Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder - 2012
Fagpolitisk konferanse i fylkesavdelingene for Oslo og Akershus 6. Mars 2012

2 Hovedfokus 2012: Hverdagsrehabilitering
4. apr. 2017

3 Handlingsplan for 2012 Samfunns-, helse- og velferdspolitikk
Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Inntekts- og arbeidsforhold Fagorganisasjonen 4. apr. 2017

4 Skjer det endring nå? Samhandlingsreformen 01.01.2012
Nou 2011: 11: pkt og s 63, 7.1 s 99: Hverdagsrehabilitering og Boks 5.7 s 64 Hemrehabilitering (Østersund) Nasjonal helse og omsorgsplan s 68: Brukerstyrt rehabilitering/Fredericia

5 Norsk Ergoterapeutforbund
Fanget interessen for hverdagsrehabilitering på nyåret 2011 Arrangerte åpent frokostseminar om hverdagsrehabilitering med forsker Pia Kürstein Kjellberg april 2011 Siden har det gått raskt

6 Vi erfarer interesse fra
KRD og HOD KS Arendalskonferansen og InnoMed Helsedirektoratet Representanter fra ca 30 kommuner fra 14 fylker ha tatt kontakt Spørretimen i Stortinget Afshan Rafiq:Hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i verk for å gi de eldre en verdig alderdom med en eldreomsorg som er tilpasset deres ønsker og behov? Strøm-Erichsen (Ap) Regjeringen har derfor vektlagt kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. I Omsorgsplan 2015 er aktiv omsorg én av fem hovedstrategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer. Et annet godt eksempel på aktiv omsorg er etableringen av hjemmerehabilitering i Fredericia kommune i Danmark. Fredericia-modellen har hatt stor utbredelse i Danmark og synes nå også å bre seg til norske kommuner. Med tidlig innsats, opptrening i hjemmet og brukernes personlige mål som utgangspunkt, har Fredericia kommune redusert behovet for hjemmehjelp betydelig og bidratt til økt kvalitet for mange brukere.

7 Ide: Hverdagsrehabilitering!
En innsats som bidrar til å løse framtidas demografiske utfordring Utvikler mestringskultur En erkjennelse av behovet for tettere tverrfaglighet, ikke en markedsføring av enkeltprofesjoner Nasjonal helse og omsorgsplan s 68: Brukerstyrt rehabilitering/Fredericia

8 Starten: Østersund (1999) erfaringer publisert av M. Månsson(2007)
Fredericia (2008) med følgeforskning av Dansk Sundhedsinstitut Flere andre svenske og danske kommuner

9 Hverdagsrehabilitering
Innsats som gjøres i borgerens hjem eller nærmiljø for å utvikle, gjenvinne, vedlikeholde eller forbygge funksjonsfall

10 Målsettinger Overordnet mål:
Borgeren skal bevare indflydelse på sit eget liv så lang tid som muligt Mål for: Ansatte: øget fokus på forebyggelse gennem flerfaglighed Borgere: styrket evnen til at tage vare på sig selv Mødet: samarbejde om at realisere målet

11 Hvordan Alle nye brukere vurderes ca 1/3 er aktuelle ifølge DSI
Trening og tilrettelegging der en kan - pleie der en må!

12 Tverrfaglig teamarbeid
Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pleiemedhjelpere og hjemmehjelpere

13 Endringene: Målsetting: Bygger på brukerens egne ønsker (COPM)
Fokus: Støtte borgeren til å klare seg selv (fra hjelper til trener) Tid: Intensiv innsats i begynnelsen, som avsluttes etter hvert

14 Fordeler Gevinster for borgerne ”Farvel til de 300 fra hjemmeplejen”
Gevinster for medarbejderne Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde Terapeuterne i rivende udvikling Gevinster for kommunen For 13 mio. kr. sparede hjemmeplejeydelser/år

15 Resultat (Fredericia N=404)
45% uten behov for hjelp 40% avsluttet med mindre hjelp 15% avsluttet med samme hjelp Tilfredse brukere og medarbeidere

16 Suksesskriterier Økonomi Organisasjon Ledelse Kompetanseutvikling
Basis i hjemmepleien med terapeuter som motor Veldefinert team Ledelse Kompetanseutvikling 4. apr. 2017

17 Anbefalinger (1) Afsæt de nødvendige midler up front
Økonomisk Ledelsesmæssigt Tidsmæssigt Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for Borgere Medarbejdere Kommuneøkonomi Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt Trinvis udvikling Mulighed for læring Dokumentation af positive resultater

18 Anbefalinger (2) Forankr det rehabiliterende arbejde i veldefinerede borgerteams med En ansvarlig visitator En ansvarlig terapeut (evt. sygeplejerske ell. assistent) 1-2 ansvarlige hjemmetrænere Understøt teamene med Gode fysiske rammer God og tydelig ledelse fra bund til top

19 Prosjekt: Innføring av hverdags- rehabilitering i norske kommuner
Fire faser (søknad): Kunnskapsoppbygging og motivasjon Lokal kompetanseoppbygging Nettverksbygging og faglig oppfølging Avslutning og oppsummering 4. apr. 2017

20 1. Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2012
Gi begrepet hverdagsrehabilitering innhold Bidra til at kommuner får kunnskap om og starter hverdagsrehabilitering Kunnskapssøk, møter, foredrag, hjemmesider, informasjonsmateriell, OBS: Arendalskonferansen juni

21 2. Lokal kompetanseoppbygging 2012-2013
Rette seg mot kommuner som vedtar etablering av hverdagsrehabilitering Råd og veiledning Fagspesifikke kurs, kost-nyttestudier, kontakt høgskole-, universitet- og forskningsmiljø Opplæring av Hjemmetrenere (fra passivisering ti aktivisering) Samarbeidsformer, gjensidig tillit Utvikling av metodisk arbeid til fysio, ergo og sykepleie Veiledningskompetanse Følgeforskning

22 3. Nettverksbygging og faglig oppfølging 2013-2014
Utvikle nettverk mellom kommuner som etablerer hverdagsrehabilitering Dele erfaring og ideer Dele kunnskap; allerede gjennom Arendalskonferansen og (Arendalskonferansen) Allerede nettverksutveksling for to uker siden + Rehab 2012

23 4. Avslutning og oppsummering 2014-2015
Oppsummere arbeidet med å etablere hverdagsrehabilitering i norske kommuner Nasjonal konferanse om hverdagsrehabilitering Stor nasjonal konferanse med oppsummering av erfaringer

24 Hva betyr satsning på hverdagsrehabilitering for forbundet?
Samfunns-, helse- og velferdspolitikk Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling Inntekts- og arbeidsforhold Fagorganisasjonen 24 4. apr. 2017

25 Ergoterapi – utdanning, utøvelse og utvikling
Skolere ergoterapeuter om hverdagsrehabilitering Kurs CMOP/COPM, kartleggingsinstrumenter Fagdager Kompetansebeskrivelser Ergoterapeuten - temanummer Møte med utdanningene Forskning

26 Inntekts- og arbeidsforhold
Synliggjøre ergoterapeuters kompetanse Nye arbeidsområder og stillinger Nye funksjoner Nye samarbeidspartnere og organisatoriske endringer Lønnsmuligheter!!

27 Fagorganisasjonen Skolere medlemmer til å informere om og til å ta utfordringer med hverdagsrehabilitering Spre informasjon om hverdagsrehabilitering Politikere Beslutningstakere Allmennheten

28 Mette Kolsrud Forbundsleder Telefon: 92026268
E-post:


Laste ned ppt "Norsk Ergoterapeutforbund Fokusområder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google