Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledende betraktninger om ECVET i norsk utdannings- og kompetansekontekst Kristine Hansen, LO og Fagforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledende betraktninger om ECVET i norsk utdannings- og kompetansekontekst Kristine Hansen, LO og Fagforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledende betraktninger om ECVET i norsk utdannings- og kompetansekontekst Kristine Hansen, LO og Fagforbundet

2 Livslang læring ”Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk, og av avgjørende betydning for å sikre fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet.” (Kap. 9 i LOs handlingsprogram, vedtatt 7. mai 2013)

3 Oppstartseminar for ECVET - oppdragsbrev 33-12 Den viktigste forutsetningen for å få et hvilket som helst verktøy til å fungere er -at det fungerer for å løse oppgaven sin -at det er kjent og anerkjent av brukerne -at det er lett å bruke og vedlikeholde uten en omfattende manual…..

4 Oppstartseminar for ECVET - oppdragsbrev 33-12 Utfordringer vi kjenner til: Godkjenning av realkompetanse inn mot formell utdanning - å vurdere noenlunde likt mellom fag og over hele landet

5 Oppstartseminar for ECVET - oppdragsbrev 33-12 En mangel vi kjenner til i Fagforbundet omhandler organisering av opplæring av voksne helsefagarbeider: Vi mangler et system for å binde sammen eller veksle inn læring på arbeidsplassen med formell utdanning som ikke er en individuell ordning, men et system for organisering av opplæringen for flere.

6 Oppstartseminar for ECVET - oppdragsbrev 33-12 Helsefagarbeider har en sidedimensjon som er interessant i både utdanningsmobilitet og geografisk mobilitet: Krav om autorisasjon for å kvalifisere til arbeid stiller krav til at nivået på norsk fagbrev opprettholdes og utvikles i tråd med kravene i helse- og omsorgstjenestene

7 Oppstartseminar for ECVET - oppdragsbrev 33-12 For å kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft for de mange oppgavene innen helse og omsorg må fagarbeiderne kunne føle trygghet for at de er utdannet til å møte oppgavene og forventningene fra pasienter, pårørende med flere. Ingen snarveier vil fungere godt på sikt!

8 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Innledende betraktninger om ECVET i norsk utdannings- og kompetansekontekst Kristine Hansen, LO og Fagforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google