Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevern Introduksjonskurs for nyansatte 4. oktober 2011 Johnny Advocaat-Vedvik smittevernrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevern Introduksjonskurs for nyansatte 4. oktober 2011 Johnny Advocaat-Vedvik smittevernrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevern Introduksjonskurs for nyansatte 4. oktober 2011 Johnny Advocaat-Vedvik smittevernrådgiver

2 På grønlandsk betyr smitte: ”Det lille man kan gi bort til en annen.”

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Urinveisinfeksjoner 20-30 % Luftveisinfeksjoner 20-25 % Postoperative sårinfeksjoner 15-25 % Prevalenstall

13 Disposisjon • Smittekjeden • Basale smittevernrutiner • Isoleringsregimer • Kunnskapsverktøy

14 • En gruppe tiltak som reduserer risikoen for overføring av sykdomsfremkallende mikrober fra kjente og ukjente smittekilder • Alle pasienter • Alt helsepersonell Basale smittevernrutiner

15 • Håndhygiene • Beskyttelse av hender (Hansker) • Beskyttelse av munn og nese og øyne • Beskyttelse av uniform/arbeidstøy • Desinfeksjon og renhold • Håndtering av tekstiler • Håndtering av avfall • Trygg injeksjonspraksis og desinfeksjon av hud • Forebyggende tiltak mot stikkuhell • Pasientplassering

16 Ikke-isolerte pasienter - som vi foreløpig ikke vet at har en smittsom sykdom Isolerte pasienter - har en smittsom sykdom

17 NORONORO Norovirus omgangssyke/norwalk agent/winter vomiting disease/gastroenteritt

18 Håndhygienens betydning • Det mest effektive og veldokumenterte enkelttiltak for å forebygge helsetjenesteervervede infeksjoner (tidl. sykehusinfeksjoner) Semmelweis (1847), Larsson, E. (1995), Pittet, D.(2000) • Helsepersonell utfører håndhygiene bare 50% av de gangene de skulle utført håndhygiene... • 30 - 50 % av dagens sykehusinfeksjoner kunne vært unngått ved å følge retningslinjer for håndhygiene.

19 Hånddesinfeksjon vs Såpe? 1. Hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er førstevalg. 2. Bruk håndvask med vanlig såpe og vann når hendene er synlig tilskitnet og tørk deretter med engangshåndklær

20

21

22

23 Håndhygienens etterlevelse • Det mest effektive og veldokumenterte enkelttiltak for å forebygge helsetjenesteervervede infeksjoner (tidl. sykehusinfeksjoner) Semmelweis (1847), Larsson, E. (1995), Pittet, D.(2000) • Helsepersonell utfører håndhygiene bare 50% av de gangene de skulle utført håndhygiene... • 30 - 50 % av dagens sykehusinfeksjoner kunne vært unngått ved å følge retningslinjer for håndhygiene.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Hvordan utføre håndhygiene?

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Hinder for god håndhygiene • Ringer • Klokke • Armbånd • Lange negler • Løse negler • Neglelakk Fagernes (2008)

43 Fra registrering 5. mai 2009 - Initativ fra WHO og HSØ

44 Fra registrering 5. mai 2009 - Initativ fra WHO og HSØ

45 Utgjør ringer en infeksjonsrisiko? • Ringer, inkludert glatte ringer, øker forekomsten av potensielt patogene GNS på helsearbeideres hender. • Ringbruk er sterkt korrelert med bruk av klokker, og klokker synes å være korrelert med redusert bruk av sprit. • Helsearbeidere med klokker + ringer har signifikant høyere forekomst av bakterier. • Det er signifikant korrelasjon mellom generell bakteriemengden på hendene og mengde overført ved håndkontakt. Fagernes (2005)

46 Basale smittevernrutiner • Håndhygiene • Beskyttelse av hender (Hansker) • Beskyttelse av munn og nese og øyne • Beskyttelse av uniform/arbeidstøy • Desinfeksjon og renhold • Håndtering av tekstiler • Håndtering av avfall • Trygg injeksjonspraksis og desinfeksjon av hud • Forebyggende tiltak mot stikkuhell • Pasientplassering

47 Basale rutiner vs Isolasjon?

48 Isoleringsregimer KontaktsmitteDråpesmitteLuftsmitte BeskyttelseHansker Smittefrakk Hansker Smittefrakk Munnbind Hansker Smittefrakk Åndedrettsvern OverføringDirekte/indirekteDråpe (hudpartikkel) Dråpekjerne Fallhastighet-30 cm/sek (0,6 cm/sek) 0,003 cm/sek Tid det tar å falle 1 m -3 sek (3 min) 9 timer EksemplerESBL, salmonella, cl. difficile, skabb Influensa, norovirus, MRSA TBC, kopper, meslinger, SARS

49

50 Konsekvenser av isolasjon

51

52 Prosedyrer og infeksjonsrisiko • Matservering • Morgenstell • Munnstell • Sårstell • PVK • KAD • ECT

53 EK (elektronisk kvalitetshåndbok) • Prosedyresamling  Informasjon  Retningslinjer  Rutiner  Instrukser • Sykehusnivå og avdelingsnivå • Smittevern = S.22

54 Andre arbeidsverktøy • Intranettside om smittevern

55

56

57 Andre arbeidsverktøy • Intranettside om smittevern • E-læringsprogram om smittevern • www.infeksjonskontroll.no • PPS • fhi.no • Isolasjonsveileder

58 Spørsmål kommer og svar finnes Kollega Smittevernkontakt Enhetsleder Avdelingssjef Smittevernrådgiver Smittevernlege Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)


Laste ned ppt "Smittevern Introduksjonskurs for nyansatte 4. oktober 2011 Johnny Advocaat-Vedvik smittevernrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google