Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke føringer og muligheter gir Rammeplan for barnehagen til å inkludere mat som del av barnehagens pedagogiske hverdag? Oslo Kommune 16.11.2006 Karen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke føringer og muligheter gir Rammeplan for barnehagen til å inkludere mat som del av barnehagens pedagogiske hverdag? Oslo Kommune 16.11.2006 Karen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke føringer og muligheter gir Rammeplan for barnehagen til å inkludere mat som del av barnehagens pedagogiske hverdag? Oslo Kommune 16.11.2006 Karen Lassen

2

3 Har barnehagen forpliktelser knyttet til mat? Barnehageloven § 2: Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme (…) helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

4 Helse påvirkes av  Genetiske og biologiske faktorer hos individet  Atferd og væremåte (livvstil: mat- rus- fysisk aktivitet)  Miljø og omgivelser  Faktorer knyttet til helse - og omsorgstjester (Mæland, J.G. 2005: Forebyggende Helsearbeid – i teori og praksis) Konklusjon: Barnehagen har gjennom begrepet helse forpliktelser i forhold til mat.

5 Føringer for helsearbeid i barnehagen (Rammeplan 2006) … inkludere både en helsefremmende og en forebyggende funksjon. Bidra til å utjevne sosiale forskjeller (Barnehagens samfunnsmandat s.5). ….. fremme forvalteransvaret overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse allerede i barnehagen. Forståelse for en bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet (Barnehagens verdigrunnlag kap. 1.3, s. 10).

6 Forebyggende – helsefremmende arbeid Forebyggende helsearbeid: Fjerne eller redusere risikofaktorer for sykdom skade eller død Dokumentert sammenheng mellom enkelte sykdommer og kosthold Helsefremmende arbeid: Bidra til egeninnsats for generelt god helse Nyere felt, mindre dokumentert sammenheng, men erfaring viser at mat skaper kontakt, øker yteevne, velvære, trivsel. (Mæland 2005)

7 Utjevne sosiale forskjeller Sosial ulikhet i helse – Gradientutfordringen: (Sosial-og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse 2005)) Personer fra høyere sosiale lag - målt ved utdanning, yrke eller inntekt, både lever lenger og har bedre helse enn personer fra lavere sosiale lag (s.4) Forskjeller i helse er i tydelig grad forbundet med sosiale variasjoner i oppvekstvilkår (s.15) I et demokratisk land bør det være en selvfølge å forsøke å påvirke vilkårene som skaper sosiale helseforskjeller. St.melding 16.(2002-2003)…..

8 Åpner fagområdene i Rammeplanen for å ivareta planens intensjoner om helse og mat? (forebyggende, helsefremmende, sosialt utjevnende og bærekraftig perspektiv på mat) Fagområdet kropp, bevegelse, helse..barn skal få:.. kunnskap om menneske - kroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold (s.35) For å arbeide i retning av disse målene må personalet: …organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile (s.36) Fagområdet natur, miljø teknikk.. barn skal få: … erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: …la barn få innsikt i produksjon av matvarer (s. 39)

9 Tolking av mat i Rammeplan 2006 Fagområdet kropp, bevegelse, helse Mat knyttes passivt til vaner og måltider. Fagområdet natur, miljø teknikk Mat knyttes til aktivt og produksjon

10 Hva former måltidsvaner? Måltid Matrett MetoderRåvarer Stemning - situasjon TidRom Verdigrunnlag, årssyklus, livssyklus kunnskap, økonomi, sosial tilhørighet Tolksdorf 1975- Lassen 2004

11 Hva er gode vaner når det gjelder mat i barnehagen? (bilder fra Google)

12 Styringsdokumenter for mat i barnehagen 1995: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: § 11. Måltid Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

13 Merknad til §11 1998 fra Statens helsetilsyn (nå Sh-dir): Det bør være faste måltider med tilsyn, og ikke mer enn 3-4 timer mellom måltidene Måltidene bør inneholde brødskiver, skummet melk, eller lettmelk, frukt og/eller grønnsaker Til brødmåltidene bør barna få tilbud om skummet melk og lettmelk, frukt og grønnsaker Varme måltider kan erstatte eller være en variasjon til brødmåltidene Alle barna bør få god tid til å spise, minimum 20 minutter Det bør legges vekt på å gjøre måltidene trivelige Nye anbefalinger er under arbeid.

14 Kostsirkler

15 Inkludere mat i barnehagen? Ingen krav om mat som del av en praktisk pedagogisk dag MEN: Bruker ca 2 timer hver dag til mat Bør inn i pedagogisk hverdag Barnehager bør skape sin egen mat-image /profil. Hvilken?

16 Utfordringer med mat i barnehagen Kongstein, C (1998): Kosthold og mataktiviteter som pedagogisk virkemiddel i de kommunale barnehagene i Vestfold fylke, : Tid Økonomi Personell Utstyr Lassen, K (2004): Mat og matlaging i barnehager. Høgskolen i Vestfold Liten kunnskap Kritisk refleksjon

17 Hva må til? Aksept og satsing Bevisstgjøring av kunnskap Oppdatering av kunnskap Plassere ansvar Visjoner Inkludere i dagsplan Inkludere i årsplan Matskap med råvarer God redskap Realistisk ambisjonsnivå

18 Satsing på mat gir mer enn helse Mat Kultur- tradisjon Ernæring - helse Økonomi Smak - sensorikk IdentitetRitualerKunnskapRåvarer Ferdig- heter Religion Produksjon miljø MatematikkBegrep Etikk Sosialt samkvem

19 Takk for meg og lykke til satsing på mat i barnehagen


Laste ned ppt "Hvilke føringer og muligheter gir Rammeplan for barnehagen til å inkludere mat som del av barnehagens pedagogiske hverdag? Oslo Kommune 16.11.2006 Karen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google