Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurdering Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurdering Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurdering Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne

2 Risikovurdering Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Risiko er lik sannsynlighet x konsekvens

3 Hva mener vi med risiko? Dagligtale: Fare Uønsket hendelser
Mulighet for tap av….(vi mis

4

5

6

7 Risikovurdering Begreper omkring temaet risiko:
Risikokartlegging: farer og problemer, hva kan gå galt? Risikovurdering: hva er verst? hva skal vi prioritere? Risikoanalyse? grundig gransking av et spesielt risikoområde

8 Ledelsens holdninger?

9 Risikokartlegging Kartlegging av farer og problemer
Fullstendig kartlegging Løpende kartlegging Målrettet kartlegging

10 Fullstendig kartlegging
Dekke alle aktiviteter ved bedriften Omfatte alle forhold som kan innebære risiko for skader og sykdom på personer, materiell, skade ved brann, elektrisitet etc. og forurensing til luft, grunn eller vann. Hyppighet? Deltakere( eksterne)?

11 Løpende kartlegging I den daglige drift å registrere signaler på at helse-, milj- og sikkerhet kan/bør forbedres: Uhell, ulykker, nesten-ulykker Systematisk registrering av nesten-ulykker/avvik Forslag fra ansatte Rutiner som ikke blir fulgt ( avvik) Krav fra tilsynsmyndighet (pålegg m.m) Endringer ( nytilsatte, nytt utstyr, ny/endret prosess m.m (Kan tilsi målrettet kartlegging) Vernerunder Innspill fra BHT

12 Målrettet kartlegging
Omfatter bare deler av aktiviteten ved bedriften, eller bare ett/noen risikoforhold, for eksempel brannfare forbundet med sveising eller malingsoperasjon Hvorfor målrettet kartlegging? Den løpende kartleggingen viser at et risikoområde krever nærmere undersøkelse

13 Hvordan gjennomføre risikokartlegging i praksis?
Trinn 1: Hva kan skje hos oss? Hvilke farlige forhold har vi? Hvor stor er sannsynligheten for at disse forholdene inntreffer? Hva blir konsekvensene dersom forholdet inntreffer?

14 Trinn 2 Lag en tidfestet handlingsplan
Før opp de forholdene som er kartlagt som farlige Bli enige om egnede tiltak- når de skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for at de blir gjennomført

15 Trinn 3 GJENNOMFØR HANDLINGSPLANEN! BEVISSTGJØRING

16 Evaluering Årlig hovedgjennomgang av HMS – arbeidet
Er handlingsplanen oppfylt? Fungerer tiltakene? Er risikoen redusert? Er myndighetskrav oppfylt? Trengs ytterligere tiltak før ønsket/ tilfredsstillende resultat? Har det skjedde endringer på arbeidsplassen som tilsier ny fullstendig eller målrettet kartlegging?

17 Evaluering På grunnlag av en slik gjennomgang bestemmes mål og handlingsplan for neste års HMS – aktiviteter.

18 Litteratur Haukelid, K. (1999). Risiko og sikkerhet: forståelse og styring. Universitetsforlaget, Oslo. ROS, program for risiko- og sårbarhetsforskning (1997). Risikostyring: helse, miljø og sikkerhet: en kort innføring i risikostyring i din virksomhet. Norges forskningsråd. Aven, T m.fl (2004). Samfunnssikkerhet. 2 opplag. Universitetsforlaget, Oslo


Laste ned ppt "Risikovurdering Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google