Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Informasjonsmøte 20. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Informasjonsmøte 20. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Informasjonsmøte 20. juni

3 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud – Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge nytt sykehus på Gullhaug i Lier. Det skal utredes om det er mulig å oppgradere/utvide nåværende sykehusbygg i Drammen.

4 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud – Vestre Viken HF (6.jan 2011) Dersom dette ikke er mulig skal andre alternativer utredes. Dette er ikke del av mulighetsstudien. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innenfor somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

5 Mandatet fra HSØ RHF I foretaksmøtet 4. februar 2011 fikk Vestre Viken HF formelt oppdraget med å utrede muligheten for et nytt sykehus i Buskerud. Mulighet for oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum skal utredes raskt. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innen somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

6 Mulighetsanalysen organisering Drammen kommune VV HF Adm. direktør Styringsgruppe Arbeidsgruppe Strategivalg funksjoner OppdragsanvarligFagsjefer C. F. Møller Norge ASRambøll Norge ASHospitalitet AS Skifte eiendomNasjonal festningsverk Prosjektledelse EiendomsforholdVernespørsmål Arkitektfaglig bistand Arealanalyser Dimensjonering Kostnadsanalyser Infrastruktur

7 Milepæler for mulighetsanalyse MilepælerTid i 2011 Oppstart utredningsarbeidMars Grovskisse arealbehov/beskrivelse Juni Status for prosjektarbeidetUltimo juni

8 Hva skal mulighetsanalysen svare på? Kan sykehuset i Drammen oppgraderes/utvides på eksisterende område? Hvilke krav stilles i så fall til området? Størrelse og utnyttelse? Beslutningsgrunnlag for overordnet helsemyndighet.

9 Funksjoner som skal være ved sykehuset 1.Sykehuspsykiatrien skal etableres som en integrert del av sykehuset 2.Somatiske funksjoner som områdesykehus for Vestre Viken 3.Strategiarbeidet fordeling funksjoner mellom sykehusene i VVHF er ikke avsluttet

10 Grovskisse /beskrivelse av arealbehov Arealbehov for somatiske funksjoner: ca. 85.000 kvm brutto Arealbehov for psykiatriske funksjoner: ca.30.000 kvm brutto Totalt: ca. 115.000 kvm brutto Det må tas høyde for fremtidige utvidelser til opp mot 170.000 kvm brutto

11 Vurdering av dagens sykehus Alle bygg unntatt høyblokka vurderes som lite eller ikke egnet for fremtidige sykehusformål Egen vurdering av høyblokka

12 Vurdering av høyblokka Positive forhold: –Store frie spenn gir fleksible løsninger –Store arealer på hver etasje, ca 2.600 kvm brutto –God takhøyde –Fundamentering er OK Negative forhold: –Ytterkledning må skiftes –Nye vinduer –Infrastruktur er i hovedsak gammel. Status avklares –Behov for flere heiser –Rehabilitering av høyblokka, nesten nybyggpris

13 Alternativ med bruk av høyblokka Omfanget av ombygging er ikke avklart Hvis full rehabilitering, må erstatningslokaler bygges for dagens virksomhet før rehabilitering Om høyblokka kan benyttes uten full rehabilitering vurderes nå (ca 30 000 kvm)

14 Status i arbeidet pr juni Det arbeides derfor nå med utarbeidelse av planer -/skisser mv for et helt nytt og modernisert sykehusanlegg. Psykiatrien skal bygges ut først.

15 Modernisert sykehusanlegg Moderniseringen- /utvidelsen mv lar seg imidlertid uansett realisere med bevaring av det engelske kvartal Hvilke områder som faktisk vil bli berørt, avhenger selvsagt av hvilke alternativ for nybygg som blir valgt. Derfor er det for tidlig å si noe om dette nå.

16 Forestående arbeider Diverse transportmessige, parkeringsmessige, forhold mv Utarbeide alternative løsninger Hvert alternativ skal vurdere; –Driftsmessige forhold i et ferdig anlegg –Driftsmessige forhold under byggeperiode –Trafikk –Infrastruktur –Forhold til området og omgivelsene –Investeringer –Anbefalinger

17 Milepælsplan videre for mulighetsanalysen MilepælTid i 2011 Utkast til rapportUltimo oktober Behandling i Drammen kommune Oktober/november Behandling i styret i VVHF24. november Endelig rapportNovember

18

19


Laste ned ppt "Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Informasjonsmøte 20. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google