Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede
Kommunaldirektør Finn Strand Fagkonferanse © Bergen kommune

2 Hva skal jeg snakke om Selvbestemmelse/brukermedvirkning
Styringskortet Individuell plan Ansvarsgrupper Brukerråd Brukerundersøkelser Kvalitetssamtaler Kvalitetssystemet i Bergen kommune © Bergen kommune

3 Balansert målstyring i Byrådsavdeling for helse og omsorg
© Bergen kommune

4 Organisasjon Byråd Kommunaldirektør Sosial- og barnevern Oppfølging
Helse og omsorg Stab Nivå 1 8 Barneverntjenester 8 Forvaltningsenheter 9 Sosialtjenester 8 Helsestasjonstjen. Barnevernvakten 10 Hjemmesykepleie MOKS 8 Fysio- og ergo. Bergen Legevakt 21 Institusjoner Strax - huset Helsevernetaten Utekontakten 14 enh. utv.hemm. Botreningssenteret Fengselshelsetjen. Gullstølen kjøkken KF Hjemmetjenester KF Gjeldsrådgivertjen. 8 Psykisk helse Fengselshelsetj 106 resultatenheter Myrsether Nivå 2

5 Balansert målstyring og målekort…
… skal brukes i styring og oppfølging av kommunens virksomhet. … skal brukes overfor alle resultatenheter i løpet av 2006. … skal stå i sammenheng med lederavtalen, og sammen med denne og budsjettet utgjøre styringssystemet overfor resultatenhetene. © Bergen kommune

6 Den strategifokuserte organisasjon (Kaplan / Norton):
Omsetter de strategiske målene til noe vi kan forholde oss til konkret (i operasjonelle termer). Organiserer virksomheten i samsvar med strategien Lar strategien bli noe alle medarbeiderne er opptatt av – alle vet hvilken vei vi har valgt. Gjør strategiarbeidet til en løpende prosess. Initierer forandringer gjennom ledelsen. © Bergen kommune

7 Balansert målstyring innebærer balanse mellom…
Ulike perspektiver: Bruker, Tjenester, Medarbeider og Økonomi Langsiktige og kortsiktige mål (visjon og strategiske årsmål) Resultatindikatorer og varsellamper (”early warnings”) Internt og eksternt fokus (hva vi må styre og hva vi må overvåke) © Bergen kommune

8 Seilskute - metaforen Har vi et mål for turen? Har vi en kurs?
Er ”skuta” på riktig kurs? Har vi kompass – og virker det? Brukes kompasset? Justerer vi kursen hvis det er nødvendig? © Bergen kommune

9 Virkeligheten er mer komplisert – ikke nok med 1 indikator…
© Bergen kommune

10 En helhetlig styringsmodell
Virksomhetside Svar på: Hva, hvordan, for hvem og hvor Strategisk plattform Visjon og strategisk destinasjon Ønsket fremtidsbilde i et 3 – 5 års- perspektiv Strategisk kart Strategiske temaer Strategiske mål Strategiske valg Strategier og mål langs flere perspektiver og tema Kritiske suksessfaktorer Det strategigjennomføringen avhenger mest av Strategi- gjennomføring De indikatorer som viser i hvilken grad det skjer utvikling av det som er definert som kritiske og i hvilken grad strategiske målene blir nådd = innholdet i styringskortet Det noen må gjøre innenfor angitte tidsfrister for at vi skal få ”grønne” indikatorer. Styringsparametre Strategiske initiativ

11 Eksempel på visjoner: Trygge barn - ansvarlige voksne
Barneverntjenesten: Trygge barn - ansvarlige voksne Psykiatritjenesten: Gode liv i et inkluderende samfunn MOKS: Integrering er alles ansvar Sosialtjenesten: Hjelp til selvhjelp og sosial trygghet © Bergen kommune

12 Gode liv i et inkluderende samfunn

13 Formål - Sosialtjenesteloven
Birdra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og menigsfull tilværelse med andre © Bergen kommune

14 Tjenester for utviklingshemmede - Visjon
Selvbestemmelse innenfor trygge rammer © Bergen kommune

15 Målekortet for tjenester for utviklingshemmede
Brukerperspektivet: Tjenesten skal preges av selvbestemmelse og brukermedvirkning Sikre trygghet og forutsigbarhet Sikre god fysisk og psykisk helse Utvikle arbeids- og aktivitetstilbu © Bergen kommune

16 Målekortet fortsett. Økonomiperspektivet
Skape tydelig skille om hva som er beboers ansvar og offentlig ansvar når det gjelder forvaltning av midler © Bergen kommune

17 Målekortet fortsett Medarbeiderperspektivet
Skape gode holdninger og oppnå høy etisk standard © Bergen kommune

18 Individuell plan Gi tilbud til alle Måles på gjennomføring
© Bergen kommune

19 Ansvarsgrupper Aktive i utarbeidelse av individuell plan
Sikre medbestemmelse i prosessen © Bergen kommune

20 Brukerråd Innført del av psykisk helse
Vurderes utprøvd for utviklingshemmede © Bergen kommune

21 Brukerundersøkelser Vedtatt gjennomført Spørsmål om medbestemmelse
Under utarbeidelse © Bergen kommune

22 Kvalitetssamtaler Tilbud til pårørende eller hjelpeverge Til alle
Måles både tilbud og gjennomføring Infomøter med pårørende om rettigheter © Bergen kommune

23 Kvalitetssystemet i Bergen kommune
Sentralt kvalitetsutv med rep for brukerne Kvalitetsutvalg for hver res enhet Felles kvalitetskrav for pleie og omsorgstjenestene – bygger på kvalitesforskriftene © Bergen kommune

24 ” Den største jobben har da også ligget i å skape en felles forståelse og praksis hos tjenesteyterne” ” God informasjon fra pårørende og samarbeid om innhold i tjenestetilbudet er et godt bidrag til brukerstyring” Gry Olsen, Gro Kalvenes, Medvirkning og selvbestemmelse - barrierer og muligheter, Fontene 2/07 © Bergen kommune


Laste ned ppt "Implementering av selvbestemmelse i tjenestene til utviklingshemmede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google