Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av urinveisinfeksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av urinveisinfeksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av urinveisinfeksjoner
Børre Johnsen Seksjon for smittevern Nordlandssykehuset HF

2 Urinveisinfeksjoner Forekommer hyppigst av alle sykehusinfeksjoner (35-40%) Mellom 3-4% av alle sykehus-pasienter får UVI Liggetid forlenges med 1-5 døgn >80% av nosokomiale UVI oppstår etter bruk av instrumenter i urinveiene, særlig etter kateterisering

3 Urinveisinfeksjoner (2)
Kateterisering er en vanlig prosedyre i somatiske sykehus Ca. 10% av alle innlagte pasienter får innlagt kateter UVI som oppstår under kateterbruk har gjerne et godartet, asymptomatisk forløp hos ellers friske personer I 20-30% av tilfellene kan det opptre symptomgivende infeksjoner

4 Urinveisinfeksjoner (3)
Infeksjonene kan spre seg i urinveiene , til prostata og bitestikler og til øvre urinveier Kan føre til bakteriemi og sepsis Er alvorlige komplikasjoner med betydelig dødelighet 1-4% av UVI-pas utvikler bakteriemi, og mellom 10-30% av disse dør Økt fare for UVI med graden av underliggende sykdom og alder

5 Hvordan urinveiene infiseres
Normalt sterile Unntatt uretras ytre del Kateterisering bryter kroppens normale forsvarsmekanisme Ballongen på kateteret hindrer komplett tømming av blæren Residualurin gjør at mikrobene får gode vekstforhold Mikroorganismene kommer vanligvis inn som en oppadstigende infeksjon

6 Hvordan urinveiene infiseres(2)
Mikrober i perineum kan spre seg til urinrøret Som regel mikrober fra pasientens egen tarm eller hudflora, men kan være overført fra omgivelsene via forurenset utstyr eller hender Hematogen/lymfogen spredning av mikrober til urinveiene er sjelden

7 Hvordan urinveiene infiseres(3)
Mange forskjellige typer mikrober forekommer Tegn på at instrumenteringen og nedsatt vertsforsvar er viktigere i utviklingen av denne type UVI enn bakterienes virulens E.coli dominerer (ca. 50%) Proteus, Klebsiella, Pseudomonas og Enterobacter-arter er også vanlige

8 Hvordan urinveiene infiseres(4)
Gram negative staver er også vanlige Gram positive mikrober (enterokokker, gule staph. koagulase neg. staph) og Candida forekommer også Ofte funn av blandingsflora Ofte mer resistente mikrober Viktig med bakt.us og resistens-bestemmelse

9 Hvordan urinveiene infiseres(5)
Mikrobene ved kateterassosiert UVI kan komme inn gjennom kateterlumen (intraluminalt) eller langs kateterets ytre overflate eller mellom kateteret og uretralveggen (transuretralt) Personer med anatomiske eller funksjonelle forandringer i urinveiene har større tilbøyelighet til å få UVI enn de som har normale urinveier

10 Hvordan urinveiene infiseres (7)
Insettingstidspunkt, stell og fjerningstidspunkt for kateter bør alltid dokumenteres Pas med UVI som skal gjennomgå operative inngrep i urinveiene bør behandles med antibakterielle midler før opr. Instrumenter, katetre, drenasje-systemer, skop og oppløsninger skal være sterile Aseptisk teknikk skal brukes Lukkede drenasjesystem

11 Hvordan urinveiene infiseres(8)
Opprettholdelsen av et sterilt lukket drenasjesystem er den viktigste forutsetningen for å unngå UVI Selv med et lukket sterilt system vil de aller fleste pas med permanent blærekateter utvikle UVI i løpet av dager Inneliggende katetre skiftes bare når det er tegn på obstruksjon

12 Vanlige symptomer: Feber Hyppig vannlating Smerter ved vannlating
Smerter over symfysen Sterk trang til vannlating Eldre kan ofte ha UVI uten smerte eller feber * Viktig å observere urinens lukt og farge. Sterk lukt og/eller grumsete urin er ikke alene et sikkert tegn på UVI

13 Innleggelse av kateter
Utføres bare av kvalifisert personale Så tynt kateter som mulig Aseptisk ”no touch” teknikk Ren arbeidsfrakk/sterile hansker Sterilt utstyr Vask med (desinfeksjonsmiddel/NaCl)?? Bruk tupfer/kompress en gang! Sterilt glidemiddel

14 Definisjoner RIK Ren Intermitterende Kateterisering
Når terapien utføres av pasient/bruker SIK Steril Intermitterende Kateterisering Når terapien utføres av helsepersonell

15 Fordeler Mer behagelig/naturlig Færre infeksjoner Færre skader
Mindre fare for stricturer Mindre sjanse for blæresteiner

16 Valg av drenasjesystem
Sterilt, kontinuerlig lukket Kateteret har via en slange forbindelse med en urinpose med tappekran Lukket system unngår kontaminasjon utenfra dersom det er lukket og man har fri urinstrøm fra slange til samlepose Medvirker til å redusere infeksjonsfrekvensen

17 Hovedpunkter – urinkateter
Innleggelse av kateter gjøres av utdannet personale Kateter skal kun brukes når det er nødvendig Håndhygiene Aseptisk teknikk/sterilt utstyr Feste kateteret ordentlig Lukket steril drenasje Prøver skal tas aseptisk Uhindret urinstrøm

18 Valg av drenasjesystem
Sterilt, kontinuerlig lukket Kateteret har via en slange forbindelse med en urinpose med tappekran Lukket system unngår kontaminasjon utenfra dersom det er lukket og man har fri urinstrøm fra slange til samlepose Medvirker til å redusere infeksjonsfrekvensen

19 Forebyggende tiltak God underlivshygiene Rikelig drikke
Surgjøring av urinen sitrusholdige drikker/vitamin C Metenamin (Hiprex) til pasienter som har hatt gjentatte UVI’er. Infeksjonen må være behandlet. Virker ved at stoffet spaltes til formaldehyd.

20 Forebyggende tiltak Gi C-vitamin samtidig med Hiprex for å få et surt miljø Hvis urinen inneholder urinstoffspaltende bakterier som bl.a. Proteus og Pseudomonas aeruginosa (motvirker surgjøring av urin) vil effekten av Metenamin hemmes Metenamin skal ikke gis ved bruk av kateter

21 Forebyggende tiltak Østrogen til kvinner som etter menopausen har gjentatte UVI? Tranebærsaft? Hos eldre: - hjelp til gode toalettrutiner. Ofte skifting hos inkontinente


Laste ned ppt "Forebygging av urinveisinfeksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google