Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009

2 Agenda Steril Forsyning og T-DOC Operasjonsavdelingene og T-DOC
Kort status Operasjonsavdelingene og T-DOC Forventninger til å ta i bruk T-DOC for operasjonsavdelingene Være med og bidra i planlegging og gjennomføring Brikkelister Demonstrasjon av T-DOC Opplæring Rekkefølge på når opr.avd. tar i bruk T-DOC og når

3 Status T-DOC og Steril Forsyning
T-DOC er et logistikksystem (sporingssystem) for Steril Forsyning ved St.Olavs Hospital . Hensikten med systemet er å få en kvalitetssikret registrering og oppfølging av utstyr og at bruken dokumenteres i systemet. Leverandør av systemet er Getinge (Danmark). Flere sykehus i Norge bruker T-DOC. I HMN har Ålesund tatt i bruk T-DOC og Levanger ønsker å anskaffe sporingssystem. Grov statusoversikt: Kurs og installasjon av T-DOC gjennomført i mai for Steril Forsyning. Igangkjøring og opplæring/trening i august for Steril Forsyning på utstyr fra barneoperasjon. I produksjon ved flytting i nye lokaler i desember.

4

5

6

7

8

9

10

11 Operasjonsavdelingene og rydding i brikkelister
Innkjøpsavdelingen og anbudsrunde mot leverandørene. Frist til 4. oktober med å ha klar oversikt over instrumenter. SINTEF gjennomfører prosjektet Total vareflyt – steril sirkulasjonsgods del 1-prosjekt, som også har behov for oversikt over instrumenter. Når Steril Forsyning skal ta i bruk T-DOC vil mye tid (og tastefeil) spares dersom man slipper å registrere brikkelister manuelt, men kan importere disse direkte. Ortopedisk avdeling har gjennomført rydding. Hvor omfattende var det ? Ryddingen ved å flytte dagens brikkelister i Word over i Excel (felles format). Oppskrift er laget av innkjøpsavdelingen.

12 Operasjonsavdelingene og demonstrasjon av T-DOC
Gjennomføres 28. oktober kl – (KBS 11). Omvisning nevro for leverandør for å ha en best mulig oversikt. Hvilke forventninger har operasjonsavdelingene til demonstrasjonen ? Hvordan få med ’alle’ deltakere på demonstrasjonen ?

13 Operasjonsavdelingene og ta i bruk T-DOC
Forventninger til T-DOC Hvordan informere og få med alle avdelinger i prosessen ? Forventninger til opplæring (tidspunkt og innhold) ? Når tar de forskjellige avdelingene i bruk T-DOC ? T-DOC og integrasjoner kliniske system OpPlan, DocuLive, PAS Møte angående avklaring rundt registrering av eksakt utstyr brukt i en gitt operasjon 21. oktober.

14 Hovedarbeidsflyt for bruk av sterilt gods ved operasjonsavdelingene

15 Integrasjoner mellom T-DOC og PAS/DocuLive/OpPlan
EPJ PAS T-DOC registre: Kunder Leverandører Brikkelister Op.kode T-DOC sporing Etter at operasjon er utført registreres operasjonskode i OpPlan og denne oppdateres i PAS. Det er også automatisk oppdatering mellom PAS og DocuLive, dog ikke ved endringer av op.kode i epikrise. Op.kode Op.kode Brukere av OpPlan ønsker å bestille utstyr i OpPlan. Det er kobling mellom op.koder og brikkelister, men brikkelistene finnes bare i T-DOC. OpPlan OpPlan-registre: Ressurser Operasjonskoder Det er ønskelig å ha oversikt over hvilket utstyr som ble brukt i hvilken operasjon og også kunne se sammenheng mellom hvilke operasjoner som bruker samme utstyr.

16 Bruke operasjonskode som kobling mot
brikkelister.

17 SINTEF-prosjektet ’Total vareflyt – SSG Del 1’
Avvikshåndtering (25 – 30 %). Instrumenter legges i feil rist når de pakkes etter operasjon. Uklare beskjeder om hvilke brikker som skal brukes. Det finnes ingen kobling mellom operasjonskoder og brikker (heller ikke i OpPlan). St.Olavs Hospital har pr i dag ikke noen nedtegnet oversikt over hvilke brikker som brukes i hvilke operasjoner. Ortopedisk avdeling har utført mye av dette arbeidet. De øvrige avdelingene må gjøre det samme.

18

19 Fra SINTEF-rapport – hva har betydning for sirkulasjonen
Tiden det tar fra en brikke sendes til sterilisering til den igjen er tilgjengelig for operasjonsstuene er av stor betydning for behovet for sterilt sirkulasjonsgods. I dag har Sterilsentralen en garanti om å sterilisere sterilt sirkulasjonsgods innen 24 timer. Denne etterleves ikke alltid og medfører da forsinkelser og strykninger av operasjoner. Denne tiden vil høyst sannsynlig reduseres i fremtiden. Når Sterilsentralen flytter i nytt sykehus med ny maskinpark og nye layoutmessige forutsetninger for drift, vil sannsynligvis steriliseringstiden reduseres, hvilket vil resultere i et lavere behov for brikker. Andre faktorer som ytterligere kan redusere steriliseringstiden er bla prosessforbedringer og det at man tar i bruk et IT-system for sporing av brikker. Man planlegger å ha et felles lager i Sterilsentralen for alle operasjonsstuene, slik at disse bare har et akutt-lager. Beslutningen om hvor traller skal bygges bør ses i sammenheng med hvor mange sentere som benytter den enkelte brikken.


Laste ned ppt "Operasjonsavdelingene og T-DOC Trondheim, 22. september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google