Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brann som grunnlag for design

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brann som grunnlag for design"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brann som grunnlag for design
Brann i et offshore-perspektiv. Brann som grunnlag for design Dr. Geir Berge Petrell as/SINTEF NBL as Petroleumstilsynet Ullandhaug, Stavanger 27. oktober, 2004

2 Problemstilling Vi ønsker å pumpe olje fra grunnen under havet.
Da må vi lage utstyr til oppgaven. Hvordan skal utstyre se ut?

3 Noen generelle krav til utstyret (ingeniørens dilemma)
Utstyret må gjøre jobben. Det må koste mindre enn verdien av det vi får igjen. Det må tole å operere i det miljøet det skal være. Vi ønsker ikke å tape investerte penger. Vi må ikke skade mennesker, miljø eller andre økonomiske potensialer.

4 Sikkerhet, hva er det? Sikkerhet er sannsynligheten for at mennesker, miljø og økonomi ikke blir skadet, eller Sannsynligheten for at investerte ressurser gir verdiskapning uten å ødelegge fremtidige muligheter.

5 Rammebetingelser for design
Miljølaster og miljøkrav: Vindlast, bølgelast, jordskjelv, lynnedslag, korrosjon, erosjon, snø, is, regn, sol, osv.. Hensyn til det som lever og er i omgivelsene. Arbeidsmiljø Tekniske krav og spesifikasjoner : Krav til ytelse Krav til kostnad Drift og vedlikehold Design prosess Produkt Ulykkeslaster og sikkerhetskrav: Lekkasjer, brann, eksplosjon, røktutvikling Fallende last, kollisjon, sabotasje, osv.. Skade på personell, Sikkerhet for investert kapital Produksjonsregularitet

6 Funksjonsorienterte krav.
Det settes krav til funksjonalitet i stedet for fastsatte løsninger. Det angis minimumskrav, men samtidig krav til å søke bedre løsninger. Funksjonskrav stiller større krav til kunnskap hos designeren (ingeniøren). Nye løsninger må kvalifiseres.

7 Hjelpemidler i en designprosess
Erfaring (vi har gjort dette før) Kunnskap (vi vet hvordan det skal gjøres) Lover og regler (samfunnsmessige hensyn) Standarder (minstekrav til det vi har gjort før) Simuleringsverktøy (kunnskap satt i system) Eksperimenter (vi må lære noe vi ikke vet)

8 Hva så med brann? Brann er en ulykkeslast
Av erfaring vet vi at brann kan oppstå der det er noe som kan brenne. Olje og gass har den egenskapen at den brenner.

9 Hvordan beskytte oss mot brann.
Funksjonsmessige tiltak (Gjennom utforming av produktet). Prosedyremessige tiltak (Opptre slik at vi unngår at brann kan oppstå ). Beredskapstiltak (dersom det likevel går galt må vi ha beredskapsorganisasjon og tekniske hjelpemiddel).

10 Funksjonsmessige tiltak
Skille brennbart materiale og tennkilder. Bygge barrierer (brannvegger, dører, etc.) Segmentere prosessen for å begrense det som kan brenne. Bygge for å tole belastning

11 Funksjonsmessige tiltak
Trykkavlastning (begrense tilgang på brennstoff). Passiv isolasjon (for å kjøpe noe tid). Deteksjon (for å oppdage når noe er galt). Overvåknings- og reguleringssystemer. prosessregulering, nedstengingssystemer, m.a.o. logiske systemer.

12 Prosedyremessige tiltak
Daglig inspeksjon Daglig vedlikehold Holde anlegget rent. Tenke før en utfører. (Sikker jobbanalyse for ikke gjennomtenkte problemer). Følge gjennomtenkte løsninger (Operative prosedyrer). Skjønne hva som foregår og konsekvensen av det en gjør.

13 Beredskapstiltak Slokkeanlegg Alarmsystemer (for å varsle).
Overrislingsanlegg, Vanntåke Slokkeanlegg basert på fortrengning av oksygen eller stoppe forbrenningsprosessen. (CO2 og lignende). Brannslanger, brannkanoner Handslokkeapparater Alarmsystemer (for å varsle). Evakueringssystem (om alt skulle gå galt).

14 Brann i design Brann er en hovedrisiko i oljeindustrien.
Det er konsekvensene av brannen vi beskytter oss mot. Faren for brann er grunnlag for de fleste sikkerhetssystemer. Det er når brannen oppstår systemene må fungere.

15 Takk for oppmerksomheten.
Vi beskytter oss mot brann av samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske hensyn. Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Brann som grunnlag for design"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google