Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VG 2 Brønnsikring f gjere greie for oppbygginga av og verkemåten til ulike typar brønnsikringsutstyr 8 Boreteknologi Brønnkontroll Kap. 2, s 19-25, Kap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VG 2 Brønnsikring f gjere greie for oppbygginga av og verkemåten til ulike typar brønnsikringsutstyr 8 Boreteknologi Brønnkontroll Kap. 2, s 19-25, Kap."— Utskrift av presentasjonen:

1 VG 2 Brønnsikring f gjere greie for oppbygginga av og verkemåten til ulike typar brønnsikringsutstyr 8 Boreteknologi Brønnkontroll Kap. 2, s 19-25, Kap 14 Gjengi de ulike hovedtypene av brønnsikringsutstyr. Kjenne til havbunnsinstallert BOP og fast installert BOP Kjenne til oppbyggingen av BOP, havbunnsinstallert og fast installert. Diskutere fordeler og ulemper med de to ulike typer BOP

2 VG 2 Brønnsikring •Plattformens hovedsystemer inkluderer sikkerhetsventil systemet –sikkerhetsventilsystemet er brønnens sikring mot utstrømning –reguleres av lover og regler fra det offentlige

3 VG 2 Brønnsikring •Brønnkontrollsystemet skal –kontrollere volumet av borevæske i brønnen –stenge brønnen –avlede gass og HC som kommer til overflaten

4 VG 2 Brønnsikring •Brønnkontrollsystemet består av –Trip tank –BOP –Divertersystem –Kill and Choke manifold –separator

5 VG 2 Brønnsikring •Trip tank –måletanken brukes til overvåking av væskenivået i brønnen –Når vi kjører inn borestrengen vil triptank volumet øke og når vi trekker ut av brønnen vil triptank nivået synke –dersom vi får en større økning eller reduksjon av nivået enn vi hadde beregnet, må vi sjekke hva som skjer i brønnen

6 VG 2 Brønnsikring •Trip tank –større økning i trip tanken kan bety? –større reduksjon i triptanken enn beregnet kan bety?

7 VG 2 Brønnsikring •http://www.osha.gov/SLTC/etools/oil andgas/drilling/wellcontrol.htmlhttp://www.osha.gov/SLTC/etools/oil andgas/drilling/wellcontrol.html

8 VG 2 Brønnsikring •BOP –sikkerhetsventilsystemet •flere ventiler montert oppå hverandre •ulik konstruksjon for havbunn og overflate BOP –plasseres på toppen av brønnhodet (SS) eller på toppen av riser på plattformen –brukes i forbindelse med boring og brønnservice operasjoner

9 VG 2 Brønnsikring •BOP –tre borerørsventiler (1 blind- og 2 pipe ram) –en kutte ventil (shear ram) –to ringromsventiler (annular preventer)

10 VG 2 Brønnsikring •BOP –tre borerørsventiler (1 blind- og 2 pipe ram)

11 VG 2 Brønnsikring •borerørsventil •stålblokker med pakning som føres inn mot hverandre •ram (blokk) tetter mot huset ved hjelp av pakninger –pipe-ram er utformet som halvmåne for å tette mot borerør •skal være i riktig størrelse for den størrelse borerør som er i bruk –blind ram er to flate blokker med pakning som føres mot hverandre og tetter når det ikke er borerør i brønnen –begge typene stenges/åpnes ved hjelp av tilført hydraulisk trykk –skal kunne låses i stengt posisjon •se Brønnkontroll s. 106-108

12 VG 2 Brønnsikring •kutte ventil (shear ram) –kraftige stål’kniver’ montert i blokken –brukes til å kutte borerøret (i nødfall) –henger først av røret i en pipe ram slik at enden ikke faller til bunns –dersom røret droppes, må det fiskes ut igjen før boreoperasjonen kan fortsette

13 VG 2 Brønnsikring •ringromsventil (2 x annular preventer) –er et rundt, fleksibelt gummielement inni ventilhuset •gummielementet er forsterket med stålsegmenter som er støpt inn •elementet tetter mot røret når det blir klemt sammen av et stempels oppoverbevegelse inni ventilhuset •kan justere stengetrykket rundt røret –kan tette mot alle størrelser rør i brønnen –kan kjøre borestrengen opp og ned mens det tetter –kan IKKE stenge uten rør i brønnen

14 VG 2 Brønnsikring •Stenging av brønnen –akkumulatorsystemet leverer hydraulikktrykket til ventilene –vi må motvirke kreftene i brønnen ved stenging: •Brønntrykk x stempelstangarealet –kraften vi stenger med er betinget av: •hydraulikktrykk x stempelarealet –forholdet mellom brønntrykket og stengetrykket heter: •stengeforholdet (closing ratio) •utvekslingen ligger i størrelsen på stempelarealet på brønnsiden vs ventilhussiden

15 VG 2 Brønnsikring •Stenging av brønnen –stengevolumet bestemmes av hvor stort volumet i sylinderen på stengesiden og det samme gjelder for åpnevolumet –det er en stempelstang på begge sider av stempelet, den største er på åpnesiden slik at det behøves mindre volum for å åpne enn for å stenge ventilen –det totale volumet for å stenge og åpne ventilene beregnes i henhold til myndighetskrav –akkumulatorene må kunne levere nok hydraulikkvæske med riktig trykk til å kunne stenge, åpne og stenge hver ventil og i tillegg ha 25% ekstra kapasitet til en stengeoperasjon

16 VG 2 Brønnsikring •Bruk figur 14.8 og 14.9 side 114 i brønnkontroll til å sammenligne de to hovedprinsippene for SS og surface BOP –hva er ulikheter? –fordeler og ulemper ved hver av disse?

17 VG 2 Brønnsikring •Bruk Brønnkontroll kap. 14 og Boreteknologi kap. 2 til å løse følgende oppgaver: 1.Hva er hensikten med BOP-systemet? 2.Forklar hvordan en BOP er satt sammen (deler og plassering internt), vis både SubSea og overflate BOP. (bruk skisse også) 3.Hvordan fungerer de ulike ventilene i en BOP blokk (stack)? 4.Hva er myndighetskravene til akkumulatorstørrelse for en BOP blokk? 5.Hvordan kan vi beregne hvor mange akkumulatorflasker som behøves for å oppfylle myndighetskravene?

18 VG 2 Brønnsikring •Avledningssystemet –leder bort gass som kommer til overflaten (på utsiden av borerøret) sammen med mud i forbindelse med boring når BOP ikke er stengt –gassen ledes til to sider av plattformen, etter vindretningen –se s. 24 fig 2.7

19 VG 2 Brønnsikring •Kill and Choke manifold –(strupe- og drepe manifold) –Dersom vi stenger BOP med gass/HC i brønnen ledes væskene over kill and choke line under den stengte BOP. –videre ledes væsken til manifolden som struper (choke) strømningen og leder den videre til gass- og væskeseparator systemet (eller til brennerbommen)

20 VG 2 Brønnsikring •Kill and Choke manifold –brukes også til å pumpe drepeslam ned i brønnen under stengt BOP for å gjenvinne brønnkontroll

21 VG 2 Brønnsikring •Separator –(poor boy degasser) –har større kapasitet enn vanlig separator –skiller ut gass fra slammet –gassen ledes videre mens slammet returneres til slamsystemet

22 VG 2 Brønnsikring •Standpipe manifold –fast rørsystem på boredekk koblet til slamsystemet og leder væsker opp til toppen av borestrengen via ’topdrive’ –har flere ventiler for å kunne dirigere væsker fra de ulike slampumpene

23 VG 2 •Stigerør (riser) –forbindelsen mellom BOP ventilen og plattformen –kan ha oppdriftselementer pga lengde/vekt –inkluderer kill and choke line på utsiden –kan også ha booster line som brukes til sirkulasjon hjelp (strømningshastighet) når riser er av stor dimensjon Brønnsikring

24 VG 2 •Fleksible ledd –montert like over BOP og rett under plattformen for å ta opp sideveis bevegelse •Teleskopledd –montert som det øverste leddet i riser –tar opp vertikale bevegelser og hindrer brudd på riser –har låsering og pakning innvendig Brønnsikring

25 VG 2 Brønnsikring •Bruk Boreteknologi kap. 2 til å løse følgende oppgaver: 1.Hvilke hovedkomponenter består brønnkontrollsystemet av? 2.Hvordan virker triptanken? 3.Nevn fordeler og ulemper ved annular preventer.


Laste ned ppt "VG 2 Brønnsikring f gjere greie for oppbygginga av og verkemåten til ulike typar brønnsikringsutstyr 8 Boreteknologi Brønnkontroll Kap. 2, s 19-25, Kap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google