Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander Innledning Rune Fauskanger Leder av Norsk olje og gass sin Arbeidsgruppe Til daglig HMS-leder i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander Innledning Rune Fauskanger Leder av Norsk olje og gass sin Arbeidsgruppe Til daglig HMS-leder i."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander Innledning Rune Fauskanger Leder av Norsk olje og gass sin Arbeidsgruppe Til daglig HMS-leder i Marathon for Alvheim

3 1. Bakgrunnen for arbeidet (2010) • Vi er ikke gode nok som industri • I gjennomsnitt blir 10 personer skadet i året pga. fallende gjenstander. • Nødvendig med fellesinnsats for å jobbe fram gode tiltak for å få varig endring i industrien 3

4 4 Målsetting Snu negativ trend for fallende gjenstander. Norsk olje og gass sitt mål: I forhold til 2008 tall skal antall fallende gjenstander være redusert med 50% i løpet av utgangen av 2011. - 2008 – 167 (- 50% er 84) - 2009 – 192 (+15%) - 2010 – 158 (-5%) - 2011 – 101* (tallet er justert, i originalt tall var det også hendelser rapportert < 40J) - 2012 – 119 (slutten av August) estimat for året 178 (+1%) Arbeidsmetodikk Samle ressurspersoner i en arbeidsgruppe som har til mandat å foreslå effektive tiltak til oljeindustrien. Gasslekkasje-prosjektet er brukt som mal for arbeidet. Være synlige 2. Målsettingen og arbeidsmetodikk

5 3. Har vi nådd målet? Vi har nådd målet med hensyn på å snu negativ trend, men ikke nådd målet om en 50% reduksjon ut fra 2008 tall Er tallmaterialet godt nok? • Vi vet at det er rapporter inn hendelser < 40J. Derfor justert tall for 2011. Vi bruker det tallmaterialet vi har….. 5

6 4. Har vi nådd målet? • 2012 ligger an til ende på 2008 nivå. • Faktorer som taler for at dette likevel er en positiv utvikling: • Eldre innretninger • En god del nye innretninger er satt i operasjon • Frekvensen for FG gått ned fra 6,3 til 4,9 fra 2011 til 2012 • Fortsatt oppmerksomhet på teamet er nødvendig. 6

7 3. Hva har arbeidsgruppen gjort? 2010 – Brev til industrien der vi ba om innspill - Laget tiltaksliste for selskapene - Laget felles tiltaksliste - Arrangerte to seminar høsten 2010 -2011 - Fikk tilbakemelding fra selskapene - Jobbet med felles tiltaksliste -2012 - Utarbeidelse av film/opplæringspakke - Nytt seminar høsten 2012 7

8 6. Hva virker? • Jobbe med tiltakslisten som er anbefalt for industrien, de aller fleste selskapene har fortsatt en vei å gå. • Integrering av fallende gjenstander som en del av det øvrige styrings systemet. • Granskninger • Rapportering og oppfølging etter hendelser • Opplæring • Kommunikasjon av erfaringer • Fokus på ”potential dropped objects” • ” Godt gammeldags HMS-arbeid” • Involvering av alle i organisasjonen • Kommunikasjon av teamet • Bruke tid på temaet og lære detaljer • Tydelige krav ovenfor kontraktører • Auditering og tilsyn • Inkludere krav i kontrakter. • ”Hva burde ingeniørene sett?” 8

9 7. Hva virker ikke? • ”Bort klassifisering” av hendelser for å unngå rapportering og granskning • Tro at problemet blir løst av andre. 9

10 8. Et viktig spørsmål • Tidlig i prosjektet stilte vi oss spørsmålet finnes det en fellesnevner når vi ser på årsaker til fallende gjenstander? • Ja, manglende etterlevelse • I det videre arbeidet begynte vi derfor å jobbe med tiltak for å bidra til bedre etterlevelse (styrke styringssystemene) • Tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen. • Et tydelig ønske om bedre opplæring og kunnskap om temaet • Det er dette vi skal lære mer om i dag 10


Laste ned ppt "Arbeidsgruppe for bekjempelse av fallende gjenstander Innledning Rune Fauskanger Leder av Norsk olje og gass sin Arbeidsgruppe Til daglig HMS-leder i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google