Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) 30.11.2012 Kirsten Sæther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) 30.11.2012 Kirsten Sæther."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) 30.11.2012 Kirsten Sæther

2 2 Bakgrunnen Regionale utviklingsområder Rehabilitering, Helse Sør-Øst (styresak 44/10) ”Hvilke regionale kompetansesentra er det behov for og organisering av disse, samt angi ressursbehov. ” Fagråd Rehabilitering fikk oppdraget i 2011, og gav tilbake en rapport med råd om etablering av ett kompetansesenter. Rapporten vært på høring i regionen. Ledergruppen i HSØ vedtok i august 2012: Sunnaas sykehus HF(Sun HF) får i oppdrag å opprette et regionalt kompetansesenter innen rehabilitering med tilhørende fagnettverk. Kompetansesenteret legges til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sun HF, og lokaliseres til samhandlingsarena Aker

3 3 Regional koordinerende enhet Regional koordinerende enhet gir informasjon om alle rehabiliteringstilbud i regionen Nettverk ut i alle sykehusområdene, private rehabiliteringsinstitusjonen, fagområder. Informasjonstelefon: 80030061 med 800 telefonhenvendelser pr. mnd Internettsiden: www.helse-sorost.no/rehabilitering SeR-henvisninger vurdere henvisninger fra fastlege til 30 private rehabiliterings- institusjoner som har avtale med HSØ:

4 4 Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Oppgaver: Formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering Være pådriver for etablering og følge opp de faglige nettverkene Ha forskningskoordinatorrolle innen rehabiliteringsforskning. Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsområdet

5 5 Prosess med etableringen Må sørge for forankring og involvering av sentrale miljøer i HSØ Etablering en prosess fra november 2012 til juli 2013 Vesentlige avklaringer: - Hvilke fagnettverk -Mandatet til fagnettverkene -Sammensetning av nettverkene - Hvilke intensiver for fagutvikling - Rollen som koordinator for rehabiliteringsforskning - Kompetanse hos ansatte i RKR - Økonomi, lokaler og drift

6 6 Organisering av etableringsprosjektet Prosjekteier: Adm.dir Einar Magnus Strand Styringsgruppe: Foretakledelsen SunHF Prosjektleder: Kirsten Sæther Prosjektgruppe: Fagråd Rehabilitering Enhetsleder RKE Rådgiver i HSØ RHF Fagdirektør SunHF Brukerrepresentant De private rehabiliteringsinstitusjonene Forskning

7 7 Fremdriftsplan Etableringsprosjektet presenteres: -Ledelsen SunHF -Nettverksmøte private institusjoner -Fagråd Rehabilitering -Oslo kommune -Fagdirektørmøte i HSØ Prosjektorganisering på plass medio desember Konkretisering av oppgaver, økonomi, lokaler og drift Workshop om fagnettverk i februar/mars, hvilke og mandat Ansettelser Mål: ansatt leder og lokaler til juni 2013

8 8 Dette skal bli et løft for hele rehabiliteringsfeltet!


Laste ned ppt "1 Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) 30.11.2012 Kirsten Sæther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google