Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012

2 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hovedfokus 2012: Hverdagsrehabilitering 6. jul

3 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Handlingsplan for jul Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Inntekts- og arbeidsforhold Fagorganisasjonen 3

4 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Skjer det endring nå? Samhandlingsreformen

5 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Norsk Ergoterapeutforbund Fanget interessen for hverdagsrehabilitering på nyåret 2011 Arrangerte åpent frokostseminar om hverdagsrehabilitering med forsker Pia Kürstein Kjellberg april 2011 Siden har det gått raskt

6 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Vi erfarer interesse fra KRD og HOD KS Arendalskonferansen og InnoMed Helsedirektoratet Representanter fra ca 30 kommuner fra 14 fylker ha tatt kontakt 6

7 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| En innsats som bidrar til å løse framtidas demografiske utfordring Utvikler mestringskultur En erkjennelse av behovet for tettere tverrfaglighet, ikke en markedsføring av enkeltprofesjoner 7 Ide: Hverdagsrehabilitering!

8 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Starten: Østersund (1999) erfaringer publisert av M. Månsson(2007) Fredericia (2008) med følgeforskning av Dansk Sundhedsinstitut Flere andre svenske og danske kommuner 8

9 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hverdagsrehabilitering Innsats som gjøres i borgerens hjem eller nærmiljø for å utvikle, gjenvinne, vedlikeholde eller forbygge funksjonsfall 9

10 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Målsettinger Overordnet mål: Borgeren skal bevare indflydelse på sit eget liv så lang tid som muligt Mål for: Ansatte: øget fokus på forebyggelse gennem flerfaglighed Borgere: styrket evnen til at tage vare på sig selv Mødet: samarbejde om at realisere målet

11 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hvordan Alle nye brukere vurderes ca 1/3 er aktuelle ifølge DSI Trening og tilrettelegging der en kan - pleie der en må! 11

12 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Tverrfaglig teamarbeid Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pleiemedhjelpere og hjemmehjelpere 12

13 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Endringene: Målsetting: Bygger på brukerens egne ønsker (COPM) Fokus: Støtte borgeren til å klare seg selv (fra hjelper til trener) Tid: Intensiv innsats i begynnelsen, som avsluttes etter hvert 13

14 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Fordeler Gevinster for borgerne –”Farvel til de 300 fra hjemmeplejen” Gevinster for medarbejderne –Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde –Terapeuterne i rivende udvikling Gevinster for kommunen –For 13 mio. kr. sparede hjemmeplejeydelser/år

15 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Resultat (Fredericia N=404) % uten behov for hjelp 40% avsluttet med mindre hjelp 15% avsluttet med samme hjelp Tilfredse brukere og medarbeidere 15

16 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Suksesskriterier Økonomi Organisasjon –Basis i hjemmepleien med terapeuter som motor –Veldefinert team Ledelse Kompetanseutvikling 6. jul

17 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger (1) Afsæt de nødvendige midler up front –Økonomisk –Ledelsesmæssigt –Tidsmæssigt Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for –Borgere –Medarbejdere –Kommuneøkonomi Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt –Trinvis udvikling –Mulighed for læring –Dokumentation af positive resultater

18 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger (2) Forankr det rehabiliterende arbejde i veldefinerede borgerteams med –En ansvarlig visitator –En ansvarlig terapeut (evt. sygeplejerske ell. assistent) –1-2 ansvarlige hjemmetrænere Understøt teamene med –Gode fysiske rammer –God og tydelig ledelse fra bund til top

19 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Prosjekt: Innføring av hverdags- rehabilitering i norske kommuner 6. jul Fire faser (søknad): 1.Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2.Lokal kompetanseoppbygging 3.Nettverksbygging og faglig oppfølging 4.Avslutning og oppsummering

20 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 1. Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2012 Gi begrepet hverdagsrehabilitering innhold Bidra til at kommuner får kunnskap om og starter hverdagsrehabilitering Kunnskapssøk, møter, foredrag, hjemmesider, informasjonsmateriell, OBS: Arendalskonferansen juni

21 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 2. Lokal kompetanseoppbygging Rette seg mot kommuner som vedtar etablering av hverdagsrehabilitering Råd og veiledning Fagspesifikke kurs, kost-nyttestudier, kontakt høgskole-, universitet- og forskningsmiljø

22 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 3. Nettverksbygging og faglig oppfølging Utvikle nettverk mellom kommuner som etablerer hverdagsrehabilitering Dele erfaring og ideer

23 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 4. Avslutning og oppsummering Oppsummere arbeidet med å etablere hverdagsrehabilitering i norske kommuner Nasjonal konferanse om hverdagsrehabilitering

24 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hva betyr satsning på hverdagsrehabilitering for forbundet? 6. jul Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Inntekts- og arbeidsforhold Fagorganisasjonen 24

25 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Skolere ergoterapeuter om hverdagsrehabilitering Kurs –CMOP/COPM, kartleggingsinstrumenter –Fagdager Kompetansebeskrivelser Ergoterapeuten - temanummer Møte med utdanningene Forskning

26 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Inntekts- og arbeidsforhold Synliggjøre ergoterapeuters kompetanse Nye arbeidsområder og stillinger Nye funksjoner Nye samarbeidspartnere og organisatoriske endringer Lønnsmuligheter!!

27 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Fagorganisasjonen Skolere medlemmer til å informere om og til å ta utfordringer med hverdagsrehabilitering Spre informasjon om hverdagsrehabilitering –Politikere –Beslutningstakere –Allmennheten

28 Mette Kolsrud Forbundsleder Telefon: E-post:


Laste ned ppt "Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google