Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

COINCO II Oppsummering, forankringsprosess juni – juli 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "COINCO II Oppsummering, forankringsprosess juni – juli 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 COINCO II Oppsummering, forankringsprosess juni – juli 2011

2 Bakgrunn Analyse & Strategi AS ble engasjert av Oslo Teknopol etter initiativ fra Oslo, Akershus og Østfold i slutten av mai 2011. Bakgrunn: Konseptskisse og foreløpig utkast til søknad utarbeidet av Oslo Teknopol i april 2011. Ønske om fornankring hos – og innspill fra – potensielle partnere i COINCO II som grunnlag for videre arbeid med prosjektet. Prosessen er gjennomført i perioden juni – juli 2011. Presentasjon gir anbefalinger basert på vurderinger om hvilke alternativer som vil være mest i overensstemmelse med partnernes ønsker. Ingen av partnerne har forpliktet seg til bestemte løsninger, ei heller at de vil være partnere i prosjektet. Det har ikke lykkes Analyse & Strategi å komme i kontakt med samtlige potensielle partnere. Enkelte spørsmål er også fortsatt uavklart og forutsetter en videre prosess med sikte på avklaring. II

3 Forankringsprosessen
II Følgende organisasjoner har blitt kontaktet og har gitt innspill: Østfold fylkeskommune (1. juni) Oslo kommune (3. juni) Aarhus Universitet (i København), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Center for ungdomsforskning (6. juni) København kommune (6. juni) Region Hovedstaden (9. juni) Region Skåne (9. juni) Helsingborg stad (9. juni) Business Region Göteborg (13. juni og 15. juni) Akershus fylkeskommune (5. juli) Jernbaneverket (5. juli) Region Västra Götaland (7. juli) Göteborg Stad (14. juli) Følgende potensielle partnere er så langt ikke kontaktet: Region Halland Malmö stad Region Sjælland Trafikverket Statens Vegvesen

4 Forslag til styringsstruktur
II Styringsgruppe (Politiske ledere med varamenn fra alle byer og regioner) Norsk prosjekteier, Lead Partner Prosjektleder Workpackages Advisory Board Tjenestemannsgruppe (Bestående av representanter fra alle partnere)  Prosjektleder og norsk prosjekteier: Oslo kommune Lead partner (EU) Business Region Göteborg

5 Gjennomføringsorganisasjon (I)
II

6 Gjennomføringsorganisasjon (II)
Seks workpackages: WP1 IC-tog og Green Freight corridor WP2 Høyhastighetstog i egen trasé WP3 Kunnskapsbasert næringsutvikling WP4 Nordic Filmlab WP5 Informasjon WP6 Management og samordning Det må arbeides videre med å konkretisere innholdet i hver enkelt wp. Alle WP’er igangsettes når prosjektet starter. Eventuelle utspill på vegne av prosjektet forankres i samordningsgruppen.

7 Deltagelse i workpackages
II

8 Finansiering Foreløpig anslag indikerer at partnere som deltar i alle wp’er maksimalt vil bidra med kr ,- NOK pr år. Det endelige bidragsbeløpet vil først bli klart når budsjettet for aktivitetene innenfor hver enkelt wp er avklart. Fordelingen arbeidsinnsats/kontante bidrag bør avhenge av den enkelte partners rolle/ansvar i prosjektet. Ønskelig med en høyest mulig andel kontante midler - gir størst fleksibilitet i gjennomføringen av prosjektet. WP1 og WP2 vil til sammen stå for den største andelen av budsjettet. Alle partnere må bidra til WP5 Informasjon og WP6 Management og samordning. Anslått totalbudsjett for prosjektet inkludert bidrag fra EU og den norske stat er 18 – 20 mill NOK. OBS! Midlene til ØKS-delen av programmet er på det nærmeste brukt opp. Det har blitt diskutert å ovefører midler fra KASK-delen og Øresund-delen av programmet, men dette har støtt på motstand fra en del av regionene. Dette vil kunne påvirke mulighetene for støtte fra programmet i betydelig grad. II


Laste ned ppt "COINCO II Oppsummering, forankringsprosess juni – juli 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google