Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.06.2014|| 1| VELKOMMEN TIL KURS. 23.06.2014|| 2 Roller Helsedirektoratet Fagrolle Forvalter av lovverk Iverksetter av vedtatt politikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.06.2014|| 1| VELKOMMEN TIL KURS. 23.06.2014|| 2 Roller Helsedirektoratet Fagrolle Forvalter av lovverk Iverksetter av vedtatt politikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 || 1| VELKOMMEN TIL KURS

2 || 2 Roller Helsedirektoratet Fagrolle Forvalter av lovverk Iverksetter av vedtatt politikk

3 || 3 Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007–11)

4 || 4 Hvorfor en handlingsplan på kostholdsområdet? • Kosthold og helse henger nøye sammen, bl.a. med utviklingen av hjerte- og karsykdom, kreft, overvekt og type 2-diabetes • Klare utfordringer i befolkningens kosthold for å kunne forebygge kostholdsrelaterte sykdommer og helseplager • Det eksisterer sosiale forskjeller i kosthold som bidrar til sosiale ulikheter i helse • For å bedre kostholdet i befolkningen er det viktig og nødvendig at mange sektorer bidrar

5 || 5 Viktige mål for kostholdet • Mer: • grønnsaker og poteter, frukt og bær • grove korn- og brødvarer • fisk og sjømat • Mindre: • sukker, søtsaker og brus • snacks og fete potetprodukter • fete meieri- og kjøttprodukter • salt

6 || 6 Strategier 1. Bedre tilgjengelighet av sunne matvarer 2. Kunnskap hos forbrukerne 3. Kompetanse hos nøkkelgrupper 4. Lokal forankring av ernæringsarbeid 5. Styrket ernæringsarbeid i helsetjenesten

7 || 7 Innsatsområder 1. Kommunikasjon om mat og kosthold 2. Sunn mat i et mangfoldig marked 3. God ernæring fra starten av 4. Sunne måltider i barnehage og skole 5. Mat og helse i arbeidslivet 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten 7. Fokus på kosthold i lokalt folkehelsearbeid 8. Kompetanse om kosthold 9. Forskning, overvåking og dokumentasjon 10. Ernæring i internasjonalt perspektiv

8 || 8 • Utvikle kommunikasjonsstrategi • Konkrete, entydige kostråd • Utgi grunnleggende kokebok til hverdagsbruk • Gjennomføre ”spis mer fisk”- prosjekt • Styrket dialog med frivillige organisasjoner 1. Kommunikasjon om mat og kosthold

9 || 9 2. Sunn mat i et mangfoldig marked • Fokus på tiltak som skal gjør det lett å velge sunt: • produktutvikling • produktplassering • markedsføring • matvarepriser • symbolmerking • Dialog med matvarebransjen og dagligvarehandelen

10 || God ernæring fra starten av • Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med innvandrer- bakgrunn • Videreutvikle Mor-barn-vennlig initiativ i helsestasjoner for å fremme amming

11 || Sunne måltider i barnehage og skole • Retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole • Pedagogisk materiell • Frukt og grønnsaker i skolen • Arbeide for sunt, fristende og billig mat- og drikketilbud i grunnskole og videregående opplæring

12 || Mat og helse i arbeidslivet • Sunne kantiner i arbeidslivet • Vurdere hvordan kostholdshensyn kan ivaretas i arbeidslivet • Dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner • Styrke kompetanse og tilgang på verktøy om kosthold og helse overfor personellgrupper • Motivere attføringsbedrifter til å inkludere kosthold og fysisk aktivitet i omstilling i arbeidslivet • Utvikle og utprøve lavterskeltilbud om kosthold for langtidssykmeldte

13 || Ernæring i helse- og sosialtjenesten • Styrke ernæringsarbeidet i helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten • retningslinjer og faglige veiledere • Kartlegge mat- og måltidstilbudet i pleie- og omsorgssektoren • Utvikle lavterskeltilbud for å legge om til sunnere kostvaner

14 || Fokus på ernæring i lokalt folkehelsearbeid • Partnerskap for folkehelse • ernæring sammen med fysisk aktivitet og tobakk • Ressursgrupper for ernæring • Ernæring inn i planarbeid i fylker og kommuner • Samle og spre verktøy og gode modeller • felles nordisk katalog • Samordne stimuleringsmidler fra nasjonale satsinger

15 || Kompetanse om kosthold • Kokebok • gratis til ungdomsskoleelever • tilbud til kommunene til redusert pris • Nettbasert undervisningsopplegg til Mat og helse • Kompetanseheving • kartlegging av kompetanse hos lærere i Mat og helse • etter- og videreutdanning av nøkkelgrupper • Sikre kompetanse i pleie- og omsorgssektoren • kompetanseløftet 2015 • Ernæring i relevante rammeplaner

16 || Forskning, overvåking og dokumentasjon • Styrke forskning om sammenhengen mellom kosthold og helse • Fremme forskning for å stimulere til utvikling av bedre og sunnere produkter • Overvåking av befolkningens kosthold skal videreføres og videreutvikles • Sikre faglige utredninger og oppdatere offisielle anbefalinger

17 || Ernæring i internasjonalt perspektiv • Delta aktivt i WHOs arbeid innen ernæring, både globalt og regionalt • Bidra aktivt i arbeidet i FNs faste komité for ernæring – Standing Committee on Nutrition • Bidra aktivt i Nordisk og Nordisk-Baltisk samarbeid • Sikre at ernæringstiltak og vurdering av ernæringsmessige konsekvenser inngår som et element i bistands- og utviklingsarbeid

18 || 18 Oppsummering • 73 tiltak • Vektlegger reduksjon i sosiale helseforskjeller • Arbeid på tvers av sektorer • Kompetanse og engasjement lokalt en betingelse for å lykkes


Laste ned ppt "23.06.2014|| 1| VELKOMMEN TIL KURS. 23.06.2014|| 2 Roller Helsedirektoratet Fagrolle Forvalter av lovverk Iverksetter av vedtatt politikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google