Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alvorlige hendelser Sikkerhetsforum 10.2.2005 Rune Solheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alvorlige hendelser Sikkerhetsforum 10.2.2005 Rune Solheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alvorlige hendelser Sikkerhetsforum 10.2.2005 Rune Solheim

2 Innhold  Ocean Vanguard 14.12.2004Tap av ankerkjettinger  Scarabeo 5 28.8.2004Mann over bord  Kårstø 7.1.2005Stor gasslekkasje  Mongstad 26.1.2005Gasslekkasje/H2S utslipp

3 Ocean Vanguard Tap av ankerkjettinger 14.12.2004

4 Ocean Vanguard

5 Ocean Vanguard status 14.12.2004 kl 2200  Reder:Diamond Drilling  Operatør:ENI  Lokasjon:Brønn 6406/1-3 Haltenbanken  Brønntype: Høyt trykk/Høy temperatur, avgrensning  Status brønn: Vanndyp 361 m 9 5/8” foringsrør satt på 4120 m 8 ½” hull boret til 4276 m Poretrykk grad.: 1,82 SG Slamvekt i åpent hull: 1,90 SG

6 Ocean Vanguard status 14.12.2004 kl 2200 ( forts)  Status operasjon: Reparerer boremaskin Hengt av borestreng i sikkerhetsventil Stengt nedre ”rør ventil” og ”kutte ventil” i sikkerhetsventil Stigerør er forberedt for avkopling (inneholder sjøvann) De-ballastert fra 21,1 til 23,5 m Observerer bevegelser på stigerør ( vinkel og ”heave”)

7 Ocean Vanguard status 14.12.2004 kl 2200 ( forts)  Værsituasjon Vind ca 55 knop fra 245 deg Bølgehøyde 15 m (10-12 m signifikant) Heave ca 4,8 m

8 Hendelsen kl 2240  Ankervinsj 1 og 2 slipper kjettingene

9 Konsekvenser  Ingen personskader!!!  Ankerkjetting 1 og 2 rauser ut  OV driver av ca 160 m og heller 7-12 grader  Strekksystem for stigerør overbelastes og bryter sammen  Stigerør slites av ved øvre kuleledd under boredekk  Kontrollslanger og ledewire for sikkerhetsventil/stigerør slites av  23 personer evakueres til Heidrun vha SAR senere på natten

10 Hovedelementer i granskingen  Ankersystem  Vedlikehold og operasjon av ankervinsjer  Operasjonsspesifikke prosedyrer og kjennskap til disse  Måling av vær og bølgedata og videreformidling av dette ombord  Kvalifikasjoner  Beredskapsmessig håndtering Gransking pågår - årsak ikke endelig klarlagt

11

12

13

14

15

16 Scarabeo 5 Mann over bord 28.8.2004

17 Mann over bord  Personellkorg i kjellerdekkområdet kom ut av kontroll under arbeid med årlig sertifisering  Armen på korga forlenget seg helt ut og sank mot sjøen  Personen i korga koplet fra sikkerhetssele og gikk ut av korga i det den nådde vannet  Umiddelbar varsling av situasjon til bro og MOB båt mannskap  MOB båt satt på sjøen og personen ble plukket opp innen 5 minutt

18

19 Oppfølging  Begge personellkorger tatt ut av bruk  Gransking v/ Saipem/Statoil  Undersøkelse v/ leverandør  3. part verifikasjon v/ DnV  Sikkerhetsmelding v/ Saipem  Tett oppfølging v/Ptil

20

21 Årsaker Direkte årsaker  Feil i kontrollsystem  Sannsynlig årsak til feil er inntrenging av vann/fuktighet i lokalt kontrollpanel  Bakenforliggende årsaker  Design manglet ”fail to safe” funksjon  Krav ihht NORSOK og Maskinforskriften ikke tilfredsstilt

22 Ptils vurdering av personellkorg  Løfteoperasjoner med personellforflytting er underlagt spesielle krav, ref. AF § 83, NORSOK R-003N  Disse krav skal tilfredsstilles fullt ut for denne type utstyr  Ptil vurderer arbeid i personellkorg av denne type som sikkert, forutsatt at alle krav er ivaretatt

23 Kårstø Stor gasslekkasje 7.1.2005

24 Hovedpunkter  Stor lekkasje med stort potensial  10,3 tonn propan lekket ut  Lekkasjen pågikk i 5 timer og 9 minutt  Beredskapsmessig håndtering

25 Beskrivelse av hendelse  Kl 01:20 7.1.2005 oppstod en lekkasje av propanvæske til omgivelsene fra en flens i utløpsrør fra høytrykksbeholder i Åsgard propan system  Lekkasjen oppstod under arbeid med å injisere metanol pga mistanke om hydratdannelse i en ventil  Metanol ble pumpet inn i et innelukket volum allerede fylt med inkompressibel propanvæske. Trykket steg umiddelbart når pumpen ble startet.  Pumpen kunne levere 250 barg. Designtrykk for system 11 barg. Driftstrykk 3 barg  Trykket blåste ut 1/3 del av pakning i flens

26 Konsekvens  Ingen personskader  Ubetydelige materielle skader  10,3 tonn propan lekket ut  Redusert produksjon i Åsgard anlegg  Utslipp til ytre miljø, 10,3 tonn propan + 50 tonn hydrokarboner

27 Barrierebrudd  Mangelfull risikoforståelse ved valg av metanol injeksjonspunkt  Mangelfull merking av ventiler i felt  Manglende operasjonsprosedyrer for bruk av metanolinjeksjonsvogn  Mangelfull opplæring av personell vedr bruk av ------------”-----------

28 Oppfølging  Gransking på nivå 1 v/ Statoil  Tett oppfølging v/Ptil  Ptil planlegger tilsynsaktivitet i 2005 mot virksomheten på Kårstø for å følge opp denne og andre hendelser

29 Mongstad Gasslekkasje/H²S utslipp 7.1.2005

30 Beskrivelse av hendelse  To prosessoperatører skulle fjerne blokkering i et 2” rør på koksanlegget  Blokkeringen ble forsøkt fjernet ved å trykke opp røret fra et annet grenrør  I det ”proppen” løsnet ble operatørene eksponert for giftig gass  Begge brakt til sykehus for kontroll og oppfølging.

31 Oppfølging - årsaker Årsak ikke endelig fastlagt  Gransking på nivå 2 v/ Statoil  Tett oppfølging v/Ptil  Felles trekk ved denne hendelsen og brannen i juli 2004 mht bakenforliggende årsaker. Følger opp hendelsene samlet.


Laste ned ppt "Alvorlige hendelser Sikkerhetsforum 10.2.2005 Rune Solheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google