Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012

2 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hovedfokus 2012: Hverdagsrehabilitering 6. jul. 20142

3 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Handlingsplan for 2012 6. jul. 2014 Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Inntekts- og arbeidsforhold Fagorganisasjonen 3

4 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Skjer det endring nå? Samhandlingsreformen 01.01.2012 26.1.20124

5 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Norsk Ergoterapeutforbund Fanget interessen for hverdagsrehabilitering på nyåret 2011 Arrangerte åpent frokostseminar om hverdagsrehabilitering med forsker Pia Kürstein Kjellberg april 2011 Siden har det gått raskt 26.1.20125

6 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Vi erfarer interesse fra 26.1.2012 KRD og HOD KS Arendalskonferansen og InnoMed Helsedirektoratet Representanter fra ca 30 kommuner fra 14 fylker ha tatt kontakt 6

7 SIDE ||www.ergoterapeutene.org|26.1.2012 En innsats som bidrar til å løse framtidas demografiske utfordring Utvikler mestringskultur En erkjennelse av behovet for tettere tverrfaglighet, ikke en markedsføring av enkeltprofesjoner 7 Ide: Hverdagsrehabilitering!

8 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Starten: 26.1.2012 Østersund (1999) erfaringer publisert av M. Månsson(2007) Fredericia (2008) med følgeforskning av Dansk Sundhedsinstitut Flere andre svenske og danske kommuner 8

9 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hverdagsrehabilitering 26.1.2012 Innsats som gjøres i borgerens hjem eller nærmiljø for å utvikle, gjenvinne, vedlikeholde eller forbygge funksjonsfall 9

10 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Målsettinger Overordnet mål: Borgeren skal bevare indflydelse på sit eget liv så lang tid som muligt Mål for: Ansatte: øget fokus på forebyggelse gennem flerfaglighed Borgere: styrket evnen til at tage vare på sig selv Mødet: samarbejde om at realisere målet 26.1.201210

11 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hvordan 26.1.2012 Alle nye brukere vurderes ca 1/3 er aktuelle ifølge DSI Trening og tilrettelegging der en kan - pleie der en må! 11

12 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Tverrfaglig teamarbeid 26.1.2012 Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pleiemedhjelpere og hjemmehjelpere 12

13 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Endringene: 26.1.2012 Målsetting: Bygger på brukerens egne ønsker (COPM) Fokus: Støtte borgeren til å klare seg selv (fra hjelper til trener) Tid: Intensiv innsats i begynnelsen, som avsluttes etter hvert 13

14 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Fordeler Gevinster for borgerne –”Farvel til de 300 fra hjemmeplejen” Gevinster for medarbejderne –Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde –Terapeuterne i rivende udvikling Gevinster for kommunen –For 13 mio. kr. sparede hjemmeplejeydelser/år 26.1.201214

15 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Resultat (Fredericia N=404) 26.1.2012 45% uten behov for hjelp 40% avsluttet med mindre hjelp 15% avsluttet med samme hjelp Tilfredse brukere og medarbeidere 15

16 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Suksesskriterier Økonomi Organisasjon –Basis i hjemmepleien med terapeuter som motor –Veldefinert team Ledelse Kompetanseutvikling 6. jul. 201416

17 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger (1) Afsæt de nødvendige midler up front –Økonomisk –Ledelsesmæssigt –Tidsmæssigt Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for –Borgere –Medarbejdere –Kommuneøkonomi Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt –Trinvis udvikling –Mulighed for læring –Dokumentation af positive resultater 26.1.201217

18 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger (2) Forankr det rehabiliterende arbejde i veldefinerede borgerteams med –En ansvarlig visitator –En ansvarlig terapeut (evt. sygeplejerske ell. assistent) –1-2 ansvarlige hjemmetrænere Understøt teamene med –Gode fysiske rammer –God og tydelig ledelse fra bund til top 26.1.201218

19 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Prosjekt: Innføring av hverdags- rehabilitering i norske kommuner 6. jul. 201419 Fire faser (søknad): 1.Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2.Lokal kompetanseoppbygging 3.Nettverksbygging og faglig oppfølging 4.Avslutning og oppsummering

20 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 1. Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2012 Gi begrepet hverdagsrehabilitering innhold Bidra til at kommuner får kunnskap om og starter hverdagsrehabilitering Kunnskapssøk, møter, foredrag, hjemmesider, informasjonsmateriell, OBS: Arendalskonferansen 12-13 juni 26.1.201220

21 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 2. Lokal kompetanseoppbygging 2012-2013 Rette seg mot kommuner som vedtar etablering av hverdagsrehabilitering Råd og veiledning Fagspesifikke kurs, kost-nyttestudier, kontakt høgskole-, universitet- og forskningsmiljø 26.1.201221

22 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 3. Nettverksbygging og faglig oppfølging 2013-2014 Utvikle nettverk mellom kommuner som etablerer hverdagsrehabilitering Dele erfaring og ideer 26.1.201222

23 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| 4. Avslutning og oppsummering 2014-2015 Oppsummere arbeidet med å etablere hverdagsrehabilitering i norske kommuner Nasjonal konferanse om hverdagsrehabilitering 26.1.201223

24 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hva betyr satsning på hverdagsrehabilitering for forbundet? 6. jul. 2014 Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Inntekts- og arbeidsforhold Fagorganisasjonen 24

25 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Skolere ergoterapeuter om hverdagsrehabilitering Kurs –CMOP/COPM, kartleggingsinstrumenter –Fagdager Kompetansebeskrivelser Ergoterapeuten - temanummer Møte med utdanningene Forskning

26 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Inntekts- og arbeidsforhold Synliggjøre ergoterapeuters kompetanse Nye arbeidsområder og stillinger Nye funksjoner Nye samarbeidspartnere og organisatoriske endringer Lønnsmuligheter!!

27 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Fagorganisasjonen Skolere medlemmer til å informere om og til å ta utfordringer med hverdagsrehabilitering Spre informasjon om hverdagsrehabilitering –Politikere –Beslutningstakere –Allmennheten

28 Mette Kolsrud Forbundsleder Telefon: 92026268 E-post: mette.kolsrud@ergoterapeutene.org


Laste ned ppt "Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012 Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google