Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jakten på kvaliteten. Den generiske modellen og PUM og KIP Forstudiet Analyse Forvaltning Innføring Design Progr. Prosjektstyring Kvalitetsstyring Konfigurasjonsstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jakten på kvaliteten. Den generiske modellen og PUM og KIP Forstudiet Analyse Forvaltning Innføring Design Progr. Prosjektstyring Kvalitetsstyring Konfigurasjonsstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jakten på kvaliteten

2 Den generiske modellen og PUM og KIP Forstudiet Analyse Forvaltning Innføring Design Progr. Prosjektstyring Kvalitetsstyring Konfigurasjonsstyring Å planlegge for kvalitet

3 brukervennlig vedlikeholdbartkorrekt, pålitelig, robust effektivt, god ytelse Systemet som passer for meg? Eller: er det egentlig noe mer å tenke på?

4 Å planlegge for kvalitet Hvilken verdi har systemet og for hvem? Står kostnadene i forhold til verdien? Hvor stor er muligheten for å lykkes? Og: –Er det andre systemer som samlet sett har større verdi, mindre kostnad og større mulighet for å lykkes?

5 Tema Forankring – interesseparter - kunderollen Målformulering og kost/nytte-analyser Risikoanalyse Evaluering av alternativer

6 Behov for nytt IT-system?

7 Forankring – interesseparter - kunderollen

8 Det er alltid snakk om effektivisering Jobbe litt raskere Gjøre mindre feil Få mindre frustrasjon BPR Nye markeder og kunder ??

9 Dialog mellom kunde og systemutvikler Æ træng et rægneark Alt 1: Koffer det? Ka ska du bruk det te? Alt 2: Kossen ett? Lotus 1 2 3 eller Excel?

10 Typer mål Effektmål Resultatmål (prosessmål)

11 Kost/nytte Beregnbar nytte Ikke-beregnbar nytte Kapitalkostnader (utviklingskostnader) Løpende kostnader (vedlikeholdskostnader)

12 Oppstilling av kost/nytte Y

13 Kost/nytte er grunnlag for ROI – hva er utbyttet på det vi investerer? Pay-back – hvor lang tid tar det før vi får tilbake investeringene? Nåverdibetraktninger – sammenligning mellom dagens investeringer og beregnet verdi av fremtidig inntjening Lønnsomhetsindeks – beregnet ved å dividere nåverdien av fremtidig inntjening med investeringene

14 Risikoanalyse 1.Finne frem til uønskede hendelser (risikofaktorer) som prosjektet må beskytte seg imot 2.Bedømme sannsynligheten for at de skal inntreffe 3.Analysere konsekvensene hvis de inntreffer 4.Vurdere tiltak 5.Prioritere

15 1. Uønskede hendelser

16 Uønskede hendelser - risikofaktorer Generelle – alle prosjekter har disse –mister nøkkelkompetanse Prosjektspesifikke – gjelder dette prosjektet –avhengighet av et annet prosjekt Frivillige –tar i bruk nytt verktøy Ufrivillige –dårlig datakvalitet Ufrivillige Frivillige GenerelleSpesifikke

17 Boehms liste Personell – samarbeid og kvalifikasjoner Urealistiske planer og estimater Feil system (!) Feil brukergrensesnitt Gold-plating Hyppige endringer av krav Komponenter levert av andre – dårlig kvalitet og forsinkelser Innkjøpte komponenter – dårlig kvalitet og forsinkelser Kapasitetsproblemer Ny og uprøvd teknologi – feil teknologi

18 Eksempel på risikofaktorer fra et prosjekt SAP forsinket Påvirkning Y2K Utilgjengelige brukerressurser Tilgang til kritiske ressurser hos leverandør Datakvalitet ukjent Realisering av logistikkmodul

19 2 og 3. Sannsynlighet og konsekvenser

20 Analyse - Sannsynlighet og konsekvens Metode Skala Tolkning av resultatet

21 4. Virkemidler Fjerne Overføre Akseptere og kontrollere|||

22 Boehms liste Personell – samarbeid og kvalifikasjoner Urealistiske planer og estimater Feil system (!) Feil brukergrensesnitt Gold-plating Hyppige endringer av krav Komponenter levert av andre – dårlig kvalitet og forsinkelser Innkjøpte komponenter – dårlig kvalitet og forsinkelser Kapasitetsproblemer Ny og uprøvd teknologi – feil teknologi

23 5. Prioriter

24

25 Dokumentasjon 9 Risiko Konsekvenser 10 6 5 4 3 2 1 8 7 Hva ligger i risikofaktoren Hva er avgjørende for om den inntreffer Hvilke konsekvenser forutser vi Planlagte tiltak

26 Risikoanalyser Husk: –Kostnader forbundet med å hindre at en uønsket hendelse inntreffer skal ikke overstige de kostnadene som påløper hvis hendelsen inntreffer –Risiko skal ikke alltid elimineres, men skal alltid kontrolleres –Høy risiko og stort potensial kan henge sammen

27 Evaluering av alternativer Porteføljeanalyse Vurderingsmodeller

28 Porteføljeanalyse Portefølje av alternative systeminvesteringer Forretnings- strategi IT-planIT-strategi

29 Kriterier for valg Hva koster det? Hva får vi? Hvor stor er sjansene for å lykkes? Risiko høy lav høy Potensiell nytte

30 Vurderingsmodeller Bestemmer kriterier Vekter hvert kriterium Måleskala Hvert alternativ får en skår Kontroll av absolutte krav Summerer totalskår Velger det beste

31 Vanlige kriterier Oppfyller krav TCO Beregnbar nytte Ikke-beregnbar nytte Tid Fleksibilitet for utvidelser Behov for tilpasninger Bruk av felles datalager Driftsmiljø og teknisk løsning Leverandørens soliditet og omdømme Risiko Overensstemmelse med strategi og mål

32 Oppsummert Det er ikke tilstrekkelig å lage et vidunderlig system, det må også være det rette systemet Jo da, dette er absolutt en del av jobben din som systemutvikler Som systemutvikler må du kunne gjennomføre –Kost/nytte-analyser –Risikoanalyser –Alternativvurderinger


Laste ned ppt "Jakten på kvaliteten. Den generiske modellen og PUM og KIP Forstudiet Analyse Forvaltning Innføring Design Progr. Prosjektstyring Kvalitetsstyring Konfigurasjonsstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google