Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge* Oslo 11.10.06 Rådgiver Arild Vassenden *Vedtatt 14.04.04 (sak 33-04).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge* Oslo 11.10.06 Rådgiver Arild Vassenden *Vedtatt 14.04.04 (sak 33-04)."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge* Oslo 11.10.06 Rådgiver Arild Vassenden *Vedtatt 14.04.04 (sak 33-04).

3 Kvalitetsstrategiens mål (ikke mål for kvaliteten) Etablere rammeverk som gjør det lettere å kommunisere kvalitet Avklare ansvar og roller Bidra til etablere, drifte og koordinere hensiktsmessige systemer som understøtter kvalitetsstyring Etablere en levende kvalitetskultur i HMN som bygger på organisasjonens dyktige og motiverte medarbeidere, ledere og aktiv medvirkning fra brukere. 1 2 3 4

4 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet

5

6 Kvalitets- register ISO-sertifisering Prosess- styring Forskning Kvalitetsledelse Avviks- systemer Kvalitets- indikatorer Kvalitets- strategi Pasient Prosess Redesign Kontinuerlig forbedring Prosessanalyser Pasientopplevd kvalitet Benchmarking Faglig kvalitet Ledelseskvalitet Organisatorisk kvalitet Kvalitetsstrategi kvalitetsledelse Kvalitetssikring Kvalitets- forbedring Balansert målstyring Akkreditering Metodevurdering (SMM) Tilsyn Kval.dok.system EQS Simulatortrening Meldesystem IK-system Kvalitetsrevisjon ROS analyse Audit (medisinsk revisjon)

7 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet En flerfasettert forståelse av kvalitet…… Hvorfor?….

8 Målsetting Krav satt i lov og forskrift: •Etterleve lovkrav Ledelsesdefinerte krav •fjerne korridorpasienter •Kosteffektiv drift av senger •Godt arbeidsmiljø •Økonomi i balanse Faglig definerte krav •Etterleve kunnsk.baserte standarder Pasientdefinerte krav •Gode pasientopplevelser Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet

9 Krav til kvalitet •”30 dagers vurderingsfrist” •”en leder på hvert nivå” •Alle epikriser innen 7 dager •0 pasienter i korridor •Utnyttelsesgrad av senger 90 % •Redusert sykefravær til under 3% •Økonomi i balanse •80% etterlevelse av kunnskapsbaserte standarder, •90% av timeavtaler <10 min •Informasjon om legemiddelbruk. Egenskap i prosessene •70% innfris •1 ledere i 95 % av avd •45 % innen 7 dager •23 i snitt pr dag •95 % •4,85 •underskudd •Prosessoppfyllelse 60% •100 % <10 minutt for sein •Informasjon gitt Målsetting Krav satt i lov og forskrift: •Etterleve lovkrav Ledelsesdefinerte krav •fjerne korridorpasienter •Kosteffektiv drift av senger •Godt arbeidsmiljø •Økonomi i balanse Faglig definerte krav •Etterleve kunnsk.baserte standarder Pasientdefinerte krav •Gode pasientopplevelser Kvalitet Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet

10 Ressursinnsats Ca 15 000 dyktige medarbeidere Bygninger og utstyr Helse- problem Ledelse Helse input outputeffekt Kvalitet oppstår ikke, det produseres…….

11 Leveranse av u-sterile forbruksvarer Leveranse av vedlikeholdte senger Leveranse av intern transport- tjenester Leveranse av sterile forbruksvarer Leveranse av sterile flergangs- artikler Leveranse av råvarer Leveranse av skylleromstjenester Leveranse av mikrobiologiske prøvesvar Leveranse av ernæringsråd til pasient Leveranse av elektive røntgensvar Radiologisk intervensjon Leveranse av råd og kunnskap Leveranse av serieproduserte prøvesvar Leveranser av blod Leveranse av ØH-produserte prøvesvar Leveranse av serieprodusert mat Leveranse av dietter Leveranse av ØH røntgensvar Leveranse av journalarkivtjenester Leveranser av transport- koordinering Leveranse av journalsøke- tjenester Leveranse av akutt feilretting MTU Prøvetaking Leveranse av ferdigproduserte legemidler Leveranse av spesialproduserte legemidler Leveranse av akutt feilretting Leveranse av renhold Leveranse av vann, gass, varme, komunik.tjenester ”helse” Helse- problem Anestesilegekomp Anestesispl Operasnjons- assistanse LegeassistanseIntensiv sykepleie kontorstøtte pleiekirurgiferdighet Kvalitet oppstår ikke, det produseres i et komplekst system støtteprosesser Direkte kliniske prosesser

12 Gjør vi de riktige tingene? Gjøres tingene riktig? systemer, ferdigheter, ferdigheter Pasient-mestringsprogram Medisinske ”metoder” Medisinsk prosedyre Strategiens elementer

13 Systemverktøy Kvalitetsstyringssystem (inkl IK) Kvalitetsdokumentasjonssystem Styringsdatasystemer Kvalitetsindikatorer Kvalitetsregistre Styringsdatasystem Kompetansesystemer Tilretteleggerressurs (rådgivere) Helseakademi (teamtrening, simulatortrening,) Utdanning/ opplæring Lederutvikling Revisjon Systemer for metodevalg og utvikling Implementering Metodeutvikling Evalueringsprogram Kvalitetsutvalg Valg av metode (standardisering) Akkreditering Avvikmeldesystem Strategiens elementer


Laste ned ppt "Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge* Oslo 11.10.06 Rådgiver Arild Vassenden *Vedtatt 14.04.04 (sak 33-04)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google