Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling januar 2011 Fag –og yrkesopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling januar 2011 Fag –og yrkesopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling januar 2011 Fag –og yrkesopplæring

2 Fag- og yrkesopplæring Målsetting for elever som starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram er: •Yrkeskompetanse med vitnemål og fag- eller svennebrev –Lærlinger •Grunnkompetanse med kompetansebevis –Lærekandidater •Fagopplæring omfatter normalt to års opplæring i skole og to års opplæring i bedrift.

3 Yrkeskompetanse Krever at alle fag er bestått og skal ha minimum 1963 timer for å få vitnemål og fag-/svennebrev Fellesfag skal være bestått på høyeste nivå Alle felles programfag må være bestått på vg1 og vg2 + tverrfaglig eksamen Prosjekt til fordypning skal være bestått på vg1 og vg2 (Kan søke om fritak i inntil 2 fellesfag)

4 Inntak til vg3 – formidling til læreplass •Søke til opplæring i bedrift på Vigo innen fristen •Kan søke på det vg3 man har inntaksgrunnlag til •Søknad på Vigo er en ”beskjed” til fylkeskommunen om at man vil ta ut retten •Fylkeskommunen kvalitetssikrer søkerlistene som blir tilgjengelige på Vigo bedrift der alle opplæringskontor og lærebedrifter kan se søkere i ”sine” fag med karakterer

5 Rett til læreplass? Det er næringslivet, offentlig og privat sektor, som er med på å oppfylle retten til videregående opplæring. Lærlinger er både en del av det offentlige opplæringssystemet (Oppl. med forskrift) og er samtidig en ordinær arbeidstaker (AML, tariffavtaler med mer) Fylkeskommunen innhenter prognoser fra næringslivet i arbeidet med dimensjonering av antall skoleplasser – yrkesfag Lærebedriftene står fritt til å velge hvem som skal få tilbud om læreplass

6 Viktig for å få læreplass •Søkeren må skrive søknad m/CV og sende til aktuelle lærebedrifter •Søknadsfrister hos bedrifter kan variere. Følg med på hjemmesider, avis, NAV. •Være bevisst i faget ”prosjekt til fordypning” •Sørge for å være tilgjengelig (adresse, e-post, telefonnummer) •Fravær og karakterer er viktig •Søkere til læreplass må også være forberedt på en intervjusituasjon

7 Lærekandidater - Grunnkompetanse Målsetting er å fullføre vg3/opplæring i bedrift med en IOP og gå opp til en kompetanseprøve. Er ofte 1. februarsøkere til skoleopplæring Viktig å finne riktig bedrift. Utprøving mens man er skoleelev. (Størrelse på bedriften, relasjon til noen i bedriften, nettverk) Eget vedleggsskjema for lærekandidater. Lærekandidater er på andre måter lik lærlinger

8 Unntak fra opplæringsordningen For både lærlinger og lærekandidater kan det gjøres unntak fra den normale opplæringsordningen for faget - rekkefølge Kan starte opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat både etter 10. klasse og etter vg1 For lærlinger kan det ikke fastsettes unntak fra reglene i læreplanverket for Kunnskapsløftet (Udir-08-2010) Vedtak fattes av fylkeskommunen og det er viktig med søknad om unntak fra opplæringsordningen

9 Lærekandidater søker med egen kode i Vigo (endring i går BATMF3H---) ? •Unntak fra opplæringsordningen: Søkere må ta kontakt med inntakskontoret slik at søknaden åpnes for denne muligheten. –MÅ ha skoleønske på 2. plass på søknaden –Søkere til særløpsfag (1+3) må også ha skoleønske på 2. plass Søkere som har bedriftsopplæring som 1. ønske blir ikke prøvd på skoleønske

10 Tilskudd til lærebedrift •Lærlinger og lærekandidater med opplæringsrett: Basistilskudd 1: Utbetales for opplæring (ikke verdiskaping) Ca kr 105 000,- som fordeles over 24 måneder (4300,- per måned) •Alle andre: Basistilskudd 2: Ca 2500,- per måned for både opplæring og verdiskaping •Det kan søkes om ekstraordinært tilskudd for lærlinger og lærekandidater. Inntil 6 timer veiledning per uke, 47 uker i året. Udir behandler søknader og ny sakkyndig vurdering fra PPT må ligge ved søknaden sammen med kontrakten

11 Ansvar i overgangen skole - bedrift Fra høsten 2010 har skolene fått større ansvar for egne elever i overgangen til bedriftsopplæring Skolene er bedt om å gi beskjed om hvem som er ansvarlig •Ofte OT ansvarlig

12 Oversikt over opplæringskontor www.velgetyrke.no


Laste ned ppt "Rådgiversamling januar 2011 Fag –og yrkesopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google