."— Utskrift av presentasjonen:

1 P 9 P 3 FP behandles IVB Forsvarsbygg PP EBA Behovs- beskrivelse FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument Godkjent EBAP FD behandler LD gir oppdrag: Forprosjekt (OFP) Fremskaffelsesløsn (OFL) FP produksjon FL produksjon FP Godkjent I FD EBA - prosess LD Fremsendes FD P 1 P 2 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 GO

2 Prosess 1 •FST(GI) saksbehandler brukers EBA plan, som lister i pri rekkefølge nye EBA behov. •Ved godkjent EBA plan gir FST(GI) føringer for hvilke behov som skal fremmes i form av behovsbeskrivelse (BB) •Bruker fremsender BB til FST(GI). Her gjøres en tverrpri og BB registreres i Prosjektdatabase.no Behovs- beskrivelse Godkjent EBAP P 1

3 Prosess 2 •Med bakgrunn i nye BB og øvrig planportefølje iverksettes det en prosess mellom FST, FB og FD. Hensikten er å utarbeide et tverrprioritert forslag til revidert EBA inv.plan. •Et tverrprioritert forslag forankres ved FSJ før arbeidet innlemmes i videre prosess •Arbeidet med inv.plan er en del av prosessene som FD IV5 kjører med bakgrunn i oppdatering av SUP med PP EBA. PP EBA Behovs- beskrivelse P 2

4 Prosess 3 •Oppdatert PP EBA gir (basert på PP EBA 4 første år) første utkast til ver 1 EBA inv.plan •Første utkast ver 1 oversendes FD medio mai sammen med budsjettinnspill for påfølgende år. •Ver 1 utvikles videre ila høsten og endelig inv.plan utgis som vedlegg i FDs IVB til FB medio desember. P 3 IVB Forsvarsbygg PP EBA

5 Prosess 4 •Med bakgrunn IVB og EBA vedlegg utarbeider FB en anskaffelsesplan •Anskaffelsesplanen danner grunnlag for rettidig utvikling av løsningsdokument (LD) (med kravdok., romprogram og behovsliste inventar og utstyr) LD er FBs ansvar som utvikles i tett dialog med bruker IVB Forsvarsbygg FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument P 4

6 Prosess 5 •LD utreder 0 alternative + minimum to alternative løsninger for behovet. LD gir en anbefaling av alternativ. LD gir et kostnadsanslag, samt et grov bergning av husleie og driftskostnader FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument LD Fremsendes FD P 5

7 Prosess 6 •FD vurder LD (avhenger av type behov og omfang). FD ”avdømmer” LD og gir en anbefaling med eventuelle føringer for den løsningen som er totaløkonomisk gunstig for Forsvarssektoren. FD behandler LD gir oppdrag: Forprosjekt (OFP) Fremskaffelsesløsn (OFL) LD Fremsendes FD P 6

8 Prosess 7 •FB utarbeider Forprosjekt (FP) iht gjeldende retningslinger (FD REBA 8 feb 08) •Usikkerhetsanalyse •Utarbeidelse av FL for materiellkonsekvenser (ansvar FST (PK)) FP behandles FP produksjon FL produksjon P 7

9 Prosess 8 •FP sammen med FL behandles og eventuelt fremmes Storting (< 100 Mill). Normalt i Stp nr 1. • Ved behov kan prosjektet fremmes i en egen proposisjon, normalt i vårsesjonen FP behandles FP Godkjent I FD P 8

10 Prosess 9 •Ved godkjennelse gir FD et gjennomføringsoppdrag om iverksettelse av detaljprosjektering •FB kan inngå kontrakt for anskaffelsen når tillatelse til igangsetting er gitt gjennom IVB eller PET til IVB, eller når GO for det enkelte prosjekt er sendt til FB P 9 FP Godkjent I FD GO


Laste ned ppt "P 9 P 3 FP behandles IVB Forsvarsbygg PP EBA Behovs- beskrivelse FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument Godkjent EBAP FD behandler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google