Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus
Informasjonsmøte 20. juni

3 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud – Vestre Viken HF (6.jan 2011)
Ikke aktuelt å bygge nytt sykehus på Gullhaug i Lier. Det skal utredes om det er mulig å oppgradere/utvide nåværende sykehusbygg i Drammen.

4 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud – Vestre Viken HF (6.jan 2011)
Dersom dette ikke er mulig skal andre alternativer utredes. Dette er ikke del av mulighetsstudien. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innenfor somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

5 Mandatet fra HSØ RHF I foretaksmøtet 4. februar 2011 fikk Vestre Viken HF formelt oppdraget med å utrede muligheten for et nytt sykehus i Buskerud. Mulighet for oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum skal utredes raskt. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innen somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

6 Mulighetsanalysen organisering
VV HF Adm. direktør Styringsgruppe Arbeidsgruppe Prosjektledelse Strategivalg funksjoner Drammen kommune Fagsjefer Oppdragsanvarlig C. F. Møller Norge AS Hospitalitet AS Rambøll Norge AS Arealanalyser Dimensjonering Kostnadsanalyser Arkitektfaglig bistand Infrastruktur Skifte eiendom Nasjonal festningsverk Eiendomsforhold Vernespørsmål

7 Milepæler for mulighetsanalyse
Tid i 2011 Oppstart utredningsarbeid Mars Grovskisse arealbehov/beskrivelse Juni Status for prosjektarbeidet Ultimo juni

8 Hva skal mulighetsanalysen svare på?
Kan sykehuset i Drammen oppgraderes/utvides på eksisterende område? Hvilke krav stilles i så fall til området? Størrelse og utnyttelse? Beslutningsgrunnlag for overordnet helsemyndighet.

9 Funksjoner som skal være ved sykehuset
Sykehuspsykiatrien skal etableres som en integrert del av sykehuset Somatiske funksjoner som områdesykehus for Vestre Viken Strategiarbeidet fordeling funksjoner mellom sykehusene i VVHF er ikke avsluttet

10 Grovskisse /beskrivelse av arealbehov
Arealbehov for somatiske funksjoner: ca kvm brutto Arealbehov for psykiatriske funksjoner: ca kvm brutto Totalt: ca kvm brutto Det må tas høyde for fremtidige utvidelser til opp mot kvm brutto

11 Vurdering av dagens sykehus
Alle bygg unntatt høyblokka vurderes som lite eller ikke egnet for fremtidige sykehusformål Egen vurdering av høyblokka

12 Vurdering av høyblokka
Positive forhold: Store frie spenn gir fleksible løsninger Store arealer på hver etasje, ca kvm brutto God takhøyde Fundamentering er OK Negative forhold: Ytterkledning må skiftes Nye vinduer Infrastruktur er i hovedsak gammel. Status avklares Behov for flere heiser Rehabilitering av høyblokka, nesten nybyggpris

13 Alternativ med bruk av høyblokka
Omfanget av ombygging er ikke avklart Hvis full rehabilitering, må erstatningslokaler bygges for dagens virksomhet før rehabilitering Om høyblokka kan benyttes uten full rehabilitering vurderes nå (ca kvm)

14 Status i arbeidet pr juni
Det arbeides derfor nå med utarbeidelse av planer -/skisser mv for et helt nytt og modernisert sykehusanlegg. Psykiatrien skal bygges ut først.

15 Modernisert sykehusanlegg
Moderniseringen-/utvidelsen mv lar seg imidlertid uansett realisere med bevaring av det engelske kvartal Hvilke områder som faktisk vil bli berørt, avhenger selvsagt av hvilke alternativ for nybygg som blir valgt. Derfor er det for tidlig å si noe om dette nå.

16 Forestående arbeider Diverse transportmessige, parkeringsmessige, forhold mv Utarbeide alternative løsninger Hvert alternativ skal vurdere; Driftsmessige forhold i et ferdig anlegg Driftsmessige forhold under byggeperiode Trafikk Infrastruktur Forhold til området og omgivelsene Investeringer Anbefalinger

17 Milepælsplan videre for mulighetsanalysen
Tid i 2011 Utkast til rapport Ultimo oktober Behandling i Drammen kommune Oktober/november Behandling i styret i VVHF 24. november Endelig rapport November

18

19


Laste ned ppt "Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google