Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Delprosjekt: Når foreldre møter skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Delprosjekt: Når foreldre møter skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Delprosjekt: Når foreldre møter skolen

2 P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Folk er kontinuerlig i jeg–du – relasjoner til hverandre (Martin Buber) Ved tilstedeværelse eller fravær ved atferd eller ved å la være å gjøre noe ved å snakke eller ved taushet …. …. er mennesker ute av stand til ikke å ha innflytelse på andre

3 P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Symmetriske og asymmetriske relasjoner Skjeve maktforhold Antakelser om at den ene part er den avgjørende aktøren Undervurdering av den andre aktøren Brukere og profesjonelle Medarbeidere og ledere Without the teachers’ attention and skills, the home - school – coperation cannot be accomplished satisfactorily (Davies, 1999).

4 P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Brukere og «secondary» brukere (Keyes, 2002)

5 Problemstillinger: 1.Hvilke holdninger og hvilken atferd utviser foreldre i sine relasjoner til lærere og skole? 2. Hvilke relasjoner finnes mellom foreldres varierende holdninger og atferd overfor lærere og skole på den ene siden og elevenes skoleresultater på den andre siden? P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013

6 Teoretiske tilnærminger Litteratur om hjem-skole - samarbeid Service management - litteratur Pine & Gilmore: The Experience Economy Commodities – Goods – Services – Experiences - Transformations Servicelevering: Strukturelle elementer - Backstage-elementer - Samhandlingselementer - Prosumentelementer P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013

7 Teoretiske tilnærminger (forts.): Litteratur om relasjoner mellom medarbeidere og ledere P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Self-leadership – Støtte – Utfordring – Proaktivitet – Kompensasjon - Varsling

8 P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Prosjektfremdrift: November 2012 – Januar 2013: Fokusgruppeintervjuer Mars – april 2013: Test - undersøkelse September – oktober 2013: Fullskala spørreskjemaunder- søkelse 2014: Case-studier på interessante steder

9 P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Test-undersøkelse: Verdier: Hva foreldrene legger vekt på og hva de opplever at skolen legger vekt på Utdanning, materielle verdier, en bedre verden, teknologi osv. Hvordan foreldrene oppfatter at forholdet til skole bør være og hvordan det faktisk er Samhandling med skole - Atferd i hjemmet (prosument- elementer) Bakgrunnsvariable kjønn – alder – erfaringer og utfallsvariable skoleresultater


Laste ned ppt "P ROSJEKT L ÆRENDE R EGIONER – S AMLING FOR PROSJEKTDELTAKERE 4. APRIL 2013 Delprosjekt: Når foreldre møter skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google