Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogaland idrettskrets. Rogaland idrettskrets: NIF representant i Rogaland Fylkets tverrfaglige og idrettspolitiske organ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogaland idrettskrets. Rogaland idrettskrets: NIF representant i Rogaland Fylkets tverrfaglige og idrettspolitiske organ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogaland idrettskrets

2 Rogaland idrettskrets: NIF representant i Rogaland Fylkets tverrfaglige og idrettspolitiske organ

3 24 000 årsverk i Norge 2300 årsverk i Rogaland

4 127 000 medlemmer 22 idrettsråd 34 særkretser 569 idrettslag

5 + Bedriftsidretten 405 / 30 000

6 Idrett for alle

7 Åpen og inkluderende

8

9 Styret SK IR NIF Fylket Utvalg InkluderingUtvalg Kompetansesenter Utvalg anlegg Organisasjon IL Administrasjon

10 Våre utvalg

11 Inkluderingsutvalg Medlemmer Heidi F. Rød, Odd Atle Urvik, Ingunn Vika, Arve Andersen, Torbjørn Husby Mandat Inkluderingsutvalget skal arbeide for å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.Hovedutfordringen for idrettspolitikken i tingperioden 2007 til 2011 er en åpen og inkluderende idrett. Inkluderingsutvalget rapporterer direkte til styret i RIK, og skal arbeide for at alle grupper barn, ungdom og voksne gis mulighet til å drive idrett. Inkluderingsutvalget skal være rådgivende organ for RIK når det gjelder integrering av alle grupper i idrettslagene. Inkluderingsutvalget skal aktivt identifisere flaskehalser og hindringer som gjør at grupper faller utenfor på grunn av alder, kjønn, fysisk eller psykiske funksjonshemninger, etnisk bakgrunn, livssyn eller seksuell legning. Inkluderingsutvalget skal fremme forslag overfor RIKs styre om tiltak som gjør at grupper som i dag faller utenom kan finne seg til rette innen idretten. Inkluderingsutvalget velger selv sin arbeidsform innenfor de budsjettrammer styret i RIK stiller til rådighet.

12 Utvalg for utdanning og kompetanseheving Medlemmer Svein Gaute Hølestøl, Hans Olav Sandvoll, Frode Bøhm, Gjert Smith jr., Elisabeth Faret, Ronny Knag og Geirulf Tronerud. Mandat Mandatet til utvalget er å følge opp tingvedtatt handlingsplan om Utdanning og kompetanseutvikling. Utvalget skal utrede grunnlaget for å etablere et regionalt kompetansesenter gjennom en politisk dialog med UiS, fylkeskommunen og særkretsene for å avdekke om behovet for et slikt senter er tilstede. Utredelsen skal se på forhold som finansiering, ansvarsavklaring, ambisjon og framdrift Utvalget rapporter kvartalsvis til styret i RIK. Kompetanseutvalget velger selv sin arbeidsform innenfor de budsjettrammer styret i RIK stiller til rådighet.

13 Utvalg for anlegg og samfunnskontakt Medlemmer Tor Arvid Bruskeland, Kåre Strand, Roald Bergsaker, Siri Meling og Bodil Heskestad Mandat Utvalg for anlegg og samfunnskontakt skal være et rådgivende organ for styret i Rogaland idrettskrets. Utvalget skal, med bakgrunn i den generelle samfunnsutviklingen, beskrive idrettens muligheter og utfordringer. Utvalget skal holde seg orientert om fylkeskommunale og interkommunale planprosesser som berører idrettens interesser, og fremme forslag til høringsuttalelser overfor styret. Utvalget skal ha fokus på anleggssituasjonen i fylket, herunder koordinere særidrettenes ønsker og behov for fremtidige kostnadskrevende anlegg. Utvalget skal arbeide for etablering av flere interkommunale flerbruksanlegg i Rogaland. Utvalget skal arbeide for å øke den totale rammen av spillemidler til anlegg i Rogaland, herunder redusere etterslepet på anleggssiden. Utvalget for anlegg og samfunnskontakt velger selv sin arbeidsform innenfor de budsjettrammer styret i RIK stiller til rådighet.

14 RIK sine kjerneoppgaver

15 Forvalte NIFs lovverk Mekler og saksbehandler Aktuelle saker: Kjønnsfordeling, lovnormer + + + Mekler og saksbehandler Aktuelle saker: Kjønnsfordeling, lovnormer + + + Arbeidsoppgaver

16 Lederutdanning Tilby kurs/opplæring for klubber og lags administrative ledd Basiskurs barn og ungdom Arbeidsoppgaver

17 Administrere pengeflyt Fylkesmidler (Rogaland fylkeskommune), Spillemidler (NIF), + diverse ordninger Arbeidsoppgaver

18 Medlemsregister Arbeidsoppgaver

19 Tverrfaglig, politisk og administrativt organ for idretten Arbeidsoppgaver

20 Tverrfaglig Anlegg Folkehelse / funksjonshemmede Regional toppidrett


Laste ned ppt "Rogaland idrettskrets. Rogaland idrettskrets: NIF representant i Rogaland Fylkets tverrfaglige og idrettspolitiske organ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google