Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum Rune Solheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum Rune Solheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum 10.2.2005 Rune Solheim
Alvorlige hendelser Sikkerhetsforum Rune Solheim

2 Innhold Ocean Vanguard 14.12.2004 Tap av ankerkjettinger
Scarabeo Mann over bord Kårstø Stor gasslekkasje Mongstad Gasslekkasje/H2S utslipp

3 Ocean Vanguard Tap av ankerkjettinger 14.12.2004

4 Ocean Vanguard

5 Ocean Vanguard status 14.12.2004 kl 2200
Reder: Diamond Drilling Operatør: ENI Lokasjon: Brønn 6406/1-3 Haltenbanken Brønntype: Høyt trykk/Høy temperatur, avgrensning Status brønn: Vanndyp 361 m 9 5/8” foringsrør satt på 4120 m 8 ½” hull boret til 4276 m Poretrykk grad.: 1,82 SG Slamvekt i åpent hull: 1,90 SG

6 Ocean Vanguard status 14.12.2004 kl 2200 (forts)
Status operasjon: Reparerer boremaskin Hengt av borestreng i sikkerhetsventil Stengt nedre ”rør ventil” og ”kutte ventil” i sikkerhetsventil Stigerør er forberedt for avkopling (inneholder sjøvann) De-ballastert fra 21,1 til 23,5 m Observerer bevegelser på stigerør ( vinkel og ”heave”)

7 Ocean Vanguard status 14.12.2004 kl 2200 (forts)
Værsituasjon Vind ca 55 knop fra 245 deg Bølgehøyde 15 m (10-12 m signifikant) Heave ca 4,8 m

8 Hendelsen kl 2240 Ankervinsj 1 og 2 slipper kjettingene

9 Konsekvenser Ingen personskader!!! Ankerkjetting 1 og 2 rauser ut
OV driver av ca 160 m og heller 7-12 grader Strekksystem for stigerør overbelastes og bryter sammen Stigerør slites av ved øvre kuleledd under boredekk Kontrollslanger og ledewire for sikkerhetsventil/stigerør slites av 23 personer evakueres til Heidrun vha SAR senere på natten

10 Hovedelementer i granskingen
Ankersystem Vedlikehold og operasjon av ankervinsjer Operasjonsspesifikke prosedyrer og kjennskap til disse Måling av vær og bølgedata og videreformidling av dette ombord Kvalifikasjoner Beredskapsmessig håndtering Gransking pågår - årsak ikke endelig klarlagt

11

12

13

14

15

16 Scarabeo 5 Mann over bord 28.8.2004

17 Mann over bord Personellkorg i kjellerdekkområdet kom ut av kontroll under arbeid med årlig sertifisering Armen på korga forlenget seg helt ut og sank mot sjøen Personen i korga koplet fra sikkerhetssele og gikk ut av korga i det den nådde vannet Umiddelbar varsling av situasjon til bro og MOB båt mannskap MOB båt satt på sjøen og personen ble plukket opp innen 5 minutt

18

19 Oppfølging Begge personellkorger tatt ut av bruk
Gransking v/ Saipem/Statoil Undersøkelse v/ leverandør 3. part verifikasjon v/ DnV Sikkerhetsmelding v/ Saipem Tett oppfølging v/Ptil

20

21 Årsaker Direkte årsaker Feil i kontrollsystem
Sannsynlig årsak til feil er inntrenging av vann/fuktighet i lokalt kontrollpanel Bakenforliggende årsaker Design manglet ”fail to safe” funksjon Krav ihht NORSOK og Maskinforskriften ikke tilfredsstilt

22 Ptils vurdering av personellkorg
Løfteoperasjoner med personellforflytting er underlagt spesielle krav, ref. AF § 83, NORSOK R-003N Disse krav skal tilfredsstilles fullt ut for denne type utstyr Ptil vurderer arbeid i personellkorg av denne type som sikkert, forutsatt at alle krav er ivaretatt

23 Kårstø Stor gasslekkasje 7.1.2005

24 Hovedpunkter Stor lekkasje med stort potensial
10,3 tonn propan lekket ut Lekkasjen pågikk i 5 timer og 9 minutt Beredskapsmessig håndtering

25 Beskrivelse av hendelse
Kl 01: oppstod en lekkasje av propanvæske til omgivelsene fra en flens i utløpsrør fra høytrykksbeholder i Åsgard propan system Lekkasjen oppstod under arbeid med å injisere metanol pga mistanke om hydratdannelse i en ventil Metanol ble pumpet inn i et innelukket volum allerede fylt med inkompressibel propanvæske. Trykket steg umiddelbart når pumpen ble startet. Pumpen kunne levere 250 barg. Designtrykk for system 11 barg. Driftstrykk 3 barg Trykket blåste ut 1/3 del av pakning i flens

26 Konsekvens Ingen personskader Ubetydelige materielle skader
10,3 tonn propan lekket ut Redusert produksjon i Åsgard anlegg Utslipp til ytre miljø, 10,3 tonn propan + 50 tonn hydrokarboner

27 Barrierebrudd Mangelfull risikoforståelse ved valg av metanol injeksjonspunkt Mangelfull merking av ventiler i felt Manglende operasjonsprosedyrer for bruk av metanolinjeksjonsvogn Mangelfull opplæring av personell vedr bruk av ”

28 Oppfølging Gransking på nivå 1 v/ Statoil Tett oppfølging v/Ptil
Ptil planlegger tilsynsaktivitet i 2005 mot virksomheten på Kårstø for å følge opp denne og andre hendelser

29 Mongstad Gasslekkasje/H²S utslipp 7.1.2005

30 Beskrivelse av hendelse
To prosessoperatører skulle fjerne blokkering i et 2” rør på koksanlegget Blokkeringen ble forsøkt fjernet ved å trykke opp røret fra et annet grenrør I det ”proppen” løsnet ble operatørene eksponert for giftig gass Begge brakt til sykehus for kontroll og oppfølging.

31 Oppfølging - årsaker Årsak ikke endelig fastlagt
Gransking på nivå 2 v/ Statoil Tett oppfølging v/Ptil Felles trekk ved denne hendelsen og brannen i juli 2004 mht bakenforliggende årsaker. Følger opp hendelsene samlet.


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum Rune Solheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google