Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020 Johan Gjemre Olsen, Lyse Neo AS Årsmøte Fjernvarmeforeningen 31.05.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020 Johan Gjemre Olsen, Lyse Neo AS Årsmøte Fjernvarmeforeningen 31.05.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020 Johan Gjemre Olsen, Lyse Neo AS Årsmøte Fjernvarmeforeningen 31.05.11

2 Lyses fjernvarmeland •Hundvåg •Urban Sjøfront •Tjensvoll •Søra Bråde •Jåttåvågen •Forus •Risavika •Vågen Sandnes •Bjergsted •Tastarustå •Jåsund/Myklebust

3 Avfallsforbrenning •På 1990-tallet hadde regionen en utfordring med plass for deponi. •Kapasiteten på Sele ville bli brukt opp. •Løsningen ble et gjenvinningsanlegg for å håndtere avfallet, samt å utnytte energien. •Dagens forbrenningsanlegg på Bærheim med tilhørende fjernvarmenett ble ferdigstilt våren 2003. •45 000 tonn avfall per år. •2 – 2,5 MW strømproduksjon •12 – 13 MW fjernvarmeeffekt

4 Status for Stavanger – Sandnes - Sola •2010: 115 GWh •Lyse har bygget et 55 km langt fjernvarmenett på Nord-Jæren •Avfall 45.000 tonn avfall benyttes til produksjon av fjernvarme via gjenvinningsanlegget på Bærheim

5 Fjernvarmeleveranse 2010 •Antall kunder 1300 •Fordeling levert volum:

6 Innsatsfaktorene i fjernvarmenettet (2010) Totalt Forus

7 Bakgrunn for videre utbygging •Deponiforbudet åpner for / krever ny avfallslinje for å håndtere regionens restavfall •En utvidelse av fjernvarmenettet er helt nødvendig for å kunne utnytte mest mulig av denne energien på rundt 275 GWh til strøm og fjernvarme. •I dag bygges trinn 2 som skal stå ferdig høsten 2012. •Dette vil gi en total kapasitet på 110 000 tonn. •Regionen utnytter dermed en større andel av eget restavfall og biomasse som en ressurs. •Dette samsvarer med målsettingen i: –Regionalplan for energi og miljø i Rogaland –Kommunenes klima- og miljøplaner –Regionalplan for langsiktig byutvikling –Framtidens byer –Interkommunal energi- og varmeplan er under utarbeidelse

8 Grunnlag for utvidelse av fjernvarmenettet Stavanger – Sandnes - Sola •Fjernvarmepotensiale 2020 Dagens fjernvarme115GWh Konvertering (gass, olje, el)90GWh Nybygg135GWh Sum350GWh •Ressurser i regioner Avfall400GWh Spillvarme (industri)60GWh Biomasse300GWh Biogass500GWh Sum1 260GWh

9 Sammenkopling av konsesjonsområder Eksempel - Jåttåvågen VARME –trinnvis utvikling •Varmenett og varmesentral basert på Propan •Naturgass erstatter propan •2011 fjernvarmeledning fra Forus KJØLING •Frikjøling •Benytter kaldt sjøvann direkte - det brukes marginalt med energi til å produsere kjøling •100 m dyp •1200 m ledning inn til land

10 Fjernvarmeutbygging frem til 2020 Jåttåvågen – 2011 20GWh Sola sentrum – 201320GWh Stavanger lufthavn – 201620GWh Stavanger sentrum 2014 -2015 90GWh Risavika – 201830GWh Etter - 2020 - ??? Sandnes sentrum -2016 30GWh

11 Forventet utvikling av levert fjernvarmevolum

12 •Utarbeidelse av forprosjekt for trinn 1: –Jåttåvågen til Urban Sjøfront –Forus til Sandnes sentrum –Skadberg til Sola sentrum •Ulike trase-alternativ vurderes ihht kundepotensiale, kostnader, fremdrift og hva som er fysisk gjennomførbart. •Dialog med bl.a. kommuner, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Kommunene og fylkeskommunen er viktige kunder og tilretteleggere! •Spillvarme fra avfall vil være grunnlast i systemet, men behov for spiss- og mellomlastsentraler for å ha tilstrekkelig kapasitet. •Mulige plasseringer av energisentraler for spisslast og mellomlast (biomasse) langs traseen vurderes. •Forprosjektetene for trinn 1 forventes ferdigstilt i 2011. •Dette vil danne grunnlag for en gjennomføringsplan som belyser første del av overføringsledningene mhp bedriftsøkonomiske premisser. Status forprosjekt trinn 1 overføringsledninger

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lyses planer for fjernvarmeutbygging fram mot 2020 Johan Gjemre Olsen, Lyse Neo AS Årsmøte Fjernvarmeforeningen 31.05.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google