Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat -. Rammeplanen - kap.2, barnehagens innhold Pkt.2,5 – språklig kompetanse Barnehagen må sørge for at alle barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat -. Rammeplanen - kap.2, barnehagens innhold Pkt.2,5 – språklig kompetanse Barnehagen må sørge for at alle barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat -

2 Rammeplanen - kap.2, barnehagens innhold Pkt.2,5 – språklig kompetanse Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser

3 Rammeplanen – kap.3, fagområdene Pkt.3,1 – kommunikasjon, språk og tekst -tidlig og god språkstimulering -vekselspill mellom å motta og tolke og det å selv være avsender -få varierte og rike erfaringer for å forstå begreper -samtaler/samtalen er viktig for utvikling av et rikt språk -Viktige sider ved kulturoverføring er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst

4 Meld.St.24 – Framtidens barnehage Kap.8.8 – styrke barnehagens arbeid med barns språk -barnehagen som språkarena -minoritetsspråklige barn i barnehage -Språkkartlegging Kap. 8.9 – styrking av samisk språk -samiske barnehagetilbud, tilbud til samiske barn -kompetanse og rekruttering -pedagogisk materiell

5 En veileder om Språkstimulering Dokumentasjon og vurdering av språk Språktilegnelse

6 Språkstimulering Barn trenger erfaring i å bruke språket De voksne skal møte barna på deres nivå og arena Arbeid med språk skal være en integrert del av barnehagehverdagen Arbeidet med språk må være systematisk Leken er en viktig arena for språk og språkutvikling Bøker kan åpne for lystbetonte møter med språk - det beste med en bok er ikke de tankene den inneholder, men de tankene den skaper Bøker kommuniserer på flere språk Arbeid med ord og begreper er en naturlig del av barnehagehverdagen

7 Språkstimulering forts. Barnehagen skal gi barna et nødvendig grunnlag Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder Nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets språkutvikling Foreldre er en ressurs Foreldre trenger informasjon Personal og foreldre må snakke sammen om språktilegnelse Språklig mangfold er en berikelse

8 Dokumentasjon og vurdering av språk Dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og vurdering Formålet med dokumentasjon er å synliggjøre og vurdere den pedagogiske praksisen Barnas meninger er en viktig del av barnehagens vurderingsgrunnlag Barnehagen skal samarbeide med foreldrene om barnas språk, og informere om kartlegging og tilrettelegging Samarbeid med andre tjenester Pedagogisk-psykologisk tjeneste – kommunens sakkyndige instans

9 Språktilegnelse Arv og miljø er betydningsfulle faktorer når barn tilegner seg språk Språk deles inn i tre ulike komponenter, innhold, bruk og form Alle må få mulighet til å uttrykke seg og oppleve at de blir forstått Barn trenger tid til språktilegnelsen Barns språk i dag har betydning for morgendagen Det er sammenheng mellom kvaliteten på det språklige miljøet barnet vokser opp i og lese- og skriveferdigheter senere i livet Alle ansatte har ansvar for at barn får delta aktivt i et barnehagemiljø med et rikt vokabular og gode språkutviklende samtaler

10


Laste ned ppt "Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat -. Rammeplanen - kap.2, barnehagens innhold Pkt.2,5 – språklig kompetanse Barnehagen må sørge for at alle barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google