Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid? Erfaringer med Lærings- og utviklingsteam i Oppland Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid? Erfaringer med Lærings- og utviklingsteam i Oppland Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid? Erfaringer med Lærings- og utviklingsteam i Oppland Trondheim 18.oktober 2012

2 Mulighetenes Oppland Disposisjon  Bakgrunn - to læringsarenaer som omfattes av samme lov og forskrift  Forankring – nasjonale styringsdokumenter og partene i arbeidslivet  Arbeidet – erfaringene  Forskning  Veien videre

3 Mulighetenes Oppland Bakgrunn – innsikten  St.meld. nr 30 Kultur for læring,2003-2004 …det er behov for å løse opp i tradisjonelle strukturer og arbeidsmåter på skolene…  Kvalitet i fag og yrkesopplæringen, Fafo –notat 2005: 31  NOU Fagopplæring for framtid 2008:18… det må derfor etableres forpliktende møtearenaer mellom skoler og bedrifter… for å utforme et helhetlig opplæringsløp for den enkelte…  St. meld nr. 11 Læreren - rollen og utdanning 2008- 2009… styrke lærerens kompetanse, noe som er den viktigste faktoren for elevens læring…  St. meld.nr 44 Utdanningslinja 2008- 2009…legge bedre til rette for en mer praktisk og virkelighetsnær opplæring…

4 Mulighetenes Oppland Utviklingsarbeid - hva ble gjort  Prosjekt Delt rådgivingstjeneste 2000- 2003  Nasjonalt utvikingsprosjekt: Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæring 2000- 2003  Vandreboka – Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp 2005- 2009  Samarbeid med partene i Yrkesopplæringsnemnda - medlemmer i prøvenemnder - lærerorganisasjonene - faglige råd

5 Mulighetenes Oppland Forankring -  Fylkestinget i Oppland. Vedtak 19. juni 2007 Etablering av Lærings- og utviklingsteam i alle yrkesfaglige utdanningsprogram ved videregående skoler i Oppland  Tiltak vedtatt i Yrkesopplæringsnemnda - fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - økt samarbeid med partene i arbeidslivet, involvering av elever/lærlinger - økt samarbeid med lokalt næringsliv / regionråd, Sykehuset Innlandet, Fylkesmann i Oppland og Karriere Oppland

6 Mulighetenes Oppland Forankring -  Fylkesrådmannens regionalt handlingsprogram (RHP), Høy kvalitet på videregående opplæring Fylkesopplæringssjefens fem fokusområder:  Høy grad av gjennomføring av vgo  Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse  Økt læringsutbytte for alle elever og lærlinger (inkl. vurdering for læring, spesialundervisning)  Målrettet samarbeid mellom skole og arbeidsliv (yrkesfag og studieforberedende)  Verdibasert ledelse og medarbeiderskap (kap 4.3 RHP 2012) Etterutdanning for skoleledere evt. andre tiltak

7 Mulighetenes Oppland Deltakere i LUT Sammensetning og antall personer skal være hensiktsmessig og tilpasset skolens og bedriftens behov:  Lærings- og utviklingsteam skal minimum bestå av representanter fra skole og bedrift  Det skal legges til rette for at elever/ lærlinger/ lærekandidater skal delta i teamene  Ett medlem av prøvenemnda i aktuelt lærefag kan/bør delta  Rådgiver fra fylkesopplæringssjefens kontor deltar som veileder i teamet og alt etter behov

8 Mulighetenes Oppland Skole Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk- og industriell produksjon Nord- Gudbrandsdal Tømrer Helsefag Barne- og ungdomsarbeider Bilfaget lette kjøretøy Industriteknologi VinstraTømrerElektriker Helsefag Barne- og ungdomsarbeider MesnaKokkfagReiseliv VargstadElektriker GjøvikTømrerFrisør Helsefag Barne- og ungdomsarbeider Valle Landbruk Skog bruk Hestefag Anleggsgartner og idrettsanlegg Lena Barne- og ungdomsarbeider Raufoss Ambulanse Barne- og ungdomsarbeider Institusjonskokk Kokkfag Matfag Industrimekaniker Sveis CNC- maskinering Hadeland Helsefag Barne- og ungdomsarbeider DokkaTømrerElektriker Helsefag Barne- og ungdomsarbeider Industriteknologi ValdresTømrerHelsefag Barne- og ungdomsarbeider

9 Mulighetenes Oppland Samarbeid fører fram  Gjennom etablering av LUT er samarbeidet skole og lærebedrift satt i system  Faglig ledere, lærere, elever/ lærlinger og prøvenemnd diskuterer felles struktur for opplæringen  Overgangen fra andre til tredje året er vanskelig  Avklaringer mellom skole og lærebedrift om hva og hvordan det er viktig å forberede elevene til praksisperioder og til læretid

10 Mulighetenes Oppland Samarbeid fører fram  I alle fag- og yrker må du kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid jfr. kompetansemål i læreplanene og jfr. forskrift til Opp.lova § 3.57  Systematiske trening og refleksjon gir gode effekter på læreprosessen (eleven/lærlingen/lærer og faglig ledere)  Økt refleksjon og læreplanbevissthet hos både elever og lærer (og lærlinger og faglig ledere)  Faglige og relevante gjennomgående framover –og tilbakemeldinger gir god effekt på læreprosessen og bidrar til økt læringsutbytte

11 Mulighetenes Oppland Samarbeidet fører fram  Elevmedvirkning og bevissthet på egen rolle og mestring  Samarbeidet og arbeidsmetoden bidrar til å redusere avstanden mellom den godkjente læreplan og den opplevde læreplan  Realistisk kartlegging av sluttkompetanse  Eksamen Vg2 -sensor fra bedrift  Formidling til bedrift

12 Mulighetenes Oppland Forskning viser vei  Hvorfor er det forskjell på åndens og håndens og arbeid?  Evaluering av Kunnskapsløftet, Struktur og konjunkturer, NIFU, RAPPORT 26/2012 …Mens Kunnskapsløftet ser ut til å øke sannsynligheten for å oppnå studie- kompetanse, svekker den sannsynligheten for å oppnå yrkeskompetanse. Dermed bidrar reformen til akademiseringstrend. Hvis man er bekymret for rekrutteringen av faglært arbeidskraft, så fremstår dette som en direkte årelating av fag- og yrkesopplæringen…

13 Mulighetenes Oppland

14

15 Hva gjør vi nå Arbeid som omfatter begge opplæringsarenaene har oppstart i LUT  Samfunnskontrakten og samhandlingsreformen  Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen – videreføring - videreutvikling  Vurdering – for læring - videreføring  Vekslingsmodellen – under oppstart og utprøving  Hospitering  Yrkesretting – Fellesfag, yrkesretting og relevans(FYR) Samarbeid bidrar til økt gjennomføring. Fokus på likeverdighet og den enkeltes kompetanse skal være en resurs i fag- og yrkesopplæringen


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Hvordan redusere frafall i fag- og yrkesopplæringen gjennom samarbeid? Erfaringer med Lærings- og utviklingsteam i Oppland Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google