Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional delplan for universell utforming i Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional delplan for universell utforming i Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional delplan for universell utforming i Buskerud
v/ prosjektleder Eva Lill Kvisle,

2 Regional delplan for universell utforming i Buskerud
Politisk forankring Hva er UU? Fremdriftsplan Planprogram på høring – innspill før 17. mars Spørsmål / innspill?

3 Politisk forankring Fylkesutvalget 19. august 2009
Fylkesutvalget 18. nov. 2009 Fylkesutvalget 27. januar 2010

4 Hva er universell utforming?
”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming” (Miljøverndepartementet, 2007).

5 Fremdriftsplan Oppstart: desember 2009
Planprogram i fylkesutvalget: 27. januar 2010 Offentlig ettersyn av planprogram: frem til 17. mars 2010 Seminar: 9. mars 2010 Fylkesutvalget fastsetter planprogram: 21. april 2010 Forslag til regional delplan i fylkesutvalget: 18. august 2010 Off. ettersyn av forslag til regional delplan: frem til 8. oktober 2010 Planvedtak i fylkesutvalg: 16. november 2010 Planvedtak i fylkesting: 8. desember 2010

6 Planprogram på høring til 17. mars
Et planprogram er en plan for planen og skal redegjøre for: Formålet Planprosessen Opplegg for medvirkning Hvilke alternativer som vil bli vurdert Behovet for utredninger Pbl krever at det lages planprogram for regionale delplaner. Forslag til planprogram på høring med minst 6 ukers frist.

7 Formålet med planen: Konkret og handlingsrettet
Vise politikken på området Synliggjøre gode eksempler Være til hjelp for kommunene

8 Medvirkning Offentlig ettersyn Seminar i Kongsberg 9. mars www.bfk.no
Prosjekt- og styringsgruppa skal kjentgjøre planarbeidet

9 Prosjektorganisasjon
Styringsgruppe Prosjektgruppe Ressursgruppe

10 Styringsgruppe: Fylkesutvalget v/ Trond Johansen (vara: Mette Lund Stake) Fylkesutvalget v/ Anne Sandum (vara: Gotfred Rygh) Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud v/ Eva Høili (vara: Lise Løff) Fylkesmannen i Buskerud v/ Eli Kristin Nordsiden KS Buskerud v/ Sveinlaug Barstad Buskerud fk, Utviklingsavdelingen v/ Kjersti Bærug Hullbakk (leder)

11 Prosjektgruppe: Fylkesmannen i Buskerud v/ Britt Falmår
Husbanken, Region Sør, v/ Rhina Ihlen Norges Handikapforbund Oslofjord Vest v/ Jan Ronald Skogsrud Norges blindeforbund, Buskerud v/ Kari Dalen Høyskolen i Buskerud v/ Gro Smedsrud Statens vegvesen Region Sør v/ Stein Egil Sæter Ringerike kommune v/ Unni Suther Drammen kommune v/ Fidan Krasniqi Rådet for likestilling av funksjonsh. i Buskerud v/ Roger Raknerud Buskerud fk, Bygge- og eiendomsseksjonen v/ John Tarjei Skree Buskerud fk, Utviklingsavdelingen v/ Terje Moen Buskerud fk, Utviklingsavdelingen v/ Eva Lill Kvisle (prosjektleder)

12 Ressursgruppe (inviterte):
Fylkeseldrerådet i Buskerud Drammen og Oplands Turistforening Oslofjordens Friluftsråd Buskerud Idrettskrets Vestviken Kollektivtrafikk AS (frem til ) Buskerud Kollektivtrafikk AS (fra ) Jernbaneverket NHO Buskerud Arkitektforeningen i Drammen Byggmesterforbundet i Drammen Ulike avdelinger internt i fylkeskommunen Liste med kontaktpersoner fra kommunene i Buskerud

13 Hva skal planen inneholde?
Bygg og anlegg Planlegging Uteområder Transport IKT

14 Bygg og anlegg Offentlige bygg og anlegg
Private bygg og anlegg som retter seg mot publikum Nytt / eksisterende Foto: Ullensaker kommune

15 Planlegging Kommuneplaner Reguleringsplaner Byggesaker
Regionale planer Foto: Ullensaker kommune

16 Uteområder Offentlige uterom: Parker Turveier Badeplasser Fiskeplasser
Lekeplasser Kirkegårder Foto: Ullensaker kommune

17 Transport Kollektivtransport – hele reisen Gang – og sykkelveier

18 IKT = informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Tilgang til tjenester på internett Utforming av internettsider Selvbetjeningsautomater for billettbestilling, uttak av penger etc.

19 Andre forhold Kompetanseutvikling Kommunikasjonstiltak
Raskt gjennomførbare / langsiktige tiltak Tilskuddsordninger Deltakelse og kompetanse Drift og vedlikehold

20 Innspill planprogram før 17. mars
Fokusområder UU-bestemmelse eller retningslinje til kommuneplanen Eksempel bygg Eksempel uteområde

21 Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål? Innspill?


Laste ned ppt "Regional delplan for universell utforming i Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google