Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Turdag Mandag 26.August gikk til Askedalen/ Idrettsplasssen Vi hadde en helt topp tur til Askedalen/ Idrettsplassen Vi hadde med fotballer på banen, men.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Turdag Mandag 26.August gikk til Askedalen/ Idrettsplasssen Vi hadde en helt topp tur til Askedalen/ Idrettsplassen Vi hadde med fotballer på banen, men."— Utskrift av presentasjonen:

1 Turdag Mandag 26.August gikk til Askedalen/ Idrettsplasssen Vi hadde en helt topp tur til Askedalen/ Idrettsplassen Vi hadde med fotballer på banen, men det gikk også masse i fantasilek og utforskninger rundt banen. Etter hvert gikk vi opp Askedalen og kom opp til en Gapahauk på toppen. Dette var helt topp, vi undersøkte maur og andre småkryp, bygde hytter og lot fantasi og frilek spille stor rolle. Vi hadde en helt topp tur til Askedalen/ Idrettsplassen Vi hadde med fotballer på banen, men det gikk også masse i fantasilek og utforskninger rundt banen. Etter hvert gikk vi opp Askedalen og kom opp til en Gapahauk på toppen. Dette var helt topp, vi undersøkte maur og andre småkryp, bygde hytter og lot fantasi og frilek spille stor rolle.

2

3

4 Nærmiljø og Samfunn Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: -Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet -Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet -For å arbeide i retning av disse målene må personalet: -Være oppdatert og opptatt av samfunnet og vise interesse for barns bomiljø og lokalmiljøets mange muligheter -Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet Natur, miljø og teknikk Gjennom arbeid med natur miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: -Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet -Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen -Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematiserer, beskriver og samtale om fenomener i den fysiske verden -Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet For å arbeide i retning av disse målene må personalet: -Ta utgangspunktet i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulerer dem til å oppleve med alle sanser, iakkta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien -Inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv -Kropp, bevegelse og Helse -Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna -Får en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring -Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer -Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider -For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - organiserer hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet, og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile -Tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslig, psykiske og sosiale forutsetninger -Forstå og gi oppmuntrende bekreftelser på barns sansemotorikk og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter Nærmiljø og Samfunn Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: -Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet -Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet -For å arbeide i retning av disse målene må personalet: -Være oppdatert og opptatt av samfunnet og vise interesse for barns bomiljø og lokalmiljøets mange muligheter -Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet Natur, miljø og teknikk Gjennom arbeid med natur miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: -Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet -Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen -Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematiserer, beskriver og samtale om fenomener i den fysiske verden -Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet For å arbeide i retning av disse målene må personalet: -Ta utgangspunktet i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulerer dem til å oppleve med alle sanser, iakkta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien -Inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv -Kropp, bevegelse og Helse -Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna -Får en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring -Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer -Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider -For å arbeide i retning av disse målene må personalet: - organiserer hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet, og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile -Tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslig, psykiske og sosiale forutsetninger -Forstå og gi oppmuntrende bekreftelser på barns sansemotorikk og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter

5 Takk for en kjempe flott tur 


Laste ned ppt "Turdag Mandag 26.August gikk til Askedalen/ Idrettsplasssen Vi hadde en helt topp tur til Askedalen/ Idrettsplassen Vi hadde med fotballer på banen, men."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google