Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 3 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 3 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 3 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei

2 IPLOS IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister med data som på en standardisert måte skal beskrive bistandsbehov til personer som søker om eller mottar pleie- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester kommunen gir. Opplysninger som registreres er blant annet kjønn, alder, sivilstand, bolig, diagnose, hva som trengs av assistanse og hjelp, om pårørende hjelper, om personen har vært hos lege eller tannlege siste året, hvilke kommunale tjenester personen mottar og i hvilket omfang og om det foreligger individuell plan.

3 IPLOS Alle som motar kommunale helse- eller sosialtjenester skal være registrert i IPLOS. Registreringen vil være en del av grunnlaget for tildeling av tjenester og vedtak om tjenestenes omfang. Brukeren rett til innsyn i hva som registreres om vedkommende i IPLOS. Søker/tjenestemottaker skal informeres om at de har rett til: informasjon om og innsyn i om hvilke opplysninger som er registrert å få eventuelle feil eller mangler rettet at avvik (uenighet) i forbindelse med registreringen dokumenteres i journal å anke til fylkesmannen i forbindelse med eventuell uenighet mellom søker/tjenestemottaker og kommunen

4 IPLOS IPLOS-registrering bygger på brukermedvirkning. Brukermedvirkningen har som hovedmål å gi beslutningstakere et bedre kunnskapsgrunnlag å fatte beslutninger på, samt å oppnå bedre kvalitet på tjenestene. Opplysningene skal innhentes i samarbeid med søker/tjenestemottaker. Brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt.

5 K ARTLEGGINGSVERKTØY COPM: Canadian Occupational Performance Measure Et ergoterapeutisk verktøy til resultatmåling, laget for å fange opp endringer i en brukers egen vurdering av tilfredshet med utførelsen av viktige daglige aktiviteter.

6 COPM

7 P AUSE

8 R EHABILITERINGSPLAN En oppsummering av de viktigste punkter i kartleggingen.  Hva er målene? Konkrete og målbare  Hva er tiltakene? Konkrete  Hvem har ansvar for hva?  Evt timeplan eller lignende

9 R EHABILITERINGSPLAN Bruker gir samtykke til at rehabiliteringsplan opprettes og informasjon benyttes i tverrfaglige møter blant de involverte Evt: Planen er opprettet: 20.09.12 Evaluering dato: 16.10.12 underskrift Ansvarlig for oppfølging av planen: Elin Olsen Tverrfaglig team består av: Sykepleier/hjelpepleier: Elin Olsen Ergoterapeut:Maia Kristoffersen Fysioterapeut:Hans Stensli Andre:Ruth Pedersendatter

10 Hovedmål:Jeg ønsker å kunne handle og lage mat selv Ressurser:Jeg er viljesterk, løsningsorientert og utholden. Jeg har familie som besøker meg ofte Delmål:DatoTiltakAnsvarEvalueringDato Jeg vil gå trygt i trappa ut og inn av huset 20.09.12 -Repetere daglig -Styrketrening ben Jeg selv Ergo/fysio Jeg vil gå rundt i butikken og klare meg selv 20.09.12 -Øve på å orientere meg i butikk -Øve på å finne fram penger -Øve på å spørre hvis jeg lurer på noe Jeg selv Fysio/ergo Ruth Jeg vil tilbrede middag uten hjelp 20.09.12 -Trene på å finne fram riktig ting -Planlegge rekkefølge på matlagingen -Trene på å stå ved komfyren Jeg selv Pleier Ruth -prøve ut arbeidsstol + div småhj.midler -27.09.12 Jeg vil prøve ut hjelpemidler på kjøkkenet 27.09.12-Arbeidsstol - Kniv med tykt skaft -Sklikke Jeg selv Ergo


Laste ned ppt "H VERDAGSREHABILITE RING Opplæring for ressurspersoner Del 3 Samarbeidsprosjekt mellom: Froland, Arendal, Risør, Grimstad, Åmli, Tvedestrand og Vegårshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google