Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning www.nifustep.no Hva er de viktigste utfordringene i Kompetanseløftet 2015 KS-konferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning www.nifustep.no Hva er de viktigste utfordringene i Kompetanseløftet 2015 KS-konferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Hva er de viktigste utfordringene i Kompetanseløftet 2015 KS-konferanse Bergen 3.februar 2009

2 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Sentrale rekrutteringsmål i Kompetanseløftet for perioden  flere årsverk  Øke andelen høyskoleutdannede (2 av 3 nye)  Aksjon helsefagarbeider: 1500 læreplasser pr. år  3000 voksne helsefagarbeidere (totalt 1 HFA av 3 nye)  Øke andelen heltidsansatte  Øke andelen menn

3 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Sterk utvikling i årsverk i brukerrettet omsorgstjeneste I alt Ikke fagutd (32.8 %) (30.7 %) Videreg. Utd (39.4 %) (38.9 %) Høgskole (24.7 %) (25.7 %) Kilde: SSB/Helsedirektoratet

4 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Søkning til høgskoleutdanning Antall primærsøkere Utdanning Foreløpi ge tall 2008 Barnevernspedagog Ergoterapeut Fysioterapi Sykepleier Sosionom Vernepleier I alt

5 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Utdanning av høyskoleutdannede Nye studenter høstsemesteretPlasser U tdannin g Barnevern Ergoterapi Fysioterapi Sykepleier Sosionom Vernepleier I alt Kilde: NSD, Database for høyere utdanning og Samordna opptak

6 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvinneandel høyskoleutdannede Ferdige kandidater Utdanning Barnevern91,188,392,787,084,3 Ergoterapeut89,587,391,084,586,4 Fysioterapi77,678,473,372,976,4 Sykepleier91,190,790,690,190,6 Sosionom83,085,482,984,584,6 Vernepleier82,882,678,882,479,5 I alt88,488,287,587,287,0

7 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Lærekontrakter  1230 søkte, 1114 fikk tilbud  Hordaland: 90 søkte og 88 fikk læreplass  Betyr at mange voksne har fått læreplass  Svak søkning til pleie og omsorg blant de unge  Voksenrekruttering helt nødvendig

8 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Innvandring  Står for en stor del av økningen i antall sysselsatte, nesten 4000  De fleste kommer fra land utenom EU  Ikke arbeidsinnvandring: mange er bosatt i Norge  De fleste er ufaglærte  Mange med sykepleierutdanning får autorisasjon bare som Hjelpepleiere  Et stort antall med autorisasjon som sykepleiere fra Norden

9 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Kraftig vekst i gjennomsnittlig arbeidstid  prosent på heltid  2007: 36.2 prosent på heltid  2005: Gjennomsnittlig arbeidstid: 68.1 prosent  2007: Gjennomsnittlig arbeidstid: 70.5 prosent  Ufaglærte: Gjennomsnittlig arbeidstid: 57.3 prosent  Hjelpepleiere: 72.4 prosent  Sykepleiere: 83.7 prosent

10 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 40 prosent av jentekullene?  Med opptrappingsplan og erstatning for avgang trengs nye pr. år. Under Kompetanseløftet. Behovet blir ikke mindre senere.  Dette tilsvarer 40 prosent av jentekullet. Realistisk?  Det utdannes i dag 6500 på høyskolenivå og 1000 fra videregående skole

11 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvor kommer de fra?  Intern rekruttering av HPL/HFA: 3000  Intern rekruttering av sykepleiere: 500  Økt arbeidstid: 2000  Påfyll av ufaglærte:  Hvorav en majoritet innvandrere  Fra andre HS-sektorer  Fra andre sektorer  Nyutdannede 1000

12 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning De viktigste utfordringene  Målet om vekst i årsverk lettest å nå – på kort sikt  Veksten i arbeidstid kan neppe fortsette  Økt utdanningskapasitet for å øke andelen høyskoleutdannede  Ungdomsrekrutteringen sliter  Ingen økning i andelen menn  Kvalifisering blir største utfordring  De ufaglærte, eller uten HS-utdanning, en avgjørende ressurs  Innvandrerne viktige, men må få utdanning


Laste ned ppt "NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning www.nifustep.no Hva er de viktigste utfordringene i Kompetanseløftet 2015 KS-konferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google