Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lek og læring er sterkt knyttet sammen med barnehagepedagogikken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lek og læring er sterkt knyttet sammen med barnehagepedagogikken"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lek og læring er sterkt knyttet sammen med barnehagepedagogikken
Lek og læring er sterkt knyttet sammen med barnehagepedagogikken. Vis hvordan du vil legge til rette for dette i det pedagogiske arbeidet. Begrunn med teori.

2 Hva spørres det etter? Pedagogisk arbeid i fht lek og læring

3 Brainstorming Hva kan jeg om lek ? Hva kan jeg om læring ?
Hva kan jeg om pedagogisk arbeid i fht dette?

4 Definisjon av lek Definisjon av læring

5 Hva er pedagogisk arbeid?
Hvordan tenke praktisk, lek? læring?

6 Hva slags refleksjoner er relevante?

7 lek, læring og pedagogisk arbeid ?
Hva står det i rammeplanen om lek, læring og pedagogisk arbeid ?

8 Begrensninger? Hvordan tolker du oppgaveteksten?
Hva vil du prioritere? Er det noe du ikke vil komme innom?

9 Hoveddel Synspunkter på det som står i rammeplanen.
Synspunkter fra samfunnet Teori

10 Hvor står det om lek? Olofsson: Lek for livet. Kap. 11
Rasmussen: Orden og kaos. s. 45 – 87 Løkke: Når små barn møtes. Kap. 5 Røys: Pedagogikk i barnehagen kap. 4 Gulbrandsen: Kap. 8. s. Se hefte.

11 Hvor står det om læring? Askland: Kontakt med barn. Kap. 3,4
Røys: Pedagogikk i barnehagen. kap. 3 Gulbrandsen: kap.9. heftet.

12 Kultur hist. leketeori el. miljøorientert leketeori.
Virksomhetsteorien til Leontjev Lek, læring og arbeid Lek er den dominerende virksomheten hos førskolebarn i gjensidig vekselvirkning med læring og arbeid. Rolleleken. Utvikles mellom kooperasjon og kommunikasjon. Betydningsfull for barns erkjennelse.

13 Barn lærer om atferd i leken.
Barnet lærer mye om seg selv og sine roller i fht omgivelsene gjennom rollelek. Lek er å skape en situasjon på lissom. I leken er barnet et hode høyere enn seg selv. Barn kan lage sine egne utviklingssoner. Språk og kommunikasjon ligger til grunn for leken.

14 Virksomhet: handlinger med gjenstander, slik barn ser de voksne i samfunnet.
Tilegner seg samfunnets roller, funksjoner og atferdsformer.

15 Leontjev: Lek er de aktiviteter som er rettet mot å tilfredsstille grunnleggende behov. Når barn ikke kan gjøre som de voksne, så leker de det. Når barn ikke kan gjøre som de voksne, så oppstår det en konflikt hos barnet, den løses gjennom lek.

16 Motivet ligger i selve leken.
Innholdet i lekenprosessen er en reell handlingsrekkefølge, en reell atferd, som barnet henter fra det virkelige liv. Fantasi er et produkt av leken Ved at leken er en reproduksjon av de voksnes funksjon, får den et sosialt innhold.

17 Lek oppstår på grunn av et følelsesmessig og sosialt press.
Viktig for sosialiseringsprosessen? Som voksen er du modell ? Barnet blir klar over at prosesser og ting har sine egenskaper og sin mening og betydning

18 Csikszentmihaily Flow - flyt I lek:
1.opplevelsen er udelt: Oppslukt av leken 2. et lite felt: uvedkommende inntrykk utlukkes 3. selvforglemmelse: Ingen kan stoppe leken 4. har kontroll: på tross av utfordringer.

19 læring Ta utgangspunkt i det trygge, stabile og kjente.
Helhetlig læring, hva er det? Forandrer handlingene og tankene våre. Varig forandring av holdninger, ferdigheter og kunnskaper Bygger på erfaringer

20 Mediert læring Gi barnet motivasjon for egen læring
Barnet skal få utviklet et selvbilde slik at læring oppleves som positivt Å lære å lære

21 Den voksne Må være: varm Responsiv Ikke-restriktiv Lydhør Aksepterende

22 KONSTRUKTIVISME Handlingene eller erfaringene danner grunnlaget for læring Tilrettelegging for å få erfaringer Gi barna mulighet til å bearbeide det de har gjort, det de har lært, det de har funnet ut

23 Selvoppfatning kan forklares som
Alt barnet har av Viten Følelser Forventninger av seg selv Selvtillit viktig for å søke nye utfordringer og kunnskaper.

24 Barnet bygger opp og konstruerer sin egen kunnskap.

25 Hva kan oppsummering/ avslutning inneholde?


Laste ned ppt "Lek og læring er sterkt knyttet sammen med barnehagepedagogikken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google