Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etterlevelse - Arbeidstillatelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etterlevelse - Arbeidstillatelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etterlevelse - Arbeidstillatelse
CAKE Session 17 Etterlevelse - Arbeidstillatelse

2 Formål med Arbeidstillatelse systemet:
Formålet med Arbeidstillatelse systemet er å: Forebygge uønskede hendelser og redusere risiko. Dokumentere gjennomførte sikkerhetstiltak Kommunisere aktiviteter til alt berørt personell. Håndtere og kontrollere grensesnittet mellom aktiviter på innretningen.

3 En operasjonell barriere mot uønskede hendelser
- Arbeidstillatelse: En arbeidstillatelse (WP) er: En bestemt tillatelse: til et utvalgt personnell som skal utføre et bestemt arbeid i et bestemt område/sted innen et definert tidsrom under bestemte forhold for å koordinere jobber En operasjonell barriere mot uønskede hendelser

4 - Arbeidstillatelse prosessen: klassifisering
Høy risiko ! Koordinering/klargjøring på enhets nivå WP nivå 1 -OIM Behov for SJA må vurderes Medium risiko Koordinering på område og/ eller system nivå WP nivå 2 -AR Lav risiko Ingen behov for koordinering Arbeid som krever IKKE krever WP SJA skal vurderes

5 Høy risiko: Nivå 1 – aktiviteter med potensiale for HØY RISIKO
Behov for klargjøring og koordinering på installasjonsnivå: Hot work klasse A Hot work klasse B i “classified area” Entry Isolering av sikkerhets system (-er) Arbeid med hydrokarbon systemer som kan føre til utslipp av produsert HC (hvis ikke, nivå 2) Trykk testing (ikke lekkasje testing) Arbeid over sjø eller i høyden Utslipp til sjø Arbeid med radioaktivt avfall eller andre farlige stoffer Brønn operasjoner Kritiske løfte operajoner

6 Medium risiko: Nivå 2 – Andre aktiviteter som på grunn av risiko..
Krever koordinering og klargjøring innen et område eller et system Mekanisk utstyr Arbeid på elektrisk utstyr Arbeid på automasjon-, data og telekommunikasjon systemer (inkluderer ikke sikkerhets systemer!) Stillasbygging Rutine arbeid med hydrokarboner hvor det ikke er risiko for utslipp av hydrokarboner Arbied på kjemikalie systemer hvor det ikke er noen risiko for utslipp av kjemikalier Isolerings arbeid Hot work klasse B i “unclassified area” Maler arbeid

7 Arbeid som ikke krever WP:
Det er flere aktiviteter som kan utføres uten WP. I hovedsak vil dette være normale rutine operasjoner innen: Produksjon Boring Logistikk Marine Aktiviteter i Workshops, godkjent for et spesifikt arbeid Generellt arbeid i bolig kvarter Inspeksjoner som utføres uten fysisk intervensjon Rengjøring og rydding som ikke involverer bruk av WP kjemikalier

8 SJA og Toolbox Talk Involvert personell skal alltid vurdere behovet for: Safe Job Analyse for WP 1 og WP 2 Er alle risiko faktorer identifisert og håndtert av WP? Kjente vanskeligheter eller tidligere hendelser? Er oppgaven beskrevet I en prosedyre eller sjekkliste? Crewets erfaring? Kjent utstyr?

9 Toolbox Talk: Viktig å huske: Toolbox Talk skal alltid
gjennomføres før arbeidet starter.

10 Det kan være flere Område Ansvarlige personer inolvert i en WP!
Område Ansvarlig (AR) AR er ansvarlig for planlegging og koordinering av alle aktiviteter I deres område. Skal gjennomgå alle WP i hans område før godkjenning Ansvarlig for aktivering og deaktivering av WP, men: Denne rollen kan bli skriftlig delegert til all personell under hans ansvar (som Area Technician), AR Område: Eier av det gjeldende fysiske området AR System: Eier av elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk system AR Avdeling: Ansvarlig for personnell som skal utføre arbeidet Merk: Det kan være flere Område Ansvarlige personer inolvert i en WP!

11 Arbeidsområdet skal gjennomgås fysisk!
Område tekniker Område tekniker som har blitt gitt skriftlig tillatelse av AR, gjelder følgende: Er ansvarlig for en pre-job sjekk av arbeidsområdet Før aktivering av WP Forsikre at alle sikkerhets forhåndsregler er på plass Forsikre at alle sikkerhetssystemer blir håndtert eller isolert i henhold til prosedyrer og samtidig inkluderer barrierene. Ansvarlig for en post-job sjekk av arbeidsområdet Når WP ferdiggjøres og deaktiveres Arbeidsområdet skal tilbake til normal tilstand, inkludert alle sikkerhetsystemer og barrierer. Arbeidsområdet skal gjennomgås fysisk! Arbeidstillatelse administrator har ansvaret for å aktivere og deaktivere WP.

12 Arbeidstillatelse prosessen:

13 Krav til forhåndsgodkjenning:

14 Arbeidstillatelsens varighet 12:00 hrs /7 days
WP nivå 1: Varer 12 timer og går ut ved slutten av skiftet. En ny WP må godkjennes og aktiveres viss arbeids oppdraget ikke er ferdig innen skiftet er slutt. Ved tilfeller der arbeidet tar lengre enn 12 timer kan OIM forlenge WP i fire timer gitt at arbeidet kan utføres med samme personell. WP nivå 2: Gjelder for opp til 7 skift (12 hrs perioder) i inntil 7 dager. WP må aktiveres og deaktiveres ved hvert skift. Dersom et arbeid varer lengre enn et skift Området Tekniker på det nye skiftet gjennomgå WP på ny.

15 Kansellering av WP: En WP kan bli kansellert eller holdt tilbake til et hvert tidspunkt, avhengig av situasjonen på riggen. Arbeid må i tilfellet bli stoppet øyeblikkelig og arbeidsområdet må bli sikret skikkelig. Slike situasjoner kan være: Ved Nød alarm eller produksjons nedstegning. Ved tilfeller der forutsetningene for WP blir brutt/ endret Ved tilfeller der en farlig situasjon oppstår Arbeidstillatelsen er ugyldig hvis: WP krever gassmåling og arbeidet ikke startes en time innen målingen har blitt gjort. Arbeidsomfanget er endret, og samsvarer ikke lengre med beskrivelsen i WP.

16 MÆRSK DRILLING Kun OIM og Lead Driller (nattskift) kan godkjenne WP nivå 1 - Ekskludert: Hot work class A Safety Systems Unntak for: MÆRSK INSPIRER for StatoilHydro Kun OIM kan godkjenne WP nivå 1 - inkludert: Hot work class A Sikkerhets Systemer

17 Hvem er Område Ansvarlig? Hvem er Område tekniker?
Case # 1: Vedlikehold & påkobling av styrings/kontroll kabel til ROV garasjens koblingsboks WP nivå? Hvem er Område Ansvarlig? Hvem er Område tekniker? Behov for barrierer? Andre ting som må tas hensyn til? Hvem skal sjekke området? Spørsmål?

18 Case # 2: Sveising på deksel til heisspill, pågående boreperforering
WP nivå? Hvem er Område Ansvarlig? Hvem er Område tekniker? Behov for barrierer? Andre ting som må tas hensyn til? Hvem skal sjekke området? Spørsmål?


Laste ned ppt "Etterlevelse - Arbeidstillatelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google