Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkontinens hos kvinner Guri Rørtveit Spesialist i allmennmedisin, dr.med. Seksjon for allmennmedisin, UiB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkontinens hos kvinner Guri Rørtveit Spesialist i allmennmedisin, dr.med. Seksjon for allmennmedisin, UiB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkontinens hos kvinner Guri Rørtveit Spesialist i allmennmedisin, dr.med. Seksjon for allmennmedisin, UiB

2 Inkontinens hos kvinner Resultater etter behandling i 1 år Seim et al. BMJ 1996

3 Kostnader for samfunnet 2006 •Årlige kostnader (NAV) inkontinensutstyr: NOK 375 858 833 •Tilsvarende kostnader for diabetesutstyr: NOK 287 777 161

4 Inkontinens hos kvinner i allmennpraksis  Forekomst og risikofaktorer  Diagnostikk  Behandling

5 The Norwegian Epincont Study Forekomst av lekkasje i forhold til alder

6 Body mass index og inkontinens The Norwegian Epincont Study

7

8 Svangerskap og fødsel - stresslekkasje

9 Typiske pasientgrupper •Gravide og kvinner som nylig har født •Middelaldrende kvinner med nyoppståtte symptomer •Eldre kvinner som har hatt lekkasje lenge Casefinding?!

10 Diagnostikk – hvorfor? ==> behandling, prognose •Type •Alvorlighetsgrad •Varighet •Underliggende forhold

11 Diagnostikk - type •Lekkasje ved fysisk anstrengelse ? (hosting, latter, løfting) (hosting, latter, løfting) •Lekkasje ledsaget av sterk vannlatingstrang? •Begge deler? •Ingen av delene?

12 The Norwegian Epincont Study Prevalens av inkontinenstyper i forskjellige aldersgrupper

13 Fordeling av alvorlighet innenfor hver type UI The Norwegian Epincont Study

14 Diagnostikk - alvorlighetsgrad •Hvor ofte lekkasje ? (sjelden, ukentlig, daglig) •Hvor mye lekkasje ? (dråper, litt mer, større mengder) •Varighet

15 Alvorlighetsgrader Lett inkontinens: dråper noen ganger pr måned små/større mengder sjeldnere enn månedlig Moderat inkontinens: dråper en gang i uken eller oftere små/større mengder noen ganger pr måned Alvorlig inkontinens: små/større mengder ukentlig eller oftere

16 Diagnostikk – hvordan? •Anamnese •Klinisk undersøkelse – GU •Miksjonsliste •U-stix •Evt tilleggsundersøkelser

17 GU – hva og hvorfor? •Østrogenisering •Prolaps/descens •Tumor •Bekkenbunnstrening

18 Behandling - hovedprinsipper •Livsstilsråd (S+U) •Bekkenbunnstrening (S+U) •Blæretrening (U) •Elektrostimulering (U+s) •Hjelpemidler (S+U) •Medikamenter (U+S) •Kirurgi (S)

19 Henvisning  Ved usikker diagnose  Ved usikkerhet mht behandlingsstrategi  Ved manglende effekt etter 1/2 år  Mtp operasjon for moderat/alvorlig stressinkontinens når andre tiltak ikke har hatt tilstrekkelig effekt

20 Behandling av UI hos kvinner (I)  Stress (S), urge (U), blanding (både stress/urge) (B)  Informasjon - viktig del av behandling! (B)  Kartlegge forestillinger, uro og forventninger  Anatomi og normal vannlating  Type og årsak. Risikofaktorer. Aldring. Prognose  Egenomsorg. Behandlingsprinsipper. Tid

21 Behandling (II)  Trygderettigheter (B)  Medisiner på blå resept  Bleier på blå resept  Diverse hjelpemidler • Atferdstrening (U) (B?) • Toalett-trening (institusjon) • Blæretrening

22 Behandling (III)  Styrking av bekkenbunnen (S,B)  Treningsprogram  sjekk av teknikk og styrke  Fysioterapeut  Knipkoner  Elektrostimulering  Langtids- (S) og maksimalstimulering (U)  Kirurgi (S)  Middels til alvorlig grad  Etter konservativ behandling

23 Behandling (IV)  Medikamenter  Sjekk medikasjon for andre tilstander. Endre?  Østrogen (B) postmenopausalt  østriol lokalt eller systemisk. Østradiol?  Alfa-agonist (S)  Duloksetin (S)  Antikolinergikum (U)  overaktiv blære  tolterodin, trisykliske antidepressiva  Desmopressin (enurese, nokturi?)

24 Behandling (V)  Hjelpemidler  Spesialbleier (B)  natt- eller dagbleie  brosjyre, prøvepakker, bandasjist, apotek  utprøving - reseptregler  Kateter  Vaginale innlegg (S)  kontinensbue, vaginaltampong, urethrahette  Urethrale innlegg (S) (Viva)  Diverse (B)  kladder, sengeunderlag, truser, urinposer


Laste ned ppt "Inkontinens hos kvinner Guri Rørtveit Spesialist i allmennmedisin, dr.med. Seksjon for allmennmedisin, UiB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google