Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurdering  Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom  Mestring av risiko- redusere eller fjerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurdering  Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom  Mestring av risiko- redusere eller fjerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurdering  Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom  Mestring av risiko- redusere eller fjerne

2 Risikovurdering  Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.  Risiko er lik sannsynlighet x konsekvens

3 Hva mener vi med risiko?  Dagligtale:  Fare  Uønsket hendelser  Mulighet for tap av….(vi mis

4

5

6

7 Risikovurdering  Begreper omkring temaet risiko:  Risikokartlegging: farer og problemer, hva kan gå galt?  Risikovurdering: hva er verst? hva skal vi prioritere?  Risikoanalyse? grundig gransking av et spesielt risikoområde

8 Ledelsens holdninger?

9 Risikokartlegging  Kartlegging av farer og problemer  Fullstendig kartlegging  Løpende kartlegging  Målrettet kartlegging

10 Fullstendig kartlegging  Dekke alle aktiviteter ved bedriften  Omfatte alle forhold som kan innebære risiko for skader og sykdom på personer, materiell, skade ved brann, elektrisitet etc. og forurensing til luft, grunn eller vann.  Hyppighet?  Deltakere( eksterne)?

11 Løpende kartlegging  I den daglige drift å registrere signaler på at helse-, milj- og sikkerhet kan/bør forbedres:  Uhell, ulykker, nesten-ulykker  Systematisk registrering av nesten-ulykker/avvik  Forslag fra ansatte  Rutiner som ikke blir fulgt ( avvik)  Krav fra tilsynsmyndighet (pålegg m.m)  Endringer ( nytilsatte, nytt utstyr, ny/endret prosess m.m  (Kan tilsi målrettet kartlegging)  Vernerunder  Innspill fra BHT

12 Målrettet kartlegging  Omfatter bare deler av aktiviteten ved bedriften, eller bare ett/noen risikoforhold, for eksempel brannfare forbundet med sveising eller malingsoperasjon  Hvorfor målrettet kartlegging?  Den løpende kartleggingen viser at et risikoområde krever nærmere undersøkelse

13 Hvordan gjennomføre risikokartlegging i praksis?  Trinn 1: Hva kan skje hos oss?  Hvilke farlige forhold har vi?  Hvor stor er sannsynligheten for at disse forholdene inntreffer?  Hva blir konsekvensene dersom forholdet inntreffer?

14 Trinn 2  Lag en tidfestet handlingsplan  Før opp de forholdene som er kartlagt som farlige  Bli enige om egnede tiltak- når de skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for at de blir gjennomført

15 Trinn 3  GJENNOMFØR HANDLINGSPLANEN!  BEVISSTGJØRING

16 Evaluering  Årlig hovedgjennomgang av HMS – arbeidet  Er handlingsplanen oppfylt?  Fungerer tiltakene? Er risikoen redusert?  Er myndighetskrav oppfylt?  Trengs ytterligere tiltak før ønsket/ tilfredsstillende resultat?  Har det skjedde endringer på arbeidsplassen som tilsier ny fullstendig eller målrettet kartlegging?

17 Evaluering  På grunnlag av en slik gjennomgang bestemmes mål og handlingsplan for neste års HMS – aktiviteter.

18 Litteratur  Haukelid, K. (1999). Risiko og sikkerhet: forståelse og styring. Universitetsforlaget, Oslo.  ROS, program for risiko- og sårbarhetsforskning (1997). Risikostyring: helse, miljø og sikkerhet: en kort innføring i risikostyring i din virksomhet. Norges forskningsråd.  Aven, T m.fl (2004). Samfunnssikkerhet. 2 opplag. Universitetsforlaget, Oslo


Laste ned ppt "Risikovurdering  Systematisk HMS – arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom  Mestring av risiko- redusere eller fjerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google