Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional delplan for universell utforming i Buskerud v/ prosjektleder Eva Lill

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional delplan for universell utforming i Buskerud v/ prosjektleder Eva Lill"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional delplan for universell utforming i Buskerud v/ prosjektleder Eva Lill Kvisle,Eva-Lill.Kvisle@bfk.no

2 Regional delplan for universell utforming i Buskerud •Politisk forankring •Hva er UU? •Fremdriftsplan •Planprogram på høring – innspill før 17. mars •Spørsmål / innspill?

3 Politisk forankring •Fylkesutvalget 19. august 2009 •Fylkesutvalget 18. nov. 2009 •Fylkesutvalget 27. januar 2010

4 Hva er universell utforming? ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming” (Miljøverndepartementet, 2007).

5 Fremdriftsplan •Oppstart: desember 2009 •Planprogram i fylkesutvalget: 27. januar 2010 •Offentlig ettersyn av planprogram: frem til 17. mars 2010 •Seminar: 9. mars 2010 •Fylkesutvalget fastsetter planprogram: 21. april 2010 •Forslag til regional delplan i fylkesutvalget: 18. august 2010 •Off. ettersyn av forslag til regional delplan: frem til 8. oktober 2010 •Planvedtak i fylkesutvalg: 16. november 2010 •Planvedtak i fylkesting: 8. desember 2010

6 Planprogram på høring til 17. mars Et planprogram er en plan for planen og skal redegjøre for: •Formålet •Planprosessen •Opplegg for medvirkning •Hvilke alternativer som vil bli vurdert •Behovet for utredninger Pbl krever at det lages planprogram for regionale delplaner. Forslag til planprogram på høring med minst 6 ukers frist.

7 Formålet med planen: •Konkret og handlingsrettet •Vise politikken på området •Synliggjøre gode eksempler •Være til hjelp for kommunene

8 Medvirkning •Offentlig ettersyn •Seminar i Kongsberg 9. mars •www.bfk.nowww.bfk.no •Prosjekt- og styringsgruppa skal kjentgjøre planarbeidet

9 Prosjektorganisasjon •Styringsgruppe •Prosjektgruppe •Ressursgruppe

10 Styringsgruppe: •Fylkesutvalget v/ Trond Johansen (vara: Mette Lund Stake) •Fylkesutvalget v/ Anne Sandum (vara: Gotfred Rygh) •Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud v/ Eva Høili (vara: Lise Løff) •Fylkesmannen i Buskerud v/ Eli Kristin Nordsiden •KS Buskerud v/ Sveinlaug Barstad •Buskerud fk, Utviklingsavdelingen v/ Kjersti Bærug Hullbakk (leder)

11 Prosjektgruppe: •Fylkesmannen i Buskerud v/ Britt Falmår •Husbanken, Region Sør, v/ Rhina Ihlen •Norges Handikapforbund Oslofjord Vest v/ Jan Ronald Skogsrud •Norges blindeforbund, Buskerud v/ Kari Dalen •Høyskolen i Buskerud v/ Gro Smedsrud •Statens vegvesen Region Sør v/ Stein Egil Sæter •Ringerike kommune v/ Unni Suther •Drammen kommune v/ Fidan Krasniqi •Rådet for likestilling av funksjonsh. i Buskerud v/ Roger Raknerud •Buskerud fk, Bygge- og eiendomsseksjonen v/ John Tarjei Skree •Buskerud fk, Utviklingsavdelingen v/ Terje Moen •Buskerud fk, Utviklingsavdelingen v/ Eva Lill Kvisle (prosjektleder)

12 Ressursgruppe (inviterte): •Fylkeseldrerådet i Buskerud •Drammen og Oplands Turistforening •Oslofjordens Friluftsråd •Buskerud Idrettskrets •Vestviken Kollektivtrafikk AS (frem til 1.07.2010) •Buskerud Kollektivtrafikk AS (fra 1.07.2010) •Jernbaneverket •NHO Buskerud •Arkitektforeningen i Drammen •Byggmesterforbundet i Drammen •Ulike avdelinger internt i fylkeskommunen •Liste med kontaktpersoner fra kommunene i Buskerud

13 Hva skal planen inneholde? •Bygg og anlegg •Planlegging •Uteområder •Transport •IKT

14 Bygg og anlegg •Offentlige bygg og anlegg •Private bygg og anlegg som retter seg mot publikum •Nytt / eksisterende Foto: Ullensaker kommune

15 Planlegging •Kommuneplaner •Reguleringsplaner •Byggesaker •Regionale planer Foto: Ullensaker kommune

16 Uteområder Offentlige uterom: –Parker –Turveier –Badeplasser –Fiskeplasser –Lekeplasser –Kirkegårder Foto: Ullensaker kommune

17 Transport •Kollektivtransport – hele reisen •Gang – og sykkelveier

18 IKT = informasjons- og kommunikasjonsteknologi •Tilgang til tjenester på internett •Utforming av internettsider •Selvbetjeningsautomater for billettbestilling, uttak av penger etc.

19 Andre forhold •Kompetanseutvikling •Kommunikasjonstiltak •Raskt gjennomførbare / langsiktige tiltak •Tilskuddsordninger •Deltakelse og kompetanse •Drift og vedlikehold

20 Innspill planprogram før 17. mars •Fokusområder •UU-bestemmelse eller retningslinje til kommuneplanen •Eksempel bygg •Eksempel uteområde

21 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Innspill?


Laste ned ppt "Regional delplan for universell utforming i Buskerud v/ prosjektleder Eva Lill"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google