Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cicignon – Fra gammelt sykehus til ung bydel i Fredrikstad Terje Tjærnås, Fredrikstad kommune Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cicignon – Fra gammelt sykehus til ung bydel i Fredrikstad Terje Tjærnås, Fredrikstad kommune Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cicignon – Fra gammelt sykehus til ung bydel i Fredrikstad Terje Tjærnås, Fredrikstad kommune Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold

2

3

4 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Styrets behandling 21. mai 2012 Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes skal sykehusdriften i Fredrikstad og på Veum flyttes. Salg av disse eiendommene er en delfinansiering av det nye sykehuset, jf Helse Sør-Øst styresak 090-2010. Styrets vedtak: 1.Styret anbefaler at sykehuset eiendom i Fredrikstad (gnr. 300, bnr. 1490, 1450, 366, 370, 5 og 719) og Veum (gnr. 214, del av bnr. 135) selges på det åpne markedet. Salget gjennomføres i henhold til styrevedtak 090-2010 i Helse Sør-Øst RHF. 2.Frigjort likviditet ved salg av eiendommene skal benyttes til investeringer i varige driftsmidler og sikre utviklingen av den fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Østfold, herunder delfinansiering av nytt østfoldsykehus. 3.Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

5 Fakta – Sykehuset Østfold Fredrikstad Eiendomsmassen ligger i et bymessig strøk hvor omgivelsene på den ene side er preget av bygårder i flere etasjer, mens på sydsiden og vestsiden består nabolaget til dels av lav trehusbebyggelse. Området ligger mellom Cicignon og Fredrikstad jernbanestasjon. Totalt er det ca 63 000 kvm bygningsmasse på et tomteareal på 37 500 kvm. Inkludert i dette er St. Josephs hospital (G-blokka) på totalt 8 300 kvm. Dette skal Sykehuset Østfold beholde for å videreutvikle det distriktspsykiatriske tilbudet i Fredrikstad. Eiendomsmassen ligger i et meget attraktivt område i Fredrikstad kommune, og mulighetsstudien gir en god utnyttelsesgrad for området. Salgsobjekt: • ca 55.000kvm bygningsmasse • 9 bygg/enheter • ca 35.000 kvm tomt

6 Fakta – Sykehuset Østfold Veum Salgsobjekt: • 25.387 kvm bygningsmasse • 108.300 kvm tomt Eiendommen har en landlig beliggenhet, men har likevel kort avstand til sentrum av Fredrikstad (5 km). Totalt utgjør tomten et areal på 108 300 kvm fordelt på 6 teiger med en bygningsmasse på 25 400 kvm. Bygningsmassen er svært differensiert og er bygget i perioden 1914 til 2001. Det er et parkområde tilknyttet institusjonsbygget fra 1914. Noe av bygningsmassen kan benyttes til boligformål, men det må påregnes at deler må rives. Eiendommen på Veum har ikke den samme beliggenheten som eiendommen på Cicignon og har en bygningsmasse som krever større endringer for å tilpasses boligformål. Veum kan ha en fremtidig attraktiv beliggenhet i forhold til kommunikasjonen E6, Rygge og nytt østfoldsykehus.

7 Sykehuset Østfold Fredrikstad

8

9

10

11

12

13

14 Interessenter……. Fredrikstad kommune Lokalsamfunnslag Naboer Østfold fylkeskommune Interesseorganisasjoner Ideelle organisasjoner Ansatte Eiendomsutvikling Entreprenører Media Næringsliv

15

16

17 …interessent og samarbeidspartner…. Fredrikstad kommune Lokalsamfunnslag Naboer Østfold fylkeskommune Interesseorganisasjoner Ideelle organisasjoner Ansatte Eiendomsutvikling Entreprenører Media Næringsliv

18 Sykehustomta KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE

19 SYKEHUSOMRÅDET Sykehuset Østfold skal i 2015 flyttes til Kalnes i Sarpsborg. Arealene som sykehuset i dag benytter vil derfor bli gjenstand for en transformasjon. Sykehustomta ligger på Cicignon og er innenfor det definerte sentrumsområdet. Sykehustomten er på ca 36 mål, og har et bygningsareal på ca 57 000 kvm. I hht planprogrammet skal en i planarbeidet vurdere framtidig utvikling av området på bakgrunn av funksjonsanalysen, byutviklingsstrategier og i samarbeid med eierinteressene. MÅLBESKRIVELSE Kvartalsstrukturen skal gjenopprettes. Grønnstrukturen skal videreutvikles og viktige sammenhenger skal sikres. Området skal ha høy miljøprofil og god design. Området skal primært utvikles som boligområde, men med noe næring. En utvikling av området vil bidra til økt mangfold i sentrum. Fra kommunedelplanen:

20


Laste ned ppt "Cicignon – Fra gammelt sykehus til ung bydel i Fredrikstad Terje Tjærnås, Fredrikstad kommune Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google