Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- en presentasjon. Organisasjonstilhørighet Hva er et idrettsråd?  Idrettsrådet Stavanger er stavangeridretten sitt organ. Idrettsrådet skal arbeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- en presentasjon. Organisasjonstilhørighet Hva er et idrettsråd?  Idrettsrådet Stavanger er stavangeridretten sitt organ. Idrettsrådet skal arbeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 - en presentasjon

2 Organisasjonstilhørighet

3 Hva er et idrettsråd?  Idrettsrådet Stavanger er stavangeridretten sitt organ. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige kår for idretten i kommunen.

4 Historie  Idrettslag i enkelte kommuner opprettet i slutten av 1940- årene et felles utvalg (idrettsråd) som hadde som oppgave å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen.  I 1967 foreslo NIF å opprette Idrettens Kontaktutvalg (IKU) som fast ledd. Etter en tilpasningsperiode på tre-fire år ble kontaktutvalgene lovfestet som et nytt organisasjonsledd på Idrettstinget i november 1971.  Fra 1994 ble navnet endret til idrettsråd.

5 Historie  Stavanger opprettet IKU 1.februar 1969  2002: Ansatte daglig leder.  2003: Flyttet til Hanssons Minde.  2004: Utvidet med 1 idrettskonsulent.  2007: Utvidet til 2 idrettskonsulenter.

6 Hanssons Minde   IR holder til like ved Tjensvollkrysset, Stavanger idrettshall og Rica Forum Hotell.   Hele 1.etg. kan lånes til møte- /kursvirksomhet av Idrettslag i Stavanger gratis.   I 2.etg. har administrasjonen sine kontorer.

7 Hanssons Minde  Utleie – –I tillegg til at idretten får låne lokalene, leier vi ut lokalene til spesielle arrangementer som begrenser seg til barnedåp, konfirmasjon og kurs/konferanser - dag, kveld og helger, så lenge dette ikke går ut over idrettens egne ønsker/behov. –Idrettslag i Stavanger: Kurs og møtevirksomhet er gratis hele uken. Skal det være matservering i tilknytning til årsmøter, jubileumsfester etc. kr. 1000,- –Idrettslag i Stavanger: Kurs og møtevirksomhet er gratis hele uken. Skal det være matservering i tilknytning til årsmøter, jubileumsfester etc. kr. 1000,- –Særkretser: møte kursvirksomhet stort møtelokale kr. 500,- lite møtelokale/styrerom kr. 250,- –Særkretser: møte kursvirksomhet stort møtelokale kr. 500,- lite møtelokale/styrerom kr. 250,- –Privat: konfirmasjon, barnedåp: helgepris fredag 12:00 - mandag 12:00 kr. 4000,- (inkl. vask) –Firma: Ta kontakt. –Kurs/konferanser over lenger tid og/eller helg pris på forespørsel.

8 Idrettsrådet Stavanger  Idrettsrådet representerer idrettslagene i Stavanger  I Stavanger er det i overkant av 150 idrettslag som tilbyr et stort antall idretter.  Ca. 35.000 medlemmer.  I tillegg kommer bedriftsidrettens lag og medlemmer.

9 Styret og administrasjon  Idrettsrådets styre blir valgt på årsmøte der alle IL har to stemmer hver.  Styret er IR høyeste organ mellom årsmøtene. Styremøter holdes ca en gang pr mnd. I tillegg kommer en rekke mindre møter og representasjoner.  IRs administrasjon tar seg av den daglige driften.

10 IR arbeidsoppgaver a)Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. b)Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. c)Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. d)Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

11 Hva gjør vi?  Gir råd og veiledning til idretten og kommunale instanser.  Er med i planleggingsprosessen av idrettsanlegg.  Arbeider for at IL skal ha best mulig kår både anleggsmessig, treningsmessig og økonomisk.  Gir ungdommen et talerør gjennom Ungdomsrådet  Fordeler kommunale tilskudd.

12 Hva gjør vi?  Ankeinstans for klager knyttet til treningstid/tildelinger.  Arbeider aktivt for å redusere frafallet, spesielt blant jenter.  Vi tar et samfunnsansvar utover primæroppgavene til idretten - ved å bruke idretten som verktøy for å bidra til å redusere samfunnsproblemene.  Vi arbeider for å opprette flere kontaktflater mellom frivillig og offentlig virke.

13 Kurs og seminarer  Det er satt fokus på jenter og frafallet fra organisert idrett gjennom ulike seminarer og kurs. –Høsten 2007 møtte 50 trenere opp, to dager, for å diskutere dette temaet, men også for å få faglig påfyll fra svært kompetente foredragsholdere.  Samlinger for ansatte i idrettslag. –2 faste dags -samlinger pr år.  Kompetanseheving for ansatte i idrettslag –Idrett og ledelse, trinn 1 og 2. ( 120 timer).

14 Økonomi  Kommunale tilskudd i 2008: 6,2 mill

15 Kommunale tilskuddsordninger  Kommunalt driftstilskudd –2008: 3,55 mill –Kommunalt driftstilskudd gis til idrettslag som driver aktivt for barn og ungdom til og med det året de fyller 19 år.  kommunalt anleggstilskudd –2008: 775 000,- –Anlegget skal være godkjent av Idrettsrådet Stavanger som tilskuddsberettiget. Tilskuddet fordeles prosentvis blant idrettslagene basert på anleggets eventuelle nettokostnader. I tildelingen 2007 var prosenttildelingen av underskuddet ca 25%.

16 Kommunale tilskuddsordninger  Kommunalt idrettsstipend –2008: 100 000,- –Kr. 5000 til kvalifiserte trenere og utøvere.  Underskuddsgaranti –Underskuddsgarantien er begrenset til 50% av underskuddet og inntil kr. 25.000,- i støtte.  Uforutsette utgifter –Det kan søkes om dekking av uforutsette utgifter av ekstraordinær art. –Inntil kr. 25.000,-  Premier ved mesterskap –Tilskuddet er kr. 1000,- pr. klasse. Maksimalt kr. 4000,-.  Barne- og ungdomssekretær –I tillegg er det en ordning i Stavanger kommune der idrettslag og andre lag/org. kan søke om tilskudd så sant de har ansatte.

17 Statlige tilskuddsordninger  Lokale aktivitetsmidler –2008: 4,3 mill. –1/3 til barn - medlemmer mellom 6-12 år 2/3 til ungdom - medlemmer mellom 13-19 år. –Inntil 15% av totalsummen kan avsettes til øremerkede tiltak (Idrett+). –IR fordeler disse midlene jf. årsmøtevedtak.  Idrett+. –2008: Kr. 550 000,-

18 Idrett+  Samfunnsengasjementet Idrett+ handler om å bygge nettverk overfor grupper og enkeltmennesker med særskilte behov, samt utvikle gode aktivitetstiltak for barn og ungdom.

19 Idrett+  Idrett og Utfordring  Åpen hall  Rumble og minirumble  Idretts fritidsordning  Fargerik fotball  Ferieklubber  Temakvelder  Åpent klubbhus  Hjelpetrener  Åpen søknad

20 Idrett+  Idrett og utfordring –Gir ungdom som befinner seg i risikosonen for uønsket atferd et tilbud om fysisk aktivitet i idrettslagene i Stavanger. –Hinna FK har I&U grupper. –Hinna FK samarbeider med en barnevernsinstitusjon. –Brodd IL samarbeider med Uteseksjonen og Fritid.

21 Idrett+  Åpen hall –I dag er det 4 klubber som driver åpen hall hver fredag. –Tastvarden HK(Tastarustå) –Brodd IL(Storhaughallen) –Hundvåg FK(Hundvåghallen) –Hinna FK(Jåttåhallen)

22 Idrett+  Idrettens fritidsordning –IFO er bygget over samme lest som SFO, men gir idrett en mye mer sentrale plass både i utforming og gjennomføring. –I dag er det seks klubber som driver IFO:  Madla IL, KFUM, Viking FK, Vidar, Tasta IL, Hinna FK.

23 Fremtiden  Vi ønsker å bedre idrettslagene vilkår, både de økonomiske og de som er knyttet til selve aktiviteten.  Kompetanseheving av trenere/ledere.  Videreutvikling av Idrett+.  Fortsatt sterkt fokus på anleggsutbygging.  I større grad utnytte potensialet i Hanssons Minde.  Arbeide for gode samarbeidsformer mellom idrett og skole/barnehage slik at idretten kan bidra til mer og bedre fysisk aktivitet i skole/barnehage.


Laste ned ppt "- en presentasjon. Organisasjonstilhørighet Hva er et idrettsråd?  Idrettsrådet Stavanger er stavangeridretten sitt organ. Idrettsrådet skal arbeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google