Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009

2 Agenda •Steril Forsyning og T-DOC –Kort status •Operasjonsavdelingene og T-DOC –Forventninger til å ta i bruk T-DOC for operasjonsavdelingene –Være med og bidra i planlegging og gjennomføring –Brikkelister –Demonstrasjon av T-DOC –Opplæring –Rekkefølge på når opr.avd. tar i bruk T-DOC og når

3 Status T-DOC og Steril Forsyning •T-DOC er et logistikksystem (sporingssystem) for Steril Forsyning ved St.Olavs Hospital. •Hensikten med systemet er å få en kvalitetssikret registrering og oppfølging av utstyr og at bruken dokumenteres i systemet. •Leverandør av systemet er Getinge (Danmark). •Flere sykehus i Norge bruker T-DOC. I HMN har Ålesund tatt i bruk T-DOC og Levanger ønsker å anskaffe sporingssystem. Grov statusoversikt: •Kurs og installasjon av T-DOC gjennomført i mai for Steril Forsyning. •Igangkjøring og opplæring/trening i august for Steril Forsyning på utstyr fra barneoperasjon. •I produksjon ved flytting i nye lokaler i desember.

4

5

6

7

8

9

10

11 Operasjonsavdelingene og rydding i brikkelister •Innkjøpsavdelingen og anbudsrunde mot leverandørene. Frist til 4. oktober med å ha klar oversikt over instrumenter. •SINTEF gjennomfører prosjektet Total vareflyt – steril sirkulasjonsgods del 1-prosjekt, som også har behov for oversikt over instrumenter. •Når Steril Forsyning skal ta i bruk T-DOC vil mye tid (og tastefeil) spares dersom man slipper å registrere brikkelister manuelt, men kan importere disse direkte. •Ortopedisk avdeling har gjennomført rydding. Hvor omfattende var det ? •Ryddingen ved å flytte dagens brikkelister i Word over i Excel (felles format). Oppskrift er laget av innkjøpsavdelingen.

12 Operasjonsavdelingene og demonstrasjon av T-DOC •Gjennomføres 28. oktober kl. 10.00 – 13.00 (KBS 11). •Omvisning nevro for leverandør for å ha en best mulig oversikt. •Hvilke forventninger har operasjonsavdelingene til demonstrasjonen ? •Hvordan få med ’alle’ deltakere på demonstrasjonen ?

13 Operasjonsavdelingene og ta i bruk T-DOC •Forventninger til T-DOC •Hvordan informere og få med alle avdelinger i prosessen ? •Forventninger til opplæring (tidspunkt og innhold) ? •Når tar de forskjellige avdelingene i bruk T-DOC ? •T-DOC og integrasjoner kliniske system –OpPlan, DocuLive, PAS •Møte angående avklaring rundt registrering av eksakt utstyr brukt i en gitt operasjon 21. oktober.

14 Hovedarbeidsflyt for bruk av sterilt gods ved operasjonsavdelingene

15 PASEPJ OpPlan Integrasjoner mellom T-DOC og PAS/DocuLive/OpPlan T-DOC sporing T-DOC registre: -Kunder -Leverandører -Brikkelister OpPlan-registre: -Ressurser -Operasjonskoder Brukere av OpPlan ønsker å bestille utstyr i OpPlan. Det er kobling mellom op.koder og brikkelister, men brikkelistene finnes bare i T-DOC. Etter at operasjon er utført registreres operasjonskode i OpPlan og denne oppdateres i PAS. Det er også automatisk oppdatering mellom PAS og DocuLive, dog ikke ved endringer av op.kode i epikrise. Det er ønskelig å ha oversikt over hvilket utstyr som ble brukt i hvilken operasjon og også kunne se sammenheng mellom hvilke operasjoner som bruker samme utstyr. Op.kode

16 Bruke operasjonskode som kobling mot brikkelister.

17 SINTEF-prosjektet ’Total vareflyt – SSG Del 1’ •Avvikshåndtering (25 – 30 %). •Instrumenter legges i feil rist når de pakkes etter operasjon. •Uklare beskjeder om hvilke brikker som skal brukes. •Det finnes ingen kobling mellom operasjonskoder og brikker (heller ikke i OpPlan). •St.Olavs Hospital har pr i dag ikke noen nedtegnet oversikt over hvilke brikker som brukes i hvilke operasjoner. •Ortopedisk avdeling har utført mye av dette arbeidet. •De øvrige avdelingene må gjøre det samme.

18

19 Fra SINTEF-rapport – hva har betydning for sirkulasjonen •Tiden det tar fra en brikke sendes til sterilisering til den igjen er tilgjengelig for operasjonsstuene er av stor betydning for behovet for sterilt sirkulasjonsgods. •I dag har Sterilsentralen en garanti om å sterilisere sterilt sirkulasjonsgods innen 24 timer. Denne etterleves ikke alltid og medfører da forsinkelser og strykninger av operasjoner. •Denne tiden vil høyst sannsynlig reduseres i fremtiden. •Når Sterilsentralen flytter i nytt sykehus med ny maskinpark og nye layoutmessige forutsetninger for drift, vil sannsynligvis steriliseringstiden reduseres, hvilket vil resultere i et lavere behov for brikker. Andre faktorer som ytterligere kan redusere steriliseringstiden er bla prosessforbedringer og det at man tar i bruk et IT-system for sporing av brikker. •Man planlegger å ha et felles lager i Sterilsentralen for alle operasjonsstuene, slik at disse bare har et akutt-lager. •Beslutningen om hvor traller skal bygges bør ses i sammenheng med hvor mange sentere som benytter den enkelte brikken.


Laste ned ppt "Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google