Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid?
Erfaringer med Lærings- og utviklingsteam i Oppland Trondheim 18.oktober 2012

2 Disposisjon Bakgrunn - to læringsarenaer som omfattes av samme lov og forskrift Forankring – nasjonale styringsdokumenter og partene i arbeidslivet Arbeidet – erfaringene Forskning Veien videre

3 Bakgrunn – innsikten St.meld. nr 30 Kultur for læring, …det er behov for å løse opp i tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter på skolene… Kvalitet i fag og yrkesopplæringen, Fafo –notat 2005: 31 NOU Fagopplæring for framtid 2008:18… det må derfor etableres forpliktende møtearenaer mellom skoler og bedrifter… for å utforme et helhetlig opplæringsløp for den enkelte… St. meld nr. 11 Læreren - rollen og utdanning … styrke lærerens kompetanse, noe som er den viktigste faktoren for elevens læring… St. meld .nr 44 Utdanningslinja …legge bedre til rette for en mer praktisk og virkelighetsnær opplæring…

4 Utviklingsarbeid - hva ble gjort
Prosjekt Delt rådgivingstjeneste Nasjonalt utvikingsprosjekt: Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæring Vandreboka – Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp Samarbeid med partene i Yrkesopplæringsnemnda - medlemmer i prøvenemnder - lærerorganisasjonene - faglige råd

5 Forankring - Fylkestinget i Oppland. Vedtak 19. juni 2007
Etablering av Lærings- og utviklingsteam i alle yrkesfaglige utdanningsprogram ved videregående skoler i Oppland Tiltak vedtatt i Yrkesopplæringsnemnda - fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - økt samarbeid med partene i arbeidslivet, involvering av elever/lærlinger - økt samarbeid med lokalt næringsliv / regionråd, Sykehuset Innlandet, Fylkesmann i Oppland og Karriere Oppland

6 Forankring - Fylkesrådmannens regionalt handlingsprogram (RHP), Høy kvalitet på videregående opplæring Fylkesopplæringssjefens fem fokusområder: Høy grad av gjennomføring av vgo Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse Økt læringsutbytte for alle elever og lærlinger (inkl. vurdering for læring, spesialundervisning) Målrettet samarbeid mellom skole og arbeidsliv (yrkesfag og studieforberedende) Verdibasert ledelse og medarbeiderskap (kap 4.3 RHP 2012) Etterutdanning for skoleledere evt. andre tiltak

7 Deltakere i LUT Sammensetning og antall personer skal være hensiktsmessig og tilpasset skolens og bedriftens behov: Lærings- og utviklingsteam skal minimum bestå av representanter fra skole og bedrift Det skal legges til rette for at elever/ lærlinger/ lærekandidater skal delta i teamene Ett medlem av prøvenemnda i aktuelt lærefag kan/bør delta Rådgiver fra fylkesopplæringssjefens kontor deltar som veileder i teamet og alt etter behov

8 Bygg- og anleggsteknikk Teknikk- og industriell produksjon
Skole Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk- og industriell produksjon Nord- Gudbrandsdal Tømrer Helsefag Barne- og ungdomsarbeider Bilfaget lette kjøretøy Industriteknologi Vinstra Elektriker Mesna Kokkfag Reiseliv Vargstad Gjøvik Frisør Valle Landbruk Skog bruk Hestefag Anleggsgartner og idrettsanlegg Lena Raufoss Ambulanse Institusjonskokk Matfag Industrimekaniker Sveis CNC- maskinering Hadeland Dokka Valdres

9 Samarbeid fører fram Gjennom etablering av LUT er samarbeidet skole og lærebedrift satt i system Faglig ledere, lærere, elever/ lærlinger og prøvenemnd diskuterer felles struktur for opplæringen Overgangen fra andre til tredje året er vanskelig Avklaringer mellom skole og lærebedrift om hva og hvordan det er viktig å forberede elevene til praksisperioder og til læretid

10 Samarbeid fører fram I alle fag- og yrker må du kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid jfr. kompetansemål i læreplanene og jfr. forskrift til Opp.lova § 3.57 Systematiske trening og refleksjon gir gode effekter på læreprosessen (eleven/lærlingen/lærer og faglig ledere) Økt refleksjon og læreplanbevissthet hos både elever og lærer (og lærlinger og faglig ledere) Faglige og relevante gjennomgående framover –og tilbakemeldinger gir god effekt på læreprosessen og bidrar til økt læringsutbytte

11 Samarbeidet fører fram
Elevmedvirkning og bevissthet på egen rolle og mestring Samarbeidet og arbeidsmetoden bidrar til å redusere avstanden mellom den godkjente læreplan og den opplevde læreplan Realistisk kartlegging av sluttkompetanse Eksamen Vg2 -sensor fra bedrift Formidling til bedrift

12 Forskning viser vei Hvorfor er det forskjell på åndens og håndens og arbeid? Evaluering av Kunnskapsløftet, Struktur og konjunkturer, NIFU, RAPPORT 26/2012 …Mens Kunnskapsløftet ser ut til å øke sannsynligheten for å oppnå studie- kompetanse, svekker den sannsynligheten for å oppnå yrkeskompetanse. Dermed bidrar reformen til akademiseringstrend. Hvis man er bekymret for rekrutteringen av faglært arbeidskraft, så fremstår dette som en direkte årelating av fag- og yrkesopplæringen…

13

14

15 Arbeid som omfatter begge opplæringsarenaene har oppstart i LUT
Hva gjør vi nå Arbeid som omfatter begge opplæringsarenaene har oppstart i LUT Samfunnskontrakten og samhandlingsreformen Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen – videreføring - videreutvikling Vurdering – for læring - videreføring Vekslingsmodellen – under oppstart og utprøving Hospitering Yrkesretting – Fellesfag, yrkesretting og relevans(FYR) Samarbeid bidrar til økt gjennomføring. Fokus på likeverdighet og den enkeltes kompetanse skal være en resurs i fag- og yrkesopplæringen


Laste ned ppt "Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google