Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -

2 DET MODERNE BARNESYN: DET TRADISJONELLE BARNESYN: Barn kan noeBarn kan ikke noe Barn vil noeBarn er ubehjelpelig Barn er nysgjerrigeBarn er urolige Barn vet noeBarn skal l æ re av de voksne Barn er barnBarn er kommende voksne Barn er aktiveBarn skal aktiviseres Barn er subjekterBarn er objekter

3 DEN VOKSNES ROLLE DET MODERNE BARNESYN:DET TRADISJONELLE BARNESYN: VeiledendeStyrende LyttendeDirigerende En troverdig rollemodellMoraliserende InspirerendeBelærende OpplysendeBedrevitende MedundersøkendeForklarende Inkluderende (innlevelse)Oppdragende

4 Verdigrunnlag

5 Rammeplanen, kap.1.1 Rammeplanen: kap.1.1 Barnehagens formålsbestemmelse: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i tråd med de kristne grunnverdier Etiske grunnverdier: – Medmenneskelighet, nestekjærlighet – Tilgivelse – Menneskeverd – Likeverd – Ansvar for fellesskapet – Ærlighet – Rettferdighet

6 Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Rammeplanen, kap.1.3 Barnehagens verdigrunnlag:

7 Barnet som subjekt Berit Bae: Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage Kreves en bevisstgjøring av voksnes forhold til: -Barns medvirkning -Omsorg -Barns lek -Barnehagens læringsmiljø

8 Personalet: – Må reflektere over egne holdninger til, og samfunnets forventninger til gutter og jenter – Har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis – Bør i sine pedagogiske drøftinger reflektere over egne verdier og handlinger – Må møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro Barnehagen: – Må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet

9 Det du tror om meg, slik du er mot meg hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg - slik blir jeg. (M. Jennes)


Laste ned ppt "Kompetente barn og unge - Verdier og kompetanse -."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google