Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIF – organisering, fagkonsulentens roller og framtid. Berg Gård 25.3.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIF – organisering, fagkonsulentens roller og framtid. Berg Gård 25.3.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 NIF – organisering, fagkonsulentens roller og framtid. Berg Gård 25.3.09.

2 NFI lagt ned og ny organisering. •56 særforbund har tatt totalansvar. •Etablert Norges Fleridrettsforbund for boccia, teppecurling, petanque og friskis&svettis. •Etablert kompetanseenhet i NIF •Alle ansatte overført til NIF. •Fagkonsulenter ute i idrettskretsene. •SF og IK må ta større ansvar.

3 Hvordan jobber vi? •Totalt 5 hele og 2 halve stillinger. •Sitter på Idrettens Hus i våre idrettskretser, Aust- Agder, Hordaland, S. Trøndelag, Nordland, Oppland og Akershus, •Skal jobbe i tett samarbeid med særkretser/regioner. Samt idrettskretsene. •Kompetansehevende tiltak på tvers av idretter. •Informasjon – alle må vite hvem vi er og hva vi kan bidra med.

4 Hvordan er arbeidet organisert. •Idrettskretsene tar ansvar i ulik grad. •Ulikt hvor godt vi er integrerte i IK stab. •Særkretser legges ned og utvalg/ressurspersoner oppnevnes lokalt. •Etablerer nettverk som skal bistå oss i arbeidet. •Vi initierer lokale kurs/temakvelder på tvers av idrettene.

5 Eksempler på kompetansehevende tiltak: •Kurs i tilrettelagt barneidrett. (4 timer) •Kurs trening av utviklingshemmede. •Kurs ledsaging av synshemmede. •Temamøter etter behov. •Integreringskonferanse for IL, SK, og IR. •Arrangerer kurs etter lagenes ønsker. •Kunnskapsturneen 2008.

6 Rekrutteringstiltak. •Barn og ungdomsleir Hove, Arendal •Rekrutteringsleir fysisk funksjonshemmede Hurdal •Leir for psykisk utviklingshemmede barn Hurdal •Deltar på fagdager for eksempel ski i samarbeid med leverandører.

7 Arbeidet i særidrettene. •Vi skal bidra til at våre HIL lag finner sin nye organisering. •Veiledning og motivering i SK er nødvendig. •Anlegg, rekruttering, økonomi…… •Mange SK er dyktige, men de trenger motivasjon og hjelp.

8 Våre utfordringer videre. •Forankring av prosessen i alle ledd i org. •Få særidrettene til å ta mer ansvar. •Rekruttering med hjelp av interesseorg. •Etablere nye og spennende tilbud. •Utdanne gode trenere. •Tilgang på gode anlegg. •Få våre idrettslag til å tro at de kan!

9 Samarbeid for økt rekruttering. •Nettverksbygging i hvert fylke. •Samarbeid med kommuner og hab.tjenesten gir resultater. •Etablere idrettsskoler for f.f.h.i samarbeid med flere IL. •Integrering i idrettsskoler – støtte fra NIF. •Markedsføring av tilbud – skoler, inst., skadegruppeforeninger. •Kompetansehevende tiltak gjennomføres.

10 Hva kan vi bidra med? •Motivere SK og IL til å etablere tilbud. •Skolering av trenere og ledere. •Rekrutteringsleire. •Veiledning i søknader. •Økonomiske tilskudd til etablering av tilbud. •Delta på møter i skadegruppeforeninger. •Delta på samarbeidsmøter idrett - kommune for etablering av tilbud.

11 Nye idretter:

12 Rekruttering krever nye og spennende idretter som el-innebandy

13 Aktivitetshjelpmidler. •Alle under 26 år kan søke hjelpemiddelsentralen. •Søkes gjennom lokal ergo eller fysioterapeut. •Det må være utstyr til trening og ikke idrett. •Hjelpemiddelfirmaer kan komme å vise på aktivitetsdager. Noen kan også låne ut.

14 Hvordan få vite mer? •Hjemmesiden: www.idrett.nowww.idrett.no •Her finner dere også linker til særforbund. •Fagkonsulentene: •Vigdis Mørdre, 66941608/97750250 •Epost: vigdis.mordre@nif.idrett.novigdis.mordre@nif.idrett.no •Bare ring!LYKKE TIL!


Laste ned ppt "NIF – organisering, fagkonsulentens roller og framtid. Berg Gård 25.3.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google