Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Buskerud HF Grethe Moe Olaug Finsrud.  Historien  Hjelpepleiere i sykehus  Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider  Lærlinger nytt for oss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Buskerud HF Grethe Moe Olaug Finsrud.  Historien  Hjelpepleiere i sykehus  Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider  Lærlinger nytt for oss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehuset Buskerud HF Grethe Moe Olaug Finsrud

2  Historien  Hjelpepleiere i sykehus  Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider  Lærlinger nytt for oss  Det første kullet – det første halve året!  Tilbakemeldinger  Tanker for veien videre

3 Hjelpepleiere i sykehus  En truet art  Er det behov for dem i fremtiden  Stadig omstillinger og redusert antall hjelpepleiere  Hvorfor er vi fortsatt her?  Omsorgen  En del av en helhet  Utdannelsen i sykehuset  Forankring i ledelsen  Avhengig av en viss mengde – kontinuitet og læring

4 Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider  Vår 2006  Presentasjon av ny utdannelse  Aksjon Helsefagarbeider – Buskerudpatruljen  Høst 2007  Arbeidsgruppe:  Kompetanseutvikling i perspektiv  Rekrutteringsbehovet  Opplæringsansvaret  Godkjent dokument jan. – 08

5 Mottak av lærlinger  Ansettelsesprosessen  Felles samling  Presentasjon  Rammer for opplæring  Ansettelse av fagansvarlig

6 Erfaringer fra praksis – utfordringer og muligheter!

7 Obligatorisk opplæring  Fra elev til lærling  Praktiske oppgaver  Nyansattkurs  HLR  Brannvern  Hygiene  Lovverk  Faste dagssamlinger første halvår

8 Blanke ark og læreplan!  Gyldendals opplæringsbok  Læreplanmål med oppgaver Modul 1 Grunnleggende sykepleie Og sykdomslære Modul 2 Helhetlig pasientforløp Modul 3 Primærhelsetjenesten Lovverket Samhandling 1. og 2. linjetj. Modul 4 Faglig fordypning Fagprøve

9 Læreplan  Modul  Modul prøver  Halvårssamtalen  Tilbakemelding på opplæringsbok  Sjekklister: Lite kunnskapNoe kunnskapHøy kunnskap Trener påOpplever mestring

10 Hva sier lærlingen?  Trivsel på moderpost  Varierende tilbakemeldinger etter bytte av post  Mange spennende oppgaver  Lærerikt  Heldige  Ønsket arbeidsplass  Vanskelig med dokumentasjon og målrettet arbeid med læreplanen

11 Tilbakemelding fra poster  - ”kan hun jobbe ekstravakter”?  - ”hadde det ikke vært for lærlingen..”  - ”hun har blitt så flink”!  - ”vi lærer så mye selv..”  - ”vi har fått oppdaterte funksjonsbeskrivelser..”  - ”de er pliktoppfyllende..”

12  Dokumentasjon  Fellesopplæring  Fagprøven  Helsefagarbeiderens rolle i sykehuset


Laste ned ppt "Sykehuset Buskerud HF Grethe Moe Olaug Finsrud.  Historien  Hjelpepleiere i sykehus  Fra Hjelpepleier til Helsefagarbeider  Lærlinger nytt for oss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google