Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærlinger i Helsearbeiderfaget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærlinger i Helsearbeiderfaget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærlinger i Helsearbeiderfaget
Sykehuset Buskerud HF Grethe Moe Olaug Finsrud

2 Hva skjer med lærlingene Muligheter og utfordringer
Historien Hjelpepleiere i sykehus Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider Lærlinger nytt for oss Det første kullet – det første halve året! Tilbakemeldinger Tanker for veien videre

3 Hjelpepleiere i sykehus
En truet art Er det behov for dem i fremtiden Stadig omstillinger og redusert antall hjelpepleiere Hvorfor er vi fortsatt her? Omsorgen En del av en helhet Utdannelsen i sykehuset Forankring i ledelsen Avhengig av en viss mengde – kontinuitet og læring

4 Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider
Vår 2006 Presentasjon av ny utdannelse Aksjon Helsefagarbeider – Buskerudpatruljen Høst 2007 Arbeidsgruppe: Kompetanseutvikling i perspektiv Rekrutteringsbehovet Opplæringsansvaret Godkjent dokument jan. – 08

5 Mottak av lærlinger Ansettelsesprosessen Felles samling Presentasjon
Rammer for opplæring Ansettelse av fagansvarlig

6 Erfaringer fra praksis – utfordringer og muligheter!
Erfaringer fra praksis – utfordringer og muligheter!

7 Obligatorisk opplæring
Fra elev til lærling Praktiske oppgaver Nyansattkurs HLR Brannvern Hygiene Lovverk Faste dagssamlinger første halvår

8 Blanke ark og læreplan! Gyldendals opplæringsbok
Læreplanmål med oppgaver Modul 1 Grunnleggende sykepleie Og sykdomslære Modul 2 Helhetlig pasientforløp Modul 3 Primærhelsetjenesten Lovverket Samhandling 1. og 2. linjetj. Modul 4 Faglig fordypning Fagprøve

9 Læreplan Modul Modul prøver Halvårssamtalen
Tilbakemelding på opplæringsbok Sjekklister: Lite kunnskap Noe kunnskap Høy kunnskap Trener på Opplever mestring

10 Hva sier lærlingen? Trivsel på moderpost
Varierende tilbakemeldinger etter bytte av post Mange spennende oppgaver Lærerikt Heldige Ønsket arbeidsplass Vanskelig med dokumentasjon og målrettet arbeid med læreplanen

11 Tilbakemelding fra poster
- ”kan hun jobbe ekstravakter”? - ”hadde det ikke vært for lærlingen..” - ”hun har blitt så flink”! - ”vi lærer så mye selv..” - ”vi har fått oppdaterte funksjonsbeskrivelser..” - ”de er pliktoppfyllende..”

12 Tanker for veien videre
Dokumentasjon Fellesopplæring Fagprøven Helsefagarbeiderens rolle i sykehuset


Laste ned ppt "Lærlinger i Helsearbeiderfaget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google