Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner Geir E. Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner Geir E. Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner Geir E. Pedersen

2 Kort om Haukelands historie •Inngår (fra 2002) som dominerende del av Helse Bergen, som i tillegg bl.a. består av –Voss sjukehus (lokalsykehus) –Kysthospitalet Hagevik (elektiv ortopedi) –Sandviken sykehus (psykiatri) •Nåværende lokalisering siden 1912 •Universitetssykehus siden 2. verdenskrig •Regionsykehus siden 1970-tallet •”Haukelandsutbyggingen” fullført i 1983

3 Prosjektkontor •Ivaretar alle investeringene. •Omstetter for i størrelsesorden 400-500 mill årlig. •Utstyrsanskaffelser for ca 100-150 mill årlig.

4

5 Utbyggingsstrategi •Opprettholde nåværende beliggenhet, også på lang sikt •Videreutvikle Sentralblokken (SB) som hovedbygg for akuttmedisinsk virksomhet •Etablere komplementære sentra rundt SB –mulighet for moderne nybygg –gir rom for oppgradering av 30 år gammelt sykehusbygg

6 BUSPKreftbygg Sentralblokken Lab bygg Nevrosenter Park bygg

7 BUSP •Trinn en under kontrahering, tett bygg gjenstår, ut i disse dager. I tillegg armaturer, varmepumpe og noen mindre entrepriser. Ferdig 2015, verdi 1400 mill. •Trinn to: Oppstart anleggsarbeid tidlig 2016. Marginalt større enn trinn en.

8

9

10 Modernisering av sengekorset. •Stor prosjekt i flere trinn. Under utredning. •Betinger ferdigstillelse av sengebygg sør, ca 6000 kvm, oppstart 2013. Sørtomten.

11 Modernisering av Helsebygg •Omfattende oppgradering av helsebygg nødvendig senest etter ca. 30 års bruk •Sentralblokk i bruk i ca. 27 år •Planløsninger er ca. 35 år «gamle» •Behov for modernisering i forhold til dagens / framtidig krav og behov: •Funksjonalitet •Organisasjon / arealbruk •Logistikk •Planløsning •… •Byggteknikk: •Fasade (TEK 10 / nye energikrav) •Våtrom •Lydkrav / Brannkrav •… •Tekniske Installasjoner: •Sentrale tekniske anlegg / ventilasjonsaggregater •Fordelingsnett VVS / EL / IKT •Medisinteknisk utstyr og installasjoner •…

12 Modernisering av Helsebygg Sengerom I dag…

13 Kanskje en dag …

14 Andre prosjekt •Helikopterplattform under gjennomføring. •Ny basefunksjon Nygårdstangen når regulering foreligger. •Diverse mindre prosjekt på Voss, Hagavik etc. •Betydelige ombygginger i lavere etasjer sentralblokk, går fortløpende i perioden frem til 2020, verdi ca 600 mill. •Planlagt nybygg Nordås med oppstart 2016. •Diverse mindre ombygginger går kontinuerlig.

15 Helikopterplattform

16


Laste ned ppt "Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner Geir E. Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google