Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse NORSOK/ISO/CEN/DnV-OS + andre standarder Erfaringer med NORSOK Brønnkontroll & brønnspark – diverse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse NORSOK/ISO/CEN/DnV-OS + andre standarder Erfaringer med NORSOK Brønnkontroll & brønnspark – diverse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse NORSOK/ISO/CEN/DnV-OS + andre standarder Erfaringer med NORSOK Brønnkontroll & brønnspark – diverse definisjoner Brønnkontrollopplæring, trening og kompetanse Arne M. Enoksen - Ptil 4.mai 2006

2 2 Brønnsikkerhet/Standarder Videreutvikling av NORSOK / API / ISO  Ptils forskrifter og veiledninger ift ordningen med å referere videre til NORSOK/ISO/CEN/DNV-OS:  Boreforskriften frem til 2001  NORSOK standarder siden 1994, deltagelse siden 1998  Metoden med referanse til standarder i HMS regelverket endret i 2001  Standardene reflekterer de tilgjengelige ressursene da de ble etablert og teknologien som bransjen benyttet på det tidspunktet  Viktig å prioritere arbeid med standarder for å sikre:  Nødvendige premisser og rammevilkår  Tilstrekkelig høy kvalitet for å oppnå brukervennlighet

3 3 Ptils erfaringer med NORSOK  D-010 - Resultatet av arbeidet som er gjort er meget positivt  U-001 - det lar seg gjøre å internasjonalisere (ISO 13628)  D-001, D-SR-007, D-002, disse standardene er modne for revisjon  På tide at industrien satser på å oppgradere eller internasjonalisere  Flere selskap legger inn egne spesifikasjoner i større grad  NORSOK og ISO standardene er til dels nedprioritert  Ptils henvisninger til standarder (NORSOK) som absolutte krav

4 4 Brønnsikkerhet/Standarder Videreutvikling av NORSOK / API / ISO  Mangfoldet innenfor olje- og gass gjør industrien sterk innen teknologi men også utsatt. Muligheter for svikt i det svakeste ledd i kjeden av operasjoner gjelder fortsatt og gir bekymring.  Er kriterier for lekkasjer fortsatt best beskrevet i API standarder? (eksempler: kriterier for ventiler i API 14B og den nye API RP 90)  Stort volum i standardene - medfører dette brukervennlighet ?  NORSOK standardene er tilgjengelige på internett mens tilgangen til ISO og andre standarder er ikke den samme uten abonnement

5 5 Brønnsikkerhet/Retningslinje 024 rev.2  1.INNLEDNING  Formål, Anvendelse, Målsettinger og prinsipper, Regelverk, Ansvarsforhold og styring, Definisjoner og forkortelser  2.ORGANISERING AV BORE- OG BRØNNOPERASJONEN  3.KOMPETANSEKRAV  3.1Kompetansekrav for offshorepersonell  3.2Aktivitetsspesifikke kvalifikasjonskrav  3.3Brønnkontrollkompetanse  4.SPRÅKKUNNSKAP  5.GODKJENNING AV ANNEN LIKEVERDIG KOMPETANSE  6.OVERGANGSORDNINGER

6 6 Brønnsikkerhet/Retningslinje 024 rev.2  VEDLEGG  A.Anerkjent norm for kvalifikasjoner og kompetanse  Utdanningsveier og sekundære opplæringsveier innen boring og brønnservice basert på den norske yrkesrettede utdanningen og opplæringen  B.Anerkjent norm for kvalifikasjoner og kompetanse  Gjeldende læreplaner innen den norske yrkesrettede utdanningen og opplæringen  C.Orientering om IWCF’s og IADC’s tester for trykkontrollsertifisering

7 7 Kompetanse i brønnkontroll  Hvordan skape den nødvendige kompetansen med oppgangstider og nyrekruttering i industrien?  IWCF og IADC systemene  sertifisering med 2-årlig intervall gir grunnleggende opplæring  vi erfarer at dette ikke er tilstrekkelig for komplekse brønnsituasjoner  Steds-, brønn- og innretningsspesifikk opplæring må komme i tillegg  Positiv erfaring med selskapsinterne seminar  Utfordring - for mye eksamensfokusert opplæring?  Større involvering i opplæringsinstitusjonene for kontinuerlig forbedring

8 8 Kompetanse i brønnkontroll / Noen spørsmål  IADC WellCap vs. IWCF - Hvorfor benyttes IAWC av så få ?  Bør næringen etablere en felles modell for brønnkontroll opplæring i form av en operasjonell standard?  Andre får til realistisk SIMULATORTRENING – hvorfor ikke B&B ?  Helikopter/fly simulatorer  DP-operasjoner  Kran-operasjoner  Øvelsene på innretningene – fungerer de etter intensjonen?  Spørsmål fra borere:  Hensiktsmessighet av å gjennomføre eksamen på boresjef nivå for flyttbare innretninger når behovet deres er borers kompetanse på fast innretning?

9 9 Brønnsikkerhet / Myndighetssamarbeid  Felles problemnotat fra britiske, danske, nederlandske, norske og tyske myndigheter etablert i 2005  IWCF og IADC systemene dekker basisbehov, men ikke komplekse brønner og operasjoner  Hva med behov for opplæring, trening og kompetanse for andre enn offshore personell?  Anbefaler et felles industriløft som:  sikrer koordinert og systematisk arbeid med alle typer brønner og operasjoner  dekker alle faser fra planlegging til utførelse  Arbeidsgruppen ”Wells Regulators Working Group” etablert i NSOAF  Første møte 14.6.2006  Utveksle informasjon og koordinere tiltak

10 10 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse Takk for oppmerksomheten Spørsmål?


Laste ned ppt "1 Brønnsikkerhet Standarder & brønnkontrollkompetanse NORSOK/ISO/CEN/DnV-OS + andre standarder Erfaringer med NORSOK Brønnkontroll & brønnspark – diverse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google