Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FP produksjon FL produksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FP produksjon FL produksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 FP produksjon FL produksjon
EBA - prosess Godkjent EBAP FD behandler LD gir oppdrag: Forprosjekt (OFP) Fremskaffelsesløsn (OFL) FP produksjon FL produksjon P 6 P 7 LD Fremsendes FD P 1 FP behandles Behovs- beskrivelse P 5 FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument P 8 FP Godkjent I FD P 4 P 2 GO IVB Forsvarsbygg P 9 PP EBA P 3

2 Prosess 1 Godkjent EBAP FST(GI) saksbehandler brukers EBA plan, som lister i pri rekkefølge nye EBA behov. Ved godkjent EBA plan gir FST(GI) føringer for hvilke behov som skal fremmes i form av behovsbeskrivelse (BB) Bruker fremsender BB til FST(GI). Her gjøres en tverrpri og BB registreres i Prosjektdatabase.no P 1 Behovs- beskrivelse

3 Prosess 2 Med bakgrunn i nye BB og øvrig planportefølje iverksettes det en prosess mellom FST, FB og FD. Hensikten er å utarbeide et tverrprioritert forslag til revidert EBA inv.plan. Et tverrprioritert forslag forankres ved FSJ før arbeidet innlemmes i videre prosess Arbeidet med inv.plan er en del av prosessene som FD IV5 kjører med bakgrunn i oppdatering av SUP med PP EBA. Behovs- beskrivelse P 2 PP EBA

4 Prosess 3 Oppdatert PP EBA gir (basert på PP EBA 4 første år) første utkast til ver 1 EBA inv.plan Første utkast ver 1 oversendes FD medio mai sammen med budsjettinnspill for påfølgende år. Ver 1 utvikles videre ila høsten og endelig inv.plan utgis som vedlegg i FDs IVB til FB medio desember. IVB Forsvarsbygg PP EBA P 3

5 Prosess 4 Med bakgrunn IVB og EBA vedlegg utarbeider FB en anskaffelsesplan Anskaffelsesplanen danner grunnlag for rettidig utvikling av løsningsdokument (LD) (med kravdok., romprogram og behovsliste inventar og utstyr) LD er FBs ansvar som utvikles i tett dialog med bruker FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument P 4 IVB Forsvarsbygg

6 Prosess 5 LD utreder 0 alternative + minimum to alternative løsninger for behovet. LD gir en anbefaling av alternativ. LD gir et kostnadsanslag, samt et grov bergning av husleie og driftskostnader LD Fremsendes FD P 5 FB/bruker iverksetter arbeid: - kravdokument - løsningsdokument

7 Prosess 6 FD vurder LD (avhenger av type behov og omfang). FD ”avdømmer” LD og gir en anbefaling med eventuelle føringer for den løsningen som er totaløkonomisk gunstig for Forsvarssektoren. FD behandler LD gir oppdrag: Forprosjekt (OFP) Fremskaffelsesløsn (OFL) P 6 LD Fremsendes FD

8 FP produksjon FL produksjon
Prosess 7 FB utarbeider Forprosjekt (FP) iht gjeldende retningslinger (FD REBA 8 feb 08) Usikkerhetsanalyse Utarbeidelse av FL for materiellkonsekvenser (ansvar FST (PK)) FP produksjon FL produksjon P 7 FP behandles

9 Prosess 8 FP sammen med FL behandles og eventuelt fremmes Storting (< 100 Mill). Normalt i Stp nr 1. Ved behov kan prosjektet fremmes i en egen proposisjon, normalt i vårsesjonen FP behandles P 8 FP Godkjent I FD

10 Prosess 9 Ved godkjennelse gir FD et gjennomføringsoppdrag om iverksettelse av detaljprosjektering FB kan inngå kontrakt for anskaffelsen når tillatelse til igangsetting er gitt gjennom IVB eller PET til IVB, eller når GO for det enkelte prosjekt er sendt til FB FP Godkjent I FD GO P 9


Laste ned ppt "FP produksjon FL produksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google