Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- en presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- en presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 - en presentasjon

2 Organisasjonstilhørighet

3 Hva er et idrettsråd? Idrettsrådet Stavanger er stavangeridretten sitt organ. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige kår for idretten i kommunen.

4 Historie Idrettslag i enkelte kommuner opprettet i slutten av årene et felles utvalg (idrettsråd) som hadde som oppgave å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen. I 1967 foreslo NIF å opprette Idrettens Kontaktutvalg (IKU) som fast ledd. Etter en tilpasningsperiode på tre-fire år ble kontaktutvalgene lovfestet som et nytt organisasjonsledd på Idrettstinget i november 1971. Fra 1994 ble navnet endret til idrettsråd.

5 Historie Stavanger opprettet IKU 1.februar 1969
2002: Ansatte daglig leder. 2003: Flyttet til Hanssons Minde. 2004: Utvidet med 1 idrettskonsulent. 2007: Utvidet til 2 idrettskonsulenter.

6 Hanssons Minde IR holder til like ved Tjensvollkrysset, Stavanger idrettshall og Rica Forum Hotell. Hele 1.etg. kan lånes til møte-/kursvirksomhet av Idrettslag i Stavanger gratis. I 2.etg. har administrasjonen sine kontorer.

7 Hanssons Minde Utleie I tillegg til at idretten får låne lokalene, leier vi ut lokalene til spesielle arrangementer som begrenser seg til barnedåp, konfirmasjon og kurs/konferanser - dag, kveld og helger, så lenge dette ikke går ut over idrettens egne ønsker/behov.  Idrettslag i Stavanger: Kurs og møtevirksomhet er gratis hele uken. Skal det være matservering i tilknytning til årsmøter, jubileumsfester etc. kr. 1000,-   Særkretser: møte kursvirksomhet stort møtelokale kr. 500,- lite møtelokale/styrerom kr. 250,-  Privat: konfirmasjon, barnedåp: helgepris fredag 12:00 - mandag 12:00 kr. 4000,- (inkl. vask) Firma: Ta kontakt. Kurs/konferanser over lenger tid og/eller helg pris på forespørsel.

8 Idrettsrådet Stavanger
Idrettsrådet representerer idrettslagene i Stavanger I Stavanger er det i overkant av 150 idrettslag som tilbyr et stort antall idretter. Ca medlemmer. I tillegg kommer bedriftsidrettens lag og medlemmer.

9 Styret og administrasjon
Idrettsrådets styre blir valgt på årsmøte der alle IL har to stemmer hver. Styret er IR høyeste organ mellom årsmøtene. Styremøter holdes ca en gang pr mnd. I tillegg kommer en rekke mindre møter og representasjoner. IRs administrasjon tar seg av den daglige driften.

10 IR arbeidsoppgaver a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. b) Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. c) Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. d) Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

11 Hva gjør vi? Gir råd og veiledning til idretten og kommunale instanser. Er med i planleggingsprosessen av idrettsanlegg. Arbeider for at IL skal ha best mulig kår både anleggsmessig, treningsmessig og økonomisk. Gir ungdommen et talerør gjennom Ungdomsrådet Fordeler kommunale tilskudd.

12 Hva gjør vi? Ankeinstans for klager knyttet til treningstid/tildelinger. Arbeider aktivt for å redusere frafallet, spesielt blant jenter. Vi tar et samfunnsansvar utover primæroppgavene til idretten - ved å bruke idretten som verktøy for å bidra til å redusere samfunnsproblemene. Vi arbeider for å opprette flere kontaktflater mellom frivillig og offentlig virke.

13 Kurs og seminarer Det er satt fokus på jenter og frafallet fra organisert idrett gjennom ulike seminarer og kurs. Høsten 2007 møtte 50 trenere opp, to dager, for å diskutere dette temaet, men også for å få faglig påfyll fra svært kompetente foredragsholdere. Samlinger for ansatte i idrettslag. 2 faste dags -samlinger pr år. Kompetanseheving for ansatte i idrettslag Idrett og ledelse, trinn 1 og 2. ( 120 timer).

14 Økonomi Kommunale tilskudd i 2008: 6,2 mill

15 Kommunale tilskuddsordninger
Kommunalt driftstilskudd 2008: 3,55 mill Kommunalt driftstilskudd gis til idrettslag som driver aktivt for barn og ungdom til og med det året de fyller 19 år. kommunalt anleggstilskudd 2008: ,- Anlegget skal være godkjent av Idrettsrådet Stavanger som tilskuddsberettiget. Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene basert på anleggets eventuelle nettokostnader. I tildelingen 2007 var prosenttildelingen av underskuddet ca 25%.

16 Kommunale tilskuddsordninger
Kommunalt idrettsstipend 2008: ,- Kr til kvalifiserte trenere og utøvere. Underskuddsgaranti Underskuddsgarantien er begrenset til 50% av underskuddet og inntil kr ,- i støtte. Uforutsette utgifter Det kan søkes om dekking av uforutsette utgifter av ekstraordinær art. Inntil kr ,- Premier ved mesterskap Tilskuddet er kr. 1000,- pr. klasse. Maksimalt kr. 4000,-. Barne- og ungdomssekretær I tillegg er det en ordning i Stavanger kommune der idrettslag og andre lag/org. kan søke om tilskudd så sant de har ansatte.

17 Statlige tilskuddsordninger
Lokale aktivitetsmidler 2008: 4,3 mill. 1/3 til barn - medlemmer mellom 6-12 år 2/3 til ungdom - medlemmer mellom år. Inntil 15% av totalsummen kan avsettes til øremerkede tiltak (Idrett+). IR fordeler disse midlene jf. årsmøtevedtak. Idrett+. 2008: Kr ,-

18 Idrett+ Samfunnsengasjementet Idrett+ handler om å bygge nettverk overfor grupper og enkeltmennesker med særskilte behov, samt utvikle gode aktivitetstiltak for barn og ungdom.

19 Idrett+ Idrett og Utfordring Åpen hall Rumble og minirumble
Idretts fritidsordning Fargerik fotball Ferieklubber Temakvelder Åpent klubbhus Hjelpetrener Åpen søknad

20 Idrett+ Idrett og utfordring
Gir ungdom som befinner seg i risikosonen for uønsket atferd et tilbud om fysisk aktivitet i idrettslagene i Stavanger. Hinna FK har I&U grupper. Hinna FK samarbeider med en barnevernsinstitusjon. Brodd IL samarbeider med Uteseksjonen og Fritid.

21 Idrett+ Åpen hall I dag er det 4 klubber som driver åpen hall hver fredag. Tastvarden HK (Tastarustå) Brodd IL (Storhaughallen) Hundvåg FK (Hundvåghallen) Hinna FK (Jåttåhallen)

22 Idrett+ Idrettens fritidsordning
IFO er bygget over samme lest som SFO, men gir idrett en mye mer sentrale plass både i utforming og gjennomføring. I dag er det seks klubber som driver IFO: Madla IL, KFUM, Viking FK, Vidar, Tasta IL, Hinna FK.

23 Fremtiden Vi ønsker å bedre idrettslagene vilkår, både de økonomiske og de som er knyttet til selve aktiviteten. Kompetanseheving av trenere/ledere. Videreutvikling av Idrett+. Fortsatt sterkt fokus på anleggsutbygging. I større grad utnytte potensialet i Hanssons Minde. Arbeide for gode samarbeidsformer mellom idrett og skole/barnehage slik at idretten kan bidra til mer og bedre fysisk aktivitet i skole/barnehage.


Laste ned ppt "- en presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google