Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAMSJØ GÅRDSBARNEHAGE A/S

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAMSJØ GÅRDSBARNEHAGE A/S"— Utskrift av presentasjonen:

1 RAMSJØ GÅRDSBARNEHAGE A/S
VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2010/2011

2 TIL FORELDRE OG FORESATTE
Virksomhetsplanen er ment som ett informasjonsskriv, som forteller litt om hva vi gjør i barnehagen. Denne planen er overordnet og gir kun ytre rammer for hva barnehagen står for. Hver avdeling vil i tillegg skrive årsplaner og månedsplaner som er mer detaljerte om hva barnehage hverdagen vil inneholde av aktiviteter og gjøremål. Vi er en privatdrevet barnehage som følger lov om barnehager, rammeplan, forskrifter, vedtekter og regler som til enhver tid er gjeldende.

3 Kort om barnehagen Ramsjø Gårdsbarnehage består av 4 avdelinger:
Avdeling Geitene 2-5 år Avdeling Kattungene 3-5 år Avdeling Kyllingene 1-3 år Avdeling Minigrisene 0-2 år Åpningstiden i barnehagen er Vi har 5 planleggingsdager i året. Vi har en egen nettside Prisen for oppholdet på full plass er 2330 kr, foreldrene betaler kostpenger på 300 kr pr mnd. Barnehagen står da for alt av mat. Vi legger vekt på sunn og ernæringsrik mat. Vi har varm mat 2 dager i uken , hvor ett av disse er ett fiskemåltid. Dersom vi mangler personale og ikke har vikar, samarbeider vi på huset. Personalet må noen ganger gå lengre vakter, bytte vakt og flytte over på andre avdelinger . Vikarbudsjettet holder ikke til å ta inn vikar ved alt av fravær, men vi er superflinke til å hjelpe hverandre  I slike tilfeller vil foreldrene kanskje ikke treffe noen fra sin avdeling ved bringing/ henting av barnet.

4 Innholdet i barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek, omsorg og læring står sentralt. Andre viktige deler av barnehagens læringsmiljø er sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområdene. De sju fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk = Vårt satsingsområde. Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

5 Vårt hovedsatnings området- natur,miljø og teknikk
Barnehagen vil med dette satsningsområdet bidra til at barna blir kjent med dyr, planter, landskap, årstider og vær. På gården får alle være med på dyrestell. Vi ser at nærkontakt med dyr er viktig. Barna lærer seg å ta vare på noe som er levende. De små barna er ikke med på stell, men er veldig glad i å kose med dyra og mate de  Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter i alle årstidene og i all slags vær. Skogen er vårt nærområde som vi bruker flittig. Den gir utfordringer til barna gjennom lek og læring. Barnehagen legger vekt på å ta vare på gamle gårdstradisjoner. Vi sår, planter, og høster. Alle er med på å plukke poteter.På høsten så sylter og safter vi av de bærene vi finner.

6 Trappa- å ta vare på det vi er glad i
Å ta vare på det vi er glad i er ett uttrykk som vi tar tak i. Å få ett nært forhold mellom barn og natur vil virke forebyggende, slik at barna kan bli istand til aktivt å verne om natur og miljø når de blir voksne. For å nå målet, som blir å få barna til å ta ansvar for framtida, er det viktig å starte på det nederste trinnet. Dersom barna får lyst til å være i naturen, og blir glade i å ferdes ute, er mye gjort for at de neste to trinnene blir lettere å gå. Å gå denne trappen er en prosess, og når barna får gå den i sitt eget tempo, er det en sjanse for at de kan få ett eierforhold til sine egne oppdagelser.

7 Å ta vare på det vi er glad i
Ta ansvar for framtida Påvirke og medvirke Oppdage sammenheng Oppdage mangfold Være i naturen og bli glad i den

8 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser , og det skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. De voksne er rollemodeller og bidrar gjennom sin væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Anerkjennende og støttende relasjoner er ett grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Glede, humor og gode følelsesmessige opplevelser blir viktig for å oppnå dette. Sosial kompetanse er å kunne gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte.

9 Barns medvirknig Begrepet barns medvirknig er ett samle begrep som omfatter både medbestemmelse: det å få være med å ta avgjørelser sammen med andre mennesker, og selvbestemmelse:det å få bestemme noe selv. Denne retten er lovfestet, og innebærer at vi i barnehagen må jobbe for å få til ett miljø der barn og voksne har like stor verdi, og hvor vi voksne må betrakte og behandle barna som likeverdige mennesker. Barna skal få valgmuligheter til å påvirke sin egen barnehage hverdag.

10 lek Barnas hverdag består av mye lek. Gjennom lek skal barna utvikles og stimuleres sosialt, språklig, emosjonelt, motorisk og kognitivt. Barnehagen må legge til rette for barns lek både ute og inne. Her kommer barns medvirkning inn, barna tar egne selvstendige valg når det kommer til lek.

11 Foreldre samarbeid Vi på Ramsjø Gårdsbarnehage legger stor vekt på ett godt og nært foreldre samarbeid. Dette er viktig for å få en god barnehage og ett trygt opphold for barna. Foreldresamarbeid skjer gjennom formelle kanaler som foreldremøter, samarbeidsutvalg og foreldreråd. Uformelle samarbeidsformer er ved hente og bringe situasjoner, der vi utveksler viktig informasjon til hverandre om barnets ve og vel. Oppslagstavla vil bli brukt til å gi beskjeder om vår hverdag i barnehagen så følg med  Vi har også SMS tjeneste, der vi sender ut korte beskjeder til dere på mobil.

12 Tverrdelte grupper Her i barnehagen jobber vi med noe som heter tverrdelte grupper. Barna er inndelt i aldersbestemte grupper på tvers av avdelingene. Hver gruppe har aktiviteter og temaer som er tilpasset barnets nivå. Gruppene samles hver onsdag.

13 fiskesprell Ramsjø gårdsbarnehage har nå blitt en fiskesprell barnehage. Fiskesprell er en handlingsplan som kommer fra regjeringen og helsedirektoratet. De vil at vi skal få en varig endring av å spise fisk i barnehagen. Vi vil arbeide for å skape positive holdninger hos barn og voksne for å spise mer fisk. Noen ganger vil dette være en pedagogisk aktivitet der barna er med på å tilberede og lage middager med fisk i fra bunnen av. Vi vil så godt det lar seg gjøre bruke ferske råvarer. Dette vil gi barna ett sunnere og mer spennende kosthold 

14 TRAS Her i Ramsjø Gårdsbarnehage skal vi nå begynne å trase alle barn fra de er 2 år. Tras skjemaet vil følge barnet fra det er 2 år, til det slutter i barnehagen. TRAS( Tidlig Registrering Av Språkutvikling) er en observasjonsmetode som er utviklet for barnehagen. Det er ett verktøy for å følge med på barns språk utvikling, og ikke en test. Det utføres observasjon av åtte ulike områder som er viktige for språk utviklingen: språkforståelse, uttale, samspill , kommunikasjon, språklig bevissthet , ordproduksjon, setningsord og oppmerksomhet. Intensjonen ved bruken av TRAS er tredelt: det er ett pedagogisk redskap for observasjon av språkutvikling, det er ett redskap for kompetanseheving blant personalet og det er ett redskap for å iverksette forebyggende tiltak.

15 Arrangementer for barnehageåret 2010/2011
Høstfest torsdag 16/9 Tenning av julegran og grøtfest fredag 26/11 Lucia feiring mandag 13/12 Julebord for barna fredag 17/12 Karneval onsdag 16/2 Påskefrokost for foreldrene fredag 15/4 17 mai feiring mandag 16/5 Sommeravslutning for barna onsdag 22/6

16 TRYGGE BARN I ETT MED NATUREN !
Vår visjon: TRYGGE BARN I ETT MED NATUREN !


Laste ned ppt "RAMSJØ GÅRDSBARNEHAGE A/S"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google